Fotovoltaika s tepelným čerpadlem. Dotace, výhody, nevýhody a rizika. Aktualizováno 2024

0
Share

Je rozumné kombinovat tepelné čerpadlo s fotovoltaikou? Díky této kombinaci můžete ušetřit jak náklady na vytápění, tak na elektřinu. Chceme-li vyměnit starý neekologický kotel za ekologické vytápění s tepelným čerpadlem navíc v kombinaci s fotovoltaikou, můžeme narazit na zajímavý paradox. Teplo potřebujeme zejména v zimě, ale fotovoltaika nám vyrábí zejména od jara do podzimu. Vyplatí se tedy fotovoltaika s tepelným čerpadlem? Čtěte dál a dozvíte se odpověď.

Tip: Nejčastěji se instalují tepelná čerpadla vzduch-voda, vychází také cenově nejlépe a navíc jejich cena je nejpříznivější. Vztahují se na tě také výhodné dotace na tepelná čerpadla.

Tepelné čerpadlo využívá tepelnou energii ze země, vzduchu nebo vody k vytápění a chlazení vašeho domu. Potřebuje k tomu ale elektřinu. Fotovoltaický systém naproti tomu vyrábí elektřinu prostřednictvím solární energie. Když tyto dva systémy zkombinujete, můžete přebytečnou energii, kterou fotovoltaický systém vyrobí (ale domácnost nespotřebuje), použít k napájení tepelného čerpadla. Nemusíte tak čerpat elektřinu ze sítě k napájení tepelného čerpadla. Funguje tedy na vaši vlastní vyráběnou elektřinu ze slunce, kterou máte zdarma!

Toto řešení je navíc šetrné k životnímu prostředí, protože využívá obnovitelnou energii.

Tip: v letním období, kdy fotovoltaická elektrárna vyrábí nejvíce energie, lze elektřinu vyrobenou z fotovoltaiky využít prostřednictvím tepelného čerpadla k ochlazení domácnosti. Jak? Chlazení tepelným čerpadlem je tzv. reverzační (neboli aktivní) chlazení, kdy je chod tepelného čerpadla obrácen, interiér objektu je ochlazován a teplo z chlazení je odváděno do okolního prostředí.

Výhody tepelného čerpadla v kombinaci s fotovoltaikou ✅

Kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaiky nabízí řadu dalších výhod, a to jak z ekonomického, tak z ekologického hlediska.

Ekonomické výhody

 • Snížení nákladů na vytápění: Tepelná čerpadla jsou účinnější než běžné topné systémy, a proto potřebují méně elektřiny ke svému chodu (srovnáváme-li tepelná čerpadla s elektrickými kotly). Pokud tato elektřina pochází navíc z vlastního fotovoltaického systému, lze náklady na vytápění výrazně snížit, ba dokonce stlačit na úplné minimum. Solární energii lze snadno využít přímo k provozu tepelného čerpadla.

Tip: Přečtěte si článek o srovnání tepelných čerpadel z hlediska účinnosti s běžnými typy vytápění!

Ekologické výhody

 • Nulové emise CO2: Tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy využívají obnovitelnou sluneční energii, a proto nezpůsobují emise CO2
 • Snížení závislosti na fosilních palivech: Díky kombinaci tepelného čerpadla a fotovoltaiky jsou budovy méně závislé na fosilních palivech, jako je zemní plyn nebo uhlí apod.

Nevýhody tepelných čerpadel s fotovoltaikou

Kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaiky má však také některé nevýhody, které je třeba zvážit při rozhodování pro toto řešení nebo proti němu.

 • Vysoké vstupní investiční náklady: Kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaiky představuje poměrně nákladnou investici. Náklady na fotovoltaický systém se obvykle pohybují mezi 350 000 a 600 000 Kč, často ale i více. Náklady na tepelné čerpadlo závisí na velikosti a typu tepelného čerpadla.
 • Omezení vlastní spotřeby: Pokud nesvítí slunce, nelze tepelné čerpadlo provozovat na solární energii. V takovém případě je nutné elektřinu nakupovat z veřejné sítě. Tato situace nastává zejména v zimním období, což je paradoxní, protože v zimě potřebujeme vytápět a využívat tepelné čerpadlo co nejvíce. Do jisté míry lze tento problém řešit bateriovým úložištěm. Při pořízení kombinace fotovoltaiky, bateriového úložiště a tepelného čerpadla lze vyrobené přebytky energie ukládat do baterie a v době, kdy elektrárna nevyrábí, tak lze tepelné čerpadlo napájet právě z baterie a tepelné čerpadlo tak může i v noci fungovat na elektřinu ze slunce – ekologicky a levně.

Tip: pokud si sjednáte u vašeho dodavatele elektřiny spotový tarif, znamená to, že cena, kterou platíte za odebranou elektřinu, se mění na základě aktuálních tržních cen, v noci tak často spotové ceny vychází natolik levně, že se nevyplatí plácat energii z baterie a raději se napojit na síť a pohánět tepelné čerpadlo ze sítě za pár korun!

Je to o správné strategii. Dnešní inteligentní systémy už ale dokáží navrhovat optimální doporučení přesně dle několika klíčových parametrů, na kterých závisí ekologický a ekonomický provoz domácnosti, jedná se o:

 • množství elektřiny vyráběné z fotovoltaiky
 • stav nabití baterie
 • aktuální ceny elektřiny ze sítě a samozřejmě stavu bateriového úložiště

Tip: ceny elektřiny na spotovém trhu jsou dostupné na stránkách OTE – vždy 24 hodin dopředu, inteligentní systémy tato otevřená data dokáží bez problémů číst a díky tomu poskytují optimální doporučení k zajištění co možná nejekonomičtějšího provozu domácnosti.

Na modelovém příkladu ceny elektřiny na spotovém trhu z jednoho dne v únoru 2024 lze odvodit, s jakou strategií můžete využívat kombinace fotovoltaiky, tepelného čerpadla, bateriového úložiště a nákupu elektřiny tzv. ve spotu:

 • A: cena elektřiny je na nízkých hodnotách od 1 ráno do 5 ráno, v tento čas se vyplatí energii nakupovat ze sítě a směřovat ji klidně k napájení tepelného čerpadla – tepelné čerpadlo pracuje velmi levně
 • B: cena elektřiny od 6 ráno prudce vzrostla. V tuto chvíli se ale rozednívá a elektrárna začíná vyrábět elektřinu. Rozumné tedy je čerpat energii k napájení tepelného čerpadla právě z fotovoltaiky. Tepelné čerpadlo tak vyrábí teplo zdarma
 • C: V dopoledních hodinách je cena elektřiny v průměrných hodnotách se stoupající tendencí. Zde lze buď to po určitou dobu směřovat energii z fotovoltaiky, která stále vyrábí, k uskladnění do bateriového úložiště a tepelné čerpadlo nastavit na částečný odběr ze sítě a zároveň snížit výkon. V tuto dobu většinou nikdo v domácnosti příliš není (lidé tráví tento čas ve škole, v zaměstnání apod.).
 • D: ve večerních hodinách pak strmě roste cena elektřiny. Obyvatelé určitě potřebují dostatek energie k vytápění, ale i ohřevu vody. V tento moment se vyplatí energii čerpat z baterie a nikoliv ze sítě, kde je energie drahá.

Jaké náklady a úspory očekávat od tepelného čerpadla s fotovoltaikou? ✅

Kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaiky se může zdát na první pohled drahá, ale z dlouhodobého hlediska můžete výrazně ušetřit.

Počáteční náklady na oba systémy jsou sice vyšší, ale většinu spotřeby elektřiny pokryjí vaše vlastní solární panely. Navíc v česku existují velmi výhodné dotace na tepelné čerpadlo v kombinaci s fotovoltaikou.

V důsledku toho se vaše měsíční náklady na energie sníží. Celkově je kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaiky investicí, která se vyplatí.

Úspory plynoucí z kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaiky závisí na různých faktorech, jako je velikost budovy, energetická náročnost budovy (zateplení) a cena elektřiny.

Zpravidla lze kombinací tepelného čerpadla a fotovoltaiky snížit náklady na vytápění o 30 až 50 procent.

Příklad výpočtu úspor:

Rodinný dům starý cca 30 let s obytnou plochou okolo 150 m² disponuje okny s dvojskly, je částečně zateplen, nemá klimatizaci ani rekuperaci. Dům topí starším plynovým kotlem, který využívá i na ohřev vody. Energetický štítek – E.

Výměna zdroje vytápění za tepelné čerpadlo typu vzduch-voda vychází dle ceníků předních společností na zhruba 300 000 Kč. Instalace fotovoltaické elektrárny vychází zhruba také na 300 000 Kč.

S touto konfigurací lze měsíčně uspořit za energie přibližně 6 000 až 8 000 Kč a za rok to bude skoro 100 000 Kč. Návratnost by tedy vycházela na krásných 6 let, jenže díky dotaci až 160 000 Kč se celá návratnost zhruba o 2 roky zrychlí!

Dotace na kombinaci tepelného čerpadla a fotovoltaiky

Od 15. února 2024 jsou platné nové podmínky pro získání dotace na fotovoltaickou elektrárnu v kombinaci s tepelným čerpadlem. Dotace pochází z programu Nová zelená úsporám.

Účel dotaceVýše dotace
Základní podpora na fotovoltaiku bez tepelného čerpadla35 000 Kč
Základní podpora na fotovoltaiku s tepelným čerpadlem60 000 Kč
Podpora za každý +1 kWp výkonu8 000 Kč
Podpora za každý +1 kWh el. akumulačního systému8 000 Kč
Maximální výše dotace na fotovoltaiku s tepelným čerpadlem160 000 Kč
Dotace na FVE + TČ, Pozn.: Minimální podporovaný instalovaný výkon je 2 kWp.

Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory za jednotlivé části systému, které budou instalovány, maximálně je ale dotace na fotovoltaiku s tepelným čerpadlem 160 000 Kč.

Závazné podmínky získání dotace na fotovoltaiku s tepelným čerpadlem

 • Maximální podporovaný výkon je 10 kWp.
 • Podpora se vztahuje pouze na nové systémy, nelze ji poskytnout na rozšíření nebo úpravu stávajícího systému ani na rozšíření ve formě pořízení nových elektrických akumulátorů (baterií).
 • Minimální výše kapacity bateriového úložiště je jednonásobek výkonu a maximálně dvojnásobek výkonu elektrárnu (při výkonu 10 kWp je minimum 10 kWh a maximum 20 kWh).
 • Tepelné čerpadlo spolupracující s FVE musí být využíváno jako hlavní zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody a musí umožňovat řízení výkonu.
 • V systému musí být instalován zásobníkový ohřívač teplé vody, popř. kombinovaný ohřívač s ohřevem tepelným čerpadlem o celkovém jmenovitém objemu min. 400 litrů.
 • Regulační systém musí monitorovat aktuální výkon fotovoltaické elektrárny a spotřebu. V případě, kdy je k dispozici dostatečný výkon pro spuštění tepelného čerpadla, zajistí jeho využití pro ohřev vody v ohřívači vody, popř. zvýší požadovanou teplotu vody v nádrži nad základní úroveň tak, aby bylo pro dohřev využito tepelné čerpadlo.
 • Podporu nelze poskytnout, pokud byla nebo je poskytována podpora na výměnu zdroje (podoblast C.1) za jiný typ než teplené čerpadlo a k podpoře TČ+FV.

Zajímá vás možnost získání dotace na fotovoltaiku bez tepelného čerpadla? Přečtěte si podmínky a pravidla zde: https://dotace-jednoduse.cz/dotace-na-fotovoltaiku

Jak dotaci využít? Co musím udělat? ✅

Vyberte si správné tepelné čerpadlo a fotovoltaický systém. Tepelné čerpadlo a fotovoltaický systém by měly být vzájemně kompatibilní a pro získání dotace musí splňovat podmínky viz výše. Ideální cesta je výběr ověřené firmy s pozitivními referencemi.

Pro instalaci fotovoltaické elektrárny s tepelným čerpadlem doporučujeme zvolit společnost Acetex nebo Energosolar, které nabízí kvalitní systémy plně vyhovující podmínkám k získání dotace a navíc za velmi dobré ceny.

1. Vyplňte poptávkový formulář na webu ověřeného dodavatele

Vyplňte jméno, příjmení, adresu, email a telefon. Z pravidla do 48 hodin vás bude kontaktovat obchodní zástupce ze zvolené firmy a vysvětlí vám možná řešení vhodná pro Vaši nemovitost včetně možných úspor. V případě, že budete souhlasit, obchodní zástupce si s Vámi domluví osobní schůzku.

2. Osobní návštěva v místě realizace

Obchodní zástupce dorazí na osobní schůzku, která zároveň slouží jako technická obhlídka vaší nemovitosti. Z pravidla je reálné osobní schůzku realizovat klidně i do týdne od prvotního kontaktu. Důležité údaje, které je potřeba zjistit, jsou: aktuální způsob vytápění, spotřeba vaší domácnosti, údaje o technickém provedení střechy a jejímu stavu. Důležité je případně zmínit i to, jaké další větší spotřebiče do budoucna plánujete (Ohřev vody v bazénu? Saunu? Nabíjecí stanici pro elektromobily?). Tyto informace pomohou k správnému nadimenzování velikosti fotovoltaické elektrárny.

3. Vypracování nabídky

Dalším krokem je vypracování oficiální nabídky pro Vaši nemovitost, kterou pro vás vypracuje obchodní zástupce na základě potřeb vaší domácnosti. Z pravidla je možné nabídku obdržet do 3 pracovních dnů od osobní návštěvy.

4. Podpis smlouvy

Pokud budete s nabídkou spokojeni, nic by vám nemělo bránit smlouvu podepsat. Dejte si ale pozor na výši zálohy, kterou je nutné zaplatit před realizací. Není důvod, aby výše zálohy přesahovala víc než polovinu ceny díla. Z pravidla si firmy účtují zálohu do 35 %.

5. Vypracování žádosti o dotaci

Součástí žádosti o dotaci je vypracování projektové dokumentace, která je nutná doložit k realizaci fotovoltaické elektrárny na příslušné úřady (konkrétně na Státní fond životního prostředí ČR). Specializované instalační firmy tuto byrokracii kompletně vyřeší za vás – právě v tom spočívá realizace fotovoltaiky s tepelným čerpadlem na klíč, nemusíte se tak obávat ztráty nervů s vyplňováním žádostí, se kterými nemáte zkušenosti.

6. Montáž, instalace, testování

Samotná montáž fotovoltaického systému nepřekračuje 3 pracovní dny, spíše ale méně. Montáž tepelného čerpadla povětšinou trvá 2 až 4 dny. Během 1 týdne tak budete mít celý systém kompletně namontovaný. Na závěr podepíšete předávací protokol a stvrdíte, že systém vám byl nainstalován.

7. Revize systému

Nutnou součástí je také revize systému. Opět platí, že služba na klíč počítá i se zajištěním revize. Konec konců, bez revize není možné vyplatit dotaci.

8. Připojení fotovoltaiky do distribuční sítě

Aby bylo možné fotovoltaickou elektrárnu využívat, je nutné provést připojení tohoto zdroje do distribuční sítě (ČEZ, EG.D nebo PRE). Funguje to tak, že k vám přijede technik z jedné ze společností (podle toho, pod jakou společnost spadáte) a provede technickou obhlídku celého řešení. Vzhledem k tomu, že dílo v tuto chvíli musí mít revizi, tak nemusíte mít žádné obavy, že by mohlo dojít k jakýmkoliv problémům. Tento krok tak bývá jen formalita, bez které se ale neobejdete. Technika distribuční sítě pro vás opět objedná instalační firma v rámci instalace na klíč.

9. Vyplacení dotace na váš účet

Do 6 až 8 týdnů dojde k vyplacení dotace na váš účet. Musíte tedy zaplatit plnou částku za instalaci fotovoltaického systému a dotace ve výší až 50 % ceny díla vám bude vyplacena na váš účet zpětně ve lhůtách výše zmíněných.

Tip: Podobný proces je jak v případě firmy Energosolar, tak v případě firmy Acetex. Není od věci odeslat poptávku oběma společnostem a nechat si vypracovat cenovou nabídku od obou. Vyberte si pak tu, která vám bude dávat největší smysl. Obě firmy mají skvělá hodnocení, takže určitě nešlápnete vedle.

Jaké faktory jsou důležité při plánování a instalaci? ✅

Při plánování a instalaci tepelného čerpadla v kombinaci s fotovoltaikou je třeba zvážit několik důležitých faktorů. Pro fotovoltaický systém je klíčové umístění panelů. Ideálně byste si měli nechat nainstalovat panely na jižní, jihozápadní nebo západní stranu. Severní část vaší střechy není vhodná k umístění panelů, osvit na tuto plochu není v našich zeměpisných podmínkách dostatečný.

Pro tepelné čerpadlo, ale i pro fotovoltaický systém je důležité zvolit správnou velikost systému tak, aby odpovídala potřebám vaší domácnosti. Systém by měl v kombinaci s bateriovým úložištěm po většinu roku pohodlně pokrývat vaši denní spotřebu a zároveň by mělo docházet k zamezení zbytečných přetoků do sítě, které obecně nejsou příliš výhodné.

Tip: Nové podmínky dotací Nová zelená úsporám platné od 15. února 2024 u nových systému podmiňují maximální velikost přetoků jen na polovinu instalovaného výkonu. O důvod víc, proč o přetocích do sítě spíš neuvažovat a soustředit se na efektivní spotřebu doma.

Jaký typ tepelného čerpadla je vhodný pro mou budovu?

Tepelné čerpadlo by mělo odpovídat energetickým potřebám budovy a podmínkám místa. Existuje několik typů tepelných čerpadel, které se liší typem zdroje tepla a účinností. 

Tepelná čerpadla vzduch-voda

 • dnes již dostupné v dostatečné kvalitě i dobré ceně, nejběžnější a nejlevnější variantou tepelných čerpadel
 • nasávají energii z venkovního vzduchu a přenášejí ji do vnitřního prostoru
 • vhodné pro oblasti s mírnými klimatickými podmínkami
 • vybírejte ale dražší systémy, které vám ušetří více, než levná řešení
 • dražší a kvalitnější systémy oceníte zejména v mrazivých zimních dnech, kdy je potřeba skutečně kvalitního tepelného čerpadla, které dokáže i v mrazech čerpat “teplo” z venkovního vzduchu a transformovat jej na pohodlnou teplotu ve vaší domácnosti
 • nekvalitní levná tepelná čerpadla paradoxně dočerpávají spoustu elektřiny zejména v zimním období, aby vůbec teplo vytvořili, majitelé těchto “šuntů” tak často v zimě platí obrovské částky za elektřinu, protože jejich tepelné čerpadlo žere neskutečné peníze, toto pak není efektivní řešení a můžete snadno litovat koupi levného řešení!

Tepelná čerpadla země-voda

 • efektivnější, ale dražší
 • využívají tepelný zisk země (geotermální energie) pro vytápění nebo chlazení
 • napojeny na zemní smyčky, které jsou buďto vertikální, horizontální nebo svislé, a ty absorbují teplo z půdy
 • méně hlučné
 • vyšší cena
 • velmi efektivní, vyžadují určité množství volné plochy pro instalaci zemní smyčky
 • náročnější instalace, nutnost výkopových prací – o tomto systému doporučuje uvažovat jen v rámci novostaveb, kdy se stejně výkopovým pracím z povahy věci nemůžete vyhnout a nebo při rozsáhlejších rekonstrukcí

Tepelná čerpadla voda-voda

 • využívají tepelný zisk z vody, jako je voda ze studny nebo jezera, jedná se o klasická vodní díla a vyžadují stavební povolení (§ 15 zákona č. 254/2001 Sb.)
 • voda se nasává a využívá pro přenos tepla. Jsou vhodná pro oblasti, kde je dostupný dostatek vody
 • nutnost napojit se na stávající vrt nebo raději lépe vytvořit vrt nový a k němu systém napojit. S tím je ale spojeno spoustu legislativy, která podléhá také vodnímu zákonu, nevyhnete se tak složitější byrokracii

Potřebuji zásobník energie (baterii)? ✅

Systém pro ukládání elektřiny může ukládat solární elektřinu a využít ji později. Akumulace elektrické energie může zvýšit nezávislost na veřejné síti a kombinací tepelného čerpadla a fotovoltaiky zvýšit úspory.

Závěr

Instalujte zařízení jen od specializované firmy. Instalace tepelných čerpadel a fotovoltaických systémů vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti, nejedná se o triviální záležitost.

Používejte systém pro ukládání energie. Systém pro ukládání energie dokáže solární energii uložit a použít ji později.

Využívejte tepelné čerpadlo také pro ohřev vody. Koneckonců, je to podmínka pro získání dotace na tepelné čerpadlo a fotovoltaický systém. Tímto způsobem můžete využít ještě více elektřiny z fotovoltaického systému.

Nastavte zařízení optimálně. Zařízení by měla být nastavena tak, aby mohla využívat co nejvíce elektřiny z fotovoltaického systému. Případně vsaďte na chytrou kombinaci spotového nákupu elektřiny ve vhodnou dobu, kdy elektřina stojí nejméně.

Preferujte zároveň instalaci akumulace ve formě baterií k uskladnění přebytků vyrobené elektrické energie. Akumulace elektřiny může pomoci využívat solární energii i v době, kdy slunce nesvítí.