Nová zelená úsporám

1
Dotace Nová zelená úsporám
Share

Nová zelená úsporám je dotační program zřízen Ministerstvem životního prostředí a funguje již od roku 2014. Jedná se tak o nejdéle trvající dotační program určený k zajištění energetických úspor rodinných a bytových domů v ČR. Pod hlavičku tohoto úspěšného programu je od roku 2022 také nový program Nová zelená úsporám Light a ještě novější program Oprav dům po babičce. I to dokládá úspěšnost tohoto titulu.

Zjistěte, jaké jsou podmínky a kdo má nárok na dotace Nová zelená úsporám!

K čemu program slouží?

Program Nová zelená úsporám je určen k podpoře energetických úspor běžných domácností (rodinné domy a bytové domy). Program podporuje opatření pro snížení energetické náročnosti budov, využívání obnovitelných zdrojů energie, podpora elektromobility, výstavby zelených střech apod.

Dotační poradenství zdarma

Velká síla tohoto programu je v dostupné a husté síti dotačních poradců, kteří jsou připraveni pomoci i Vám. Veškeré poradenství je navíc zcela zdarma. Více info najdete na oficiálním webu.

Odkud je Nová zelená úsporám financována?

Financování programu Nová zelená úsporám pochází z více zdrojů:

 • Výnosy z prodejů emisních povolenek (EUA – European Union Allowance) a EUAA (European Union Aviation Allowance)
 • Unijní program Recovery and Resilience Facility, v ČR zastoupeno Národním plánem obnovy
 • Modernizační fond zřízený Evropskou komisí (Program HOUSEnerg)

V Česku je pak hlavním správcem programu Nová zelená úsporám Ministerstvo životního prostředí. Státní fond životního prostředí ČR je pak pověřen příjmem, zpracování a vyhodnocení žádostí a zároveň má na starosti vyplácení dotací.

Podporované oblasti NZÚ

Nová zelená úsporám je komplexní program, který podporuje opravdu širokou škálu opatření:

 • Renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří)
 • Výstavba rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy)
 • Nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností
 • Solární termické a fotovoltaické systémy (Více info zde: Dotace na fotovoltaiku)
 • Zelené střechy a venkovní stínicí technika
 • Akumulační nádrže na zachytávání dešťové vody
 • Využití tepla z odpadní vody
 • Úsporný ohřev vody z programu Nová zelená úsporám Light
 • Rekuperace – systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT)
 • Výměny zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu či napojení na centrální zásobování teplem
 • Dobíjecí stanice pro osobní elektromobily (wallboxy)
 • Výsadba stromů na veřejnosti přístupných pozemcích u bytových domů

Pro koho jsou dotace určeny?

Dotace Nová zelená úsporám jsou určeny pro velmi široké zastoupení obyvatel. Některé z programů jsou limitovány více (například Nová zelená úsporám Light) a jiné naopak skoro vůbec. Obecně jsou dotace NZÚ určeny pro majitele rodinných, bytových i rekreačních domů, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, obce a města vlastnící rodinné nebo bytové domy, příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky apod.

Na co se dotace NZÚ vztahují?

Podpora se vztahuje na výměnu oken, vchodových dveří, zateplení fasády, střechy, stropu, podlahy a také na oblíbené solární a fotovoltaické systémy.