Dotace na zateplení domu – na co si dát pozor

Jde o jedno z patnácti opatrení druhého sociálneho balíčka vlády. Program bude řídit ministerstvo dopravy a stát na něj přispěje cca 30 milionů eur. Má se rozběhnout (alespoň na slovensku to tak je), když parlament schválí novelu zákona o energetické hospodárnosti budov.
Tak co byste měli vědět?

1. Na co stát přispěje?

Příspěvek je určen na „zlepšení energ. hospodárnosti rodinného domu“. Jde o zateplení konstrukce rodinného domu, tzn obvovu, ale i střechy. Patří sem i výměna starých oken nebo dveří za nové.

2. Kolik můžu dostat?

Stát by měl poskytnout asi 30 milionů eur, každý majitel rodinného domu tak může získat zhruba částku v max hodnotě 6500 eur (cca 160 000kč)

Příspěvek na samotné zateplení může dosáhnout nejvíc 30% oprávněných a uhrazených nákladů, max 6 tisíc eur. Z této sumy bude přidělených 5tisíc euro záviset od dosáhnutých tepelněizolačních schopností jednotlivých konstrukcí domu a tisíc eur od dosáhnutí hodnoty potřeby tepla na vytápění rodinného domu.

!! Článek pouze ukazuje, jak je to na Slovensku

Velikost příspěvku obnovených nebo vyměněných stavebních konstrukcí bude limitován na 1 čtverečný metr teplovýměnné plochy.

Příspěvek může zvýšit nejvíc o 500 eur na náklady za vypracování projektové dokumentace zateplení rodinného domu započítaného projektového energetického hodnocení a za vypracování energetického certifikátu.

Oprávněnými náklady na zateplení domu jsou náklady za zhotovení zateplení rodinnéhodomu. Je možné do nich započítat i náklady za vyregulování vytápěcího systému a náklady na související stavební úpravy sestávající z nájmu z obnovy vstupů, hromosvodů a vystupujících částí stavby, jako jsou například lodžie a balkón.

3. Jaké podmínky musíte splnit

Můžete být FO, která má na Slovensku trvalý pobyt a je vlastníkem Rodinného domu. Podmínka je, aby byl dům využíván alespoň 10 let před zateplením.
Dům se musí využívat pouze na bydlení, tzn. dotaci nedostane ten, který ho má na podnikání nebo v obchodním majetku. Nemůžete žádat o dotaci, pokud jste už žádali o dotaci na rozvoj bydlení, či na zlepšení energetické hospodárnosti.

Další relevantní informace a odkazy:  Dotace v zemědělství: Příspěvky na stroje, půdu a technologie

Záleží taky na výměře domu. Jednopodlažný do 150 a dvoj do 250 čtver. metrů.

Jednopodlažný může mať plochu do 150 a dvojpodlažný do 250 štvorcových metrov. Ministerstvo chce týmto parametrom dosiahnuť to, aby sa k dotáciám nedostali solventní majitelia veľkých domov. Odborníci však upozorňujú na to, že najmä 150-metrová výmera je malá a môže znamenať, že k príspevku sa dostane len malá časť majiteľov domov.

Majiteľ domu si musí dať spracovať projektovú dokumentáciu zateplenia vrátane energetického hodnotenia. Na zateplenie rodinného domu (obvodových stien) treba použiť tepelnoizolačný systém na vonkajšiu tepelnú ochranu stien, na ktorý vydal výrobca systému vyhlásenie o parametroch.

Majiteľ domu musí predložiť licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do rodinného domu (platí pre žiadosti predložené po 31. decembri 2016) a po ukončení zateplenia rodinného domu zabezpečiť spracovanie energetického certifikátu.

4. Kdo realizuje zateplení?

Ministerstvo dopravy počíta s tým, že výmenu okien, zatepľovanie strechy, obvodového plášťa a ďalších súčastí domu budú robiť malí živnostníci. Nie však hocijakí. Zateplenia rodinného domu (obvodových stien) musí robiť zhotoviteľ, „ktorý má na tepelnoizolačný systém správu z inšpekcie vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom“

Čo ak si majiteľ dom zateplí svojpomocne a má len bločky od materiálu? K príspevku sa podľa ministerstva nedostane.

Další relevantní informace a odkazy:  Jak vyřídit dotace na váš kotel?

„Ak si ľudia zatepľovali rodinný dom svojpomocne, bez projektovej dokumentácie a projektového energetického hodnotenia, nie je pre štát garantované, že práce boli vykonané s dodržaním technologických postupov a boli použité certifikované systémy. Záujmom štátu je, aby podporoval kvalitné vykonávanie zateplenia,“ vysvetľuje hovorca rezortu dopravy Martin Kóňa.

Ministerstvo dopravy informovalo, že pri príprave a zhotovení zateplenia je potrebné sa riadiť požiadavkami technickej normy – „STN 73 0540-2: 2012 Tepelná ochrana budov, Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov, Časť 2: Funkčné požiadavky“.

Vyšší príspevok bude možné získať zateplením rodinného domu, pri ktorom sa dosiahnu lepšie tepelnoizolačné schopnosti obvodových stien, vonkajších výplní otvorov (okná, dvere), strechy a vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a nižšia spotreba tepla na vykurovanie rodinného domu, pričom pôjde o hodnoty podľa uvedenej technickej normy platné od 1. januára 2016.

Príspevok sa bude poskytovať aj v prípade, že zateplením rodinného domu sa dosiahnu normové hodnoty platné do 1. januára 2016. V tomto prípade bude stanovená nižšia výška príspevku.

Na zateplenie stavebných konštrukcií, ktoré nebudú dosahovať normou stanovené hodnoty, sa príspevok neposkytuje. Pri všetkých obnovovaných a vymieňaných konštrukciách musí byť tiež splnené hygienické kritérium zodpovedajúce uvedenej technickej norme.
5. Kedy a ako budete môcť požiadať o príspevok

Výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok na zateplenie zverejní rezort výstavby po 1. januári 2016. O príspevok bude možné požiadať po ukončení zateplenia rodinného domu, ale aj pred jeho realizáciou. Ministerstvo vtedy majiteľovi domu rezervuje výšku príspevku v rozpočte.

Keď požiadate o príspevok pred začatím prác, ministerstvo určí štandardnú lehotu na realizáciu zateplenia a predloženie potrebných dokladov na výpočet konečnej výšky príspevku (do 12 mesiacov). Pri nedodržaní lehoty žiadateľ stratí nárok na príspevok podľa pôvodnej žiadosti.

Další relevantní informace a odkazy:  Dotace na vybavení firmy

O dotáciu budú môcť požiadať aj majitelia rodinných domov, ktorí začali so zatepľovaním už v tomto roku. Ak ste zateplili v roku 2014, o príspevok žiadať nemôžete.

Ak predložíte žiadosť o príspevok po ukončení zateplenia rodinného domu, dotáciu dostanete do 90 dní. Kto o ňu požiada predtým, ako začne zatepľovať, musí zateplenie dokončiť do dvanástich mesiacov a potom začne plynúť 90-dňová lehota. Doba na poskytnutie príspevku v tomto prípade môže byť najviac 15 mesiacov.

Pre podanie žiadosti pred realizáciou zateplenia bude okrem iného potrebné mať spracovanú projektovú dokumentáciu zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia, zhrnutie výsledkov projektového energetického hodnotenia a výpis z listu vlastníctva rodinného domu použiteľný na právne úkony.

„Podľa toho, či žiadosť o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu bude predložená pred alebo až po realizácii zateplenia rodinného domu, je potrebné z dôvodu zabezpečenia kvality zateplenia rodinného domu doložiť projektovú dokumentáciu zateplenia vrátane projektového energetického hodnotenia, doklady preukazujúce vlastníctvo vrátane postavenia vlastníkov rodinného domu, doklady zateplenia rodinného domu preukazujúce kvalitu realizácie zateplenia podľa slovenskej technickej normy. Po ukončení zateplenia rodinného domu je potrebné predložiť energetický certifikát, doklady o úhrade zateplenia a fotodokumentáciu zateplenia rodinného domu,“ dopĺňa informácie M. Kóňa.

Žiadosti sa budú podávať prostredníctvom elektronického formulára, z ktorého sa automaticky vygeneruje papierová podoba žiadosti. Tú potom treba poslať ministerstvu spolu s prílohami v papierovej podobe.

Dotace na zateplení na rok 2017

Zdroj: gazduj.etrend.sk

Příspěvek byl publikován v rubrice Dotace obecně se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.