Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla představují moderní a energeticky efektivní technologii pro vytápění a chlazení domácností a komerčních budov. Tato zařízení využívají principy termodynamiky k přemisťování tepla z jednoho prostoru do druhého, což umožňuje regulaci teploty v interiéru a zároveň minimalizuje energetickou spotřebu.

Tip: Zajímá vás cena tepelného čerpadla? Klikněte pro více info.

V Česku existuje řada dotací a podpůrných programů, díky kterým je pořízení tepelného čerpadla opravdu výhodné.

Oproti tradičním způsobům vytápění, jako jsou plynové kotle nebo elektrické topné tělesa, tepelná čerpadla mohou poskytnout více tepla při menší energetické spotřebě. To je zvláště patrné v případech, kdy je k dispozici obnovitelný zdroj energie, jako jsou solární panely nebo geotermální energie.

Princip tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo je zařízení, které přenáší teplo z jednoho prostoru do jiného prostřednictvím termodynamického cyklu. Princip fungování:

 1. Odčerpání tepla z jednoho prostoru:

  • Tepelné čerpadlo začíná odčerpávat teplo z jednoho prostoru, obvykle ze země, vody nebo vzduchu (v závislosti na typu tepelného čerpadla).
  • Toto teplo může být získáváno i z relativně chladnějšího prostoru, protože tepelná energie může být přenášena z místa s nižší teplotou na místo s vyšší teplotou.
 2. Stlačení a zahřátí chladiva:

  • Teplo, které bylo odčerpáno, je poté stlačeno pomocí kompresoru. Tím se zvýší teplota chladiva.
 3. Přenos tepla do vytápěného prostoru:

  • Zvýšená teplota chladiva se přenáší do vytápěného prostoru, kde je uvolněna.
  • Tepelné čerpadlo takto přenáší teplo z chladnějšího prostoru (externího zdroje) do teplejšího prostoru (vytápěný prostor).
 4. Expanze chladiva a ochlazování:

  • Chladivo prochází expanzí, což způsobuje, že se jeho tlak a teplota sníží.
  • Ochlazené chladivo je poté připraveno na další cyklus, při kterém opět odčerpává teplo z externího zdroje.

Takto tepelné čerpadlo vytváří cyklus, kde je teplo přenášeno z jednoho prostoru do druhého. Důležitou součástí tohoto procesu je kompresor, který umožňuje zvýšení tlaku a teploty chladiva, a expanzní ventil, který umožňuje snížení tlaku a teploty. Tímto způsobem tepelné čerpadlo může poskytovat účinné vytápění nebo chlazení prostoru s relativně malým množstvím přidané energie.

Řízení a regulace tepelného čerpadla

Řízení požadované teploty vytápěného prostoru při využití tepelného čerpadla může probíhat několika způsoby:

 1. Termostat:

  • Nejběžnějším způsobem je použití termostatu. Termostat měří aktuální teplotu v místnosti a porovnává ji s nastavenou požadovanou teplotou.
  • Pokud je aktuální teplota nižší než požadovaná, termostat povolí provoz tepelného čerpadla, které začne dodávat teplo do místnosti. Jakmile je dosaženo požadované teploty, tepelné čerpadlo se vypne.
 2. Regulace výkonu tepelného čerpadla:

  • Moderní tepelná čerpadla mohou mít funkce regulace výkonu. To znamená, že míra, jakou tepelné čerpadlo dodává teplo, může být upravována v souladu s potřebami místnosti.
  • Při menších rozdílech mezi aktuální teplotou a požadovanou teplotou může tepelné čerpadlo pracovat s nižším výkonem, což může zvýšit energetickou účinnost.
 3. Předehřev topného média:

  • Některá tepelná čerpadla mají funkci předehřevu topného média. To znamená, že topné médium je ohříváno na vyšší teplotu než je aktuální teplota vytápěného prostoru.
  • Tím je zajištěno rychlejší dosažení požadované teploty v místnosti.
 4. Inteligentní řídicí systémy:

  • Některé moderní tepelná čerpadla mají integrované inteligentní řídicí systémy nebo jsou propojena s chytrými domácími technologiemi. Tyto systémy mohou používat algoritmy učení strojů a informace o počasí k optimalizaci vytápění.

V dnešní době je řízení požadované teploty při využití tepelného čerpadla často založeno na kombinaci těchto prvků, a to s cílem dosáhnout optimální účinnosti a pohodlí pro uživatele.

TEPELNÉ ČERPADLO CENA

Kolik stojí tepelná čerpadla 2024

0

Kolik aktuálně stojí tepelná čerpadla? Podívejte se na aktuální cenové srovnání (2023/2024) tepelných čerpadel, které lze v Česku pořídit. Cena tepelných čerpadel se pohybuje v desítkách...

Co je to tepelné čerpadlo?

0

Tepelné čerpadlo je součástí systému vytápění a chlazení a je instalováno mimo váš domov. Stejně jako klimatizace dokáže ochladit váš domov, ale je také schopen poskytovat...

starší dům tepelné čerpadlo

Jaké tepelné čerpadlo do starého domu

1

Patří tepelné čerpadlo do starého domu? Samozřejmě. Tepelné čerpadlo není jen doménou novostaveb a může fungovat také ve starších domech a to bez větších rekonstrukcí. Měli byste si nicméně pohlídat...

Tepelné čerpadlo vzduch voda

0

Tepelné čerpadlo vzduch voda přenáší teplo z venkovního vzduchu do vody, která vytápí vaše místnosti prostřednictvím radiátorů nebo podlahového vytápění. Může také ohřívat vodu uloženou v...