V Česku startují výhodné dotace na elektromobil. Podnikatelé získají dotaci a zvýhodněný úvěr

0
Share

S podporou elektromobility to Česko myslí vážně. Nové dotace na elektromobily z pera Ministerstva průmyslu a obchodu odstartovaly 18. března 2024. Podnikatelé (firmy i „běžní“ OSVČ) si mohou přijít na velmi pěknou dotaci 200 000 Kč bez DPH (takže 242 000 Kč) na nákup elektromobilu a k tomu mohou využít zvýhodněný úvěr.

A to není vše. Součástí dotační výzvy je také zvýhodněný nákup nabíjecí stanice pro elektromobily. Jaké jsou podmínky a co je potřeba udělat pro získání dotace?

Podpora elektromobility v Česku pro podnikatele od března 2024. Jak to funguje?

Podpora na elektromobily se skládá z několika vrstev. Jak to funguje? Stát poskytuje: záruku za komerční úvěr v kombinaci s finančním příspěvkem (fakticky dotací). Program s názvem Záruka Elektromobilita je zaštítěn Národní rozvojovou bankou (NRB) a má pomoci podnikatelům, kteří nemohou nákup vozidla a dobíjecí stanice financovat z vlastních zdrojů. Příspěvek je tedy pevně spjat se zaručovaným úvěrem a samostatně jej čerpat nelze.

Web Národní rozvojová banky, která poskytuje záruku, je místem, kde se dozvíte detailní info. Pro někoho může být celý tento princip trochu složitý k pochopení, zjednodušené vysvětlení poskytl na svém Twitteru investor Radovan Vávra:

DOTACE NA ELEKTROMOBILY – postup

Záruka za komerční úvěr

Záruku za komerční úvěr od spolupracujících komerčních bank nebo leasingových společností poskytne Národní rozvojové banka z programu Elektromobilita a to ve výši 300 0001 500 000 Kč pro nákup elektromobilu s maximální cenou 1 500 000 Kč.

 • Záruka zaručuje získání úvěru od spolupracujících subjektů až do výše 70 % jistiny úvěru.
 • Minimální výše záruky úvěru 300 000 Kč
 • Finanční příspěvek na 1 vozidlo až 300 000 Kč
 • Doba ručení až 5 let
 • Délka úvěru je minimálně 12 měsíců
 • Cena za poskytnutí záruky je ZDARMA, stejně tak výše poplatků je zdarma

Záruka se vztahuje na pořízení bezemisního vozidla na alternativní paliva (bateriová a vodíková elektrická vozidla, příspěvek se nevztahuje na hybridní vozidla) a na pořízení nabíjecí stanice pro elektromobil (nelze však z tohoto programu čerpat příspěvek jen na pořízení nabíjecí stanice pro elektromobily).

Výše úvěru pro 1 bezemisní vozidlo:

 • Kategorie M1: od 300 000 Kč do 1 500 000 Kč bez DPH.
 • Kategorie N1: od 300 000 Kč do 2 000 000 Kč bez DPH.
 • Kategorie N2 do 4,25 t a FCEV: od 300 000 Kč do 2 500 000 Kč bez DPH.

V případě zaručovaného úvěru na dobíjecí stanici, platí:

 • AC nabíječka, maximálně 100 000 Kč
 • DC nabíječka do 40 kW, maximálně 250 000 Kč
 • DC nabíječka nad 40 kW, maximálně 400 000 Kč.

Pozor: Nelze pořídit více stanic, než kolik je pořízení elektromobilů.

Úroková sazba je dána dle dohody mezi příjemcem podpory a podporovaným finančním subjektem (banka, leasingová společnost apod.).

Dotace na elektromobil (finanční příspěvek)

Dotaci poskytuje stejně jako záruku také Národní rozvojová banka. Výše příspěvků je dána opět kategorií vozidla.

 • Kategorie M1: příspěvek maximálně 200 000 Kč na 1 vozidlo.
 • Kategorie N1: příspěvek maximálně 250 000 Kč na 1 vozidlo.
 • Kategorie N2 a FCEV: příspěvek maximálně 300 tis Kč na 1 vozidlo.

Příspěvek bude vyplácen přímo na účet příjemce podpory po registraci vozidla (či více vozidel) a po předložení kupní smlouvy, dokladu o uhrazení kupní ceny a osvědčení o registraci vozidla. Je-li součástí projektu také dobíjecí stanice, bude tento příspěvek vyplacen společně.

Pozor! Součet úvěru a finančního příspěvku (dotace) nesmí přesáhnout 100 % způsobilých výdajů. Dotace nesmí přesáhnout výši zaručeného úvěru.

Vedle záruky na pořízení nabíjecí stanice je samozřejmě součástí také dotační podpora v kategoriích:

 • Dobíjecí stanice AC, maximálně 50 000 Kč na 1 dobíjecí stanici.
 • Dobíjecí stanice DC do 40 kW, maximálně 100 000 Kč na 1 dobíjecí stanici.
 • Dobíjecí stanice DC nad 40 kW, maximálně 150 000 Kč na 1 dobíjecí stanici.

Kdo má na podporu nárok?

Jak již bylo řešeno, dotace je určena pro podnikatele i pro osoby samostatně výdělečně činné. Jistá omezení ale existují. Kdo tedy má nárok?

Podpora je určena podnikatelům, kteří působí v oblastech

 • zpracovatelský průmysl a stavebnictví,
 • maloobchod a velkoobchod,
 • doprava a skladování,
 • peněžnictví a pojišťovnictví,
 • kulturní, zábavní a rekreační činnosti a další obory. 

Na podporu nemají nárok podnikatelé v oblastech

 • výroba zbraní a střeliva (CZ-NACE 25.4),
 • herny, kasina a sázkové kanceláře (CZ-NACE 92),
 • odvětví sdružující osoby za účelem prosazování společných zájmů (CZ-NACE 94),
 • podniky vlastněné územně správními celky

Příjemce podpory musí být

 • malý, střední nebo velký podnik
 • musí mít zapsány skutečné majitele v evidenci skutečných majitelů
 • musí být oprávněn k podnikání na území České republiky v ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt
 • musí mít uzavřena minimálně 2 poslední účetní období
 • nesmí být v úpadku ani v insolvenci, likvidaci nebo exekuci
 • nesmí mít nedoplatky vůči státním institucím, nesmí dlužit svým zaměstnancům mzdy

Jak o podporu žádat + oficiální formuláře

Žádost je možné podat až ve chvíli, kdy máte schválenou a podepsanou úvěrovou smlouvu u leasingové společnosti nebo u banky, které jsou vedené jako spolupracující subjekty:

Seznam spolupracujících finančních subjektů ke sjednání úvěru na elektromobil, zdroj: NRB.cz

1. Zažádejte o úvěr u výše zmíněných společností

2. Stáhněte si oficiální dokumenty z NRB.cz a pečlivě je vyplňte

3. Vyplňte žádost přes formulář na NRB.cz

4. Podejte žádost přes E-PODATELNU

 • Na stránkách podatelny NRB.cz zvolte vstup „Podání pro neregistrované uživatele“
 • Vyplňte poslední údaje potřebné k podání a přiložte všechny nutné dokumenty a odešlete elektronicky
 • Důležité je poskytnout kopii podepsané úvěrové smlouvy s leasingovou společností nebo bankou

Časté otázky a odpovědi

Vztahuje se podpora i na ojetá vozidla?

Dle pravidel programu musí být vozidlo nové, v praxi to znamená, že stáří vozidla nesmí překročit 6 měsíců ode dne prvního uvedení vozidla do provozu a nesmí mít najeto více než 6 000 Kč. Lze tak dotaci získat i na tzv. předváděcí vozy apod.

Kdy mohu získané vozidlo prodat?

Takto pořízený elektromobil nelze prodat po dobu 24 měsíců od data vyplacení finančního prostředku, jak ukládá podmínka tzv. udržitelnosti projektu.

Jaká je maximální cena vozidla, na kterou se dotace vztahují?

Maximální cena vozidla je 1 500 000 Kč bez DPH (s DPH tedy 1 815 000 Kč), na dražší vozidla se podpora nevztahuje.

Je možné získat podporu i na koupi hybridního automobilu?

Ne. Podpora pořízení vozidel typu plug-in hybrid (PHEV) nebo hybrid (HEV) není povolena.

Jaké banky a leasingové společnosti mi mohou poskytnout záruku?

Seznam spolupracujících bankovních společností a leasingových společností bude zveřejněn v průběhu března 2024.

Do kdy je možné podporu čerpat?

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu je 30. 9. 2025 a nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2025, nerozhodne-li poskytovatel jinak.

Tip: veškeré informace najdete na NRB.cz