Dotace Oprav dům po babičce 2024

0
dotace oprav dům po babičce
Share

Nová dotace „Oprav dům po babičce“ slouží pro komplexní renovace nemovitostí a jejím cílem je urychlit tempo renovací starých budov. Dotace je vyplácena formou zálohového financování (vyplaceno předem na váš účet).

Jaká je výše dotace?

 • Až 1 milion korun na komplexní (optimální) zateplení
 • Dotace pokryje celkem 50 % způsobilých výdajů
 • Další prostředky na ostatní úsporná opatření
 • Peníze si lze nechat proplatit předem ZÁLOHOVĚ

Kdo o dotaci může zažádat?

Zažádat o dotaci „Oprav dům po babičce“ mohou fyzické osoby, která jsou vlastníkem nemovitosti a jsou ekonomicky aktivní, tj. zaměstnanci, zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, pracující důchodci, pracující studenti a učni, rodiče na mateřské dovolené. Žadatel podává žádost jako fyzická osoba nepodnikající, to znamená, že v případě osob samostatně výdělečně činných není možné podat žádost tzv. na IČO.

Žadatelé tedy mohou být všichni vlastníci rodinných domů, ale i rekreačních objektů, které jsou užívané pro trvalé bydlení. Žadatelé musí být zaměstnanci, zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, pracující důchodci, pracující studenti nebo rodiče na mateřské dovolené. Tito žadatelé se shrnují pod výraz ekonomicky aktivní.

Pozor. Žadatelé a všichni členi domácnosti musí mít v domě, na nějž je dotace čerpána, trvalý pobyt. Domácnost musí být užívána k trvalému bydlení.

Upozornění: Dotaci lze poskytnout i zpětně na opatření, která byla realizována po 1. lednu 2021.

Na co se dotace vztahuje?

Podmínka čerpání dotace je realizace důkladného optimálního zateplení. Tímto je potřeba dosáhnout požadovaných energetických úspor.

Lze požádat i v rámci dalších úsporných opatření. Příkladem je instalace fotovoltaické elektrárny, výměna zdroje tepla, dobíjecí stanice pro elektromobil, dešťovka a další.

Dotační program Oprav dům po babičce vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR a spadá tak pod dotační titul Nová zelená úsporám.

Souhrn volitelných opatření v rámci dotace

 • Optimální izolace
  Finanční podpora na celkovou izolaci obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u existujících rodinných domů. Tato pomoc zahrnuje také výměnu oken, dveří a dalších stavebních otvorů, stejně jako instalaci stínící techniky.

  Podpora ve výši 30 000 až 1 000 000 Kč
 • Výměna topných systémů
  Finanční podpora na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než třída 3, topných olejových kotlů, lokálních topidel (např. kamen) používaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo. Také se týká výměny plynových kotlů starších než 20 let a elektrického vytápění za tepelné čerpadlo.

  Podpora ve výši 45 000 až 140 000 Kč
 • Fotovoltaické systémy
  Finanční dotace na fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční sítí. Vyprodukovaná elektrická energie musí být preferenčně využívána v domě. Neměla by sloužit primárně k prodeji, ale opravdu ke spotřebě v domácnosti.

  Podpora ve výši 60 000 až 200 000 Kč
 • Ohřev teplé vody a solární systémy
  Finanční podpora na pořízení a instalaci nového systému na ohřev teplé vody pomocí solárních panelů nebo tepelného čerpadla.

  Podpora ve výši 45 000 až 60 000 Kč.
 • Řízené větrání s rekuperací
  Finanční podpora na systémy kontrolované ventilace s rekuperací tepla.

  Podpora ve výši 105 000 Kč.
 • Využití tepla z odpadní vody
  Finanční podpora na systémy využívající teplo z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému.

  Podpora 5 000 až 50 000 Kč.
 • Zelená střecha
  Finanční podpora na výstavbu zelených střech na rodinných domech nebo jiných nadzemních stavbách v majetku žadatele.

  Podpora 800 až 100 000 Kč.
 • Zachycování dešťové a odpadní vody
  Finanční podpora na efektivní zachycování a využívání dešťové a odpadní vody, kterou lze využít k zavlažování zahrady nebo jako užitkovou vodu.

  Podpora 27 000 až 105 000 Kč.
 • Ekologická mobilita
  Podpora na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro jeho provoz.

  Podpora 15 000 Kč.

Co lze získat v rámci dotace navíc?

 • Na každé nezaopatřené dítě v plné výchově lze získat rodinný bonus 50 000 korun, na dítě ve střídavé péči získáte podporu 25 000 Kč.
 • 10% bonus z celkové výše dotace pro Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj. Případně pro obce podporované státem, kde seznam lze najít na stránkách Zelené úsporám.
 • Navíc ještě bonus 10 tisíc korun za každou kombinaci opatření. Když je zažádáno v rámci dotace na zateplení ve stejné žádosti také o dotaci na další úsporná opatření.

Cílem státu je využití stávajícího bytového fondu, zrychlení jeho renovace a zvyšování dostupnosti kvalitního a úsporného bydlení.

Jaký je rozdíl mezí dotací Oprav dům po babičce a standardní Nová zelená úsporám?

Hlavní rozdíl spočívá v tom, že dotaci Oprav dům po babičce může žadatel získat v plné výši ještě před samotnou realizací. Standardní program Nová zelená úsporám vyplácí dotace pouze zpětně.

Pozn. Dotační program Nová zelená úsporám Light je ale vyplácen také předem.

Kdo na dotaci nárok nemá?

Dotaci nelze poskytnout, pokud jste již v minulosti čerpali dotaci z programu Nová zelená úsporám (či starší programy Zelená úsporám nebo Nová zelená úsporám 2013). Dotaci rovněž nelze poskytnout, pokud žadatel vlastní jinou další nemovitost určenou pro bydlení, jako je byt v osobním vlastnictví nebo podíl v bytovém družstvu, nebo jiný další dům či podíl na vlastnictví (vlastnictví rekreační chaty či chalupy ale není překážkou).

Dotaci také nemůžete získat, pokud jste například v exekuci nebo z jiného důvodu, na základě kterého jste omezen na plném nakládání s nemovitostí.

Dotaci není možné poskytnout, pokud jste opatření vytýčená v oblasti podpory A (zateplení) provedli a dokončili před 17. 7. 2023.

Dotace Oprav dům po babičce není určena pro důchodce, kteří nejsou ekonomicky aktivní. Pro důchodce lze ale doporučit dotační program Nová zelená úsporám Light.

Lze dotaci čerpat na stavbu nového domu namísto starého domu?

Pokud jste se rozhodli starý dům zbourat a na jeho místě postavit nový dům, dotaci Oprav dům po babičce je možné čerpat! Čerpat dotaci lze i v případě, že původní stavba sloužila pro rekreaci (například chata, chalupa). Důležité ale je, aby energeticky vztažná plocha nového rodinného domu nepřesáhla 350 m2.

Lze dotaci čerpat pro dům, který slouží k podnikání?

Pokud chcete rekonstruovat dům, který slouží i jako prostor k podnikání, pak tento prostor nesmí překračovat 20 % plochy.

Oprav dům po babičce a výhodné úvěry

Dotace oprav dům po babičce je vyplácena zálohově, tedy předem, ale hradí jen 50 % celkových výdajů (v případě čerpání bonusů pak dotace může 50 % přesahovat). Nicméně vždy je nutné počítat se spoluúčastí žadatele. A právě v případě, že žadatel nedisponuje vlastními prostředky, je možné od března 2024 čerpat výhodné úvěry.

Úvěr je určen na pokrytí rozdílu mezi způsobilými výdaji a poskytnutou dotací. Poskytnutí úvěru ale není automatické, finanční instituce rozhodnou na základě prověření bonity a úvěruschopnosti žadatele. Výhody tohoto finančního produktu jsou:

 • garantovaný nízký úrok po celou dobu splatnosti
 • fixace úroku minimálně na pět let
 • dlouhodobá splatnost – i více než 20 let
 • bez nutnosti zástavy nemovitosti

Úvěry poskytují:

 • ČSOB Stavební spořitelna
 • Modrá Pyramida stavební spořitelna
 • Raiffeisen stavební spořitelna
 • Stavební České spořitelny
 • UniCredit Bank.

Vzorový příklad dotace

Zdroj informací: novazelenausporam.cz, MŽP.