Dotace dešťovka 2023

4
Share

Dotace na efektivní zachytávání a využití dešťové a odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako vodu užitkovou. Přínosem je úspora výdajů a spotřeby pitné vody. 

Co je to dotace dešťovka?

Dešťovka je operační program Životního prostředí určen pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů, kteří mohou za nádrž pro sběr dešťové vody získat dotaci až do výše 50% uznatelných nákladů, maximálně však 65tis. Kč. Podmínkou je využití vody na zalévání zahrady, splachování WC nebo k jejímu vyčištění a následnému užitkovému použití.

Dotace dešťovka je a bude aktuální až do vyčerpání svého rozpočtu, který byl stanoven na 440mil. Kč.

Informace o dotacích na dešťovku zajímá spousta z vás. Stačí se podívat na poslední zprávy, kde se psalo o: Zalévejte a splachujte dešťovou vodou, stát vám na ni dá až 50000Kč!; Majitelé chat dostanou dotaci na dešťovku – podmínkou ale je, že tam musí bydlet; Kdo ušetří na dešťovce, zaplatí více na stočném!; Dotace dešťovka byla rozebrána během jediného dne! (Toto je však starší a neplatná zpráva). Jak je tomu v roce 2021 a jak to bude vypadat během roku 2022?

Aktuálně dotace na dešťovku stále běží, dle oficiálních stránek dotacedestovka.cz. Jak se dozvíte v článku níže, rozpočet na dotaci na dešťovou vodu byl stanoven na přes 400 mil. Kč a tento rozpočet ještě není vyčerpaný.

Jak to bude v dalších letech?

Program dešťovka byl uveden v roce 2017 a od té doby je velice populární. Rozpočet na tuto dotaci byl vyčíslen na částku 440 milionů korun, což znamená, že není zdaleka vyčerpaná! Tenhle balík je už součástí tzv. druhé výzvy. První výzva, která byla rovněž v roce 2017 měla k dispozici 100 milionů korun a všech 100 milionů bylo zažádáno hned v prvních dnech. Teď je zájem o trošku menší…

… Pro zajímavost, v polovině roku 2019 byla však vyčerpána polovina z 440 milionů. Pokud to půjde takhle dál, dotace se rozebere až někdy v roce 2022. Dotace na dešťovku není nijak časově omezená. Ukončí se, jakmile bude vyčerpán celý rozpočet na ni určený.

Dotace dešťovka 2023
Dotace na dešťovku – nádrž nesmí protékat a zamrzat. Optimální je podzemní nádrž

Dotace na nádrže – Malá a Velká dešťovka

„Vodu, která nám doslova spadla z nebe, bychom rozhodně odmítat neměli. Zvlášť v posledních letech, kdy přibývá tropických dnů a klesá množství srážek. Ministerstvo životního prostředí proto od roku 2021 zavedlo u všech novostaveb povinnost akumulovat dešťovou vodu v retenčních nádržích nebo jezírkách. Svůj chvályhodný záměr podpořilo dotačním programem „Dešťovka“, který domácnostem může pokrýt až 50% nákladů spojených s investicí do produktů napomáhajících komplexnímu řešení dešťových i šedých vod.“ uvádí tzb.info

Většině lidí se dotýká hlavně tzv. „malá dešťovka„, která je vyhrazena pro rodinné nebo bytové domy. Chystáte se pouze „obyčejně“ svádět vodu okapem do nádrže třeba pro zalévání? Postačí, pokud bude nádrž mít objem alespoň 2 m krychlových a bude zajištěna proti odpařování či promrzání, a stát vám může přispět až 27 tisíci korunami.

V Malé dešťovce lze žádat ve kterékoliv fázi realizace projektu, před zahájením, během výstavby nebo maximálně jeden rok po jejím dokončení.“

Na druhou stranu tady existuje i tzv. velká dešťovka, která už tolik lidí zajímat nebude, protože je určena obcím, krajům nebo organizacím státu. Jako občan v ní žádat nemůžete, můžete ale k tomu popostrčit starosty nebo zastupitele vaší obce. V obci jde například vybudovat nádrž, ze které se dá zavlažovat blízká zeleň nebo zásobovat jezírko v parku.

Kdo může o dešťovku žádat?

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Stavebníci nových rodinných domů
 • Nabyvatelé nových rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Výše podpory závisí na způsobu využití vody

Mezi takové nejčastěji využívané způsoby patří akumulace/ sběr vody pro zalévání zahrady, dále pak pro splachování, při využití odpadní vody s možným využitím srážkové vody, anebo pro vaše praní!

Můžete se setkat s obecnou informací, že výše dotace sahá až k 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně do 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Nicméně, záleží na způsobu využití

 • Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady: podpora činí maximálně 50 % celkových způsobilých nákladů- 20 000,- na systém a 3 500,-/m3 na nádrž.
 • Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady: opět s maximem 50 % způsobilých nákladů- 30 000,- na systém a 3 500,-/m3 na nádrž
 • Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody: maximum opět nastavené na 50 % způsobilých nákladů, v případě využití srážkové vody může podpora činit až 60 000,-

Více informací připravujeme v samostatném článku zde.

U tzv. velké dešťovky pro veřejné osoby je dotace vyplácena až z 85%. Dotace pro vodní toky a tůně až 100 %. Obecně se využívá při těchto činnostech: Přeměna nepropustných povrchů za propustné a vsakovací systémy s retenčním prostorem nebo revitalizace vodních nádrží, rybníků a vodních toků či budování tůní.

Vyplatí se vůbec dotace na dešťovku?

Dešťovka
Dotace dešťovka

Návratnost investice se liší u každého projektu a u každého zprostředkovatele dotace. Mnoho z nich poskytuje konzultace a vypracování projektu zdarma a také jeho posouzení, abyste věděli, jestli se vám to oplatí nebo jestli vůbec máte na dešťovku nárok. Co se týká výrobků nebo dodavatelů, pamatujte že žádné seznamy certifikovaných výrobků či dodavatelů nejsou pro tento program zavedeny.

V modelových příkladech se počítá při nahrazení pitné vody z vodovodu pro běžný dům s návratností systému 20 let bez dotace a zhruba 10 let s dotací. Vždy je potřeba si ale uvědomit, že jedním z cílů programu je dostupnost vody v suchých obdobích. Dá se říct, že čím větší sucho v zemi bude, tím více bude stát podporovat tuto dotaci.

Jaké činnosti zprostředkovatelé udělají za vás? Tzv. „Dešťovka na klíč“

 • Poradí s přípravou dokumentů nezbytných pro přípravu žádosti.
 • Doporučí nejvhodnější technologické řešení na míru
 • Zpracovávají odborné posudky
 • Zajistí schválení žádosti
 • Projekt zrealizují, nebo jen poradí
 • Po ukončení realizace se starají o řádné vyplacení dotace na váš bankovní úřad

Samozřejmě, kdo má na to čas a chce si projít žádostí sám bez pomocí zprostředkovatelů, tak do toho. Není to žádný problém. Minimálně však zpracování odborného posunku zdarma byste mohli zvážit.

Samotné podání žádosti zabere 15 – 45 minut.

Vyřizování dotací není tak úplně časově náročnou záležitostí. Tak jako v jiných programech, i tady se žádost vyřizuje do 3 týdnů a doba běží od podání oné elektronické žádosti. Je to samozřejmě dobře, protože rychle zjistíte, na čem jste.

Základní podmínky a žádost pro získání dotace na dešťovku v roce 2022

 1. Prvním krokem je vyplnění žádosti online, na kterou jsem odkazoval výše.
 2. Druhou věcí je projektová dokumentace systému a vyčíslení přínosů. Tohle by ale měl zajistit nebo poskytovat výrobce systému.
 3. Třetí věc jsou faktury nebo smlouvy o dílo, aby byly vaše náklady na výstavbu „systému“ doloženy.

Přesně, co je potřeba doložit se dozvíte zde.

Změna! O „Dešťovku“ může žádat každý vlastník nebo stavebník objektu určeného k trvalému bydlení. Nově se týká i celoročně využívaných objektů rekreačních. V rámci dotace je proplaceno maximálně 50 % nákladů.

Takovou druhou povinností, kterou lidé přehlížejí je, že musí být odvodněno minimálně 50 % střechy vaší nemovitosti. Případně tuto plochu jde nahradit jinými plochami jako je plocha garáže, stodoly apod.

Příklad výpočtu dotací na dešťovku:

Váš nárok na dotaci činí maximálně 45 000 Kč. Celý ten systém na využití dešťové vody vám realizuje dodavatel a to za 80 000 Kč. A právě od této částky 80 000 Kč se počítá oněch 50 %. Proplaceno by vám tedy mělo být 40 000 Kč. Pokud by vám to však zrealizoval někdo jiný a to například za 120 000 Kč, bude vám proplacená částka opět jen do výše 45 000 Kč a nikoliv 50 % nákladů. Bohužel je to takto omezené a proto byste měli brát na zřetel tyhle náklady za práci.

Zájem o dešťovku roste u vlastníků zelených střech, což je poměrně inovativní způsob získávání dešťové vody. Střecha obecně je velkým zdrojem dešťové vody, která se dá pomocí různých systémů efektivně zachytit.

Odborníci vám můžou rovněž poradit s využitím dotací z programu Nová zelená úsporám. Příspěvek činí nově 800 Kč/m2 půdorysné plochy zelené střechy a jde o něj žádat v rámci energeticky úsporných rekonstrukcí či staveb rodinných a bytových domů.

Kde se také můžete obracet s dotazy:

Dešťovka realizace, dešťovky na klíč, odborné posudky…

Často vyhledáváte slovní spojení se slovy dešťovky realizace, dešťovka na klíč nebo hledáte odborné posudky.

Dešťovku, nebo spíš, vyřizování dotací za dešťovou vodu vyřizují zprostředkovatelé. Můžete si o ni požádat i vy sami, ale abyste si byli 100 procentně jistí správností a tím, že na tu dotaci dosáhnete, doporučujeme sáhnout po firmě, či jednotlivci, kdo se realizacemi zabývá aktivně.

To stejné je u dešťovky na klíč, kdy jsou společnosti vyřídit vše okolo dotace, od projektové dokumentace, včetně odborných posudků, žádosti o dotaci, instalaci a dohled nad její vyplacení.

To, jestli máte možnost na dotaci dosáhnout je pak věcí kvality zpracování posudku.