Nová zelená úsporám Light – Nové podmínky 2024, výše dotace, kdo může žádat

0
Nová zelená úsporám Light pro důchodce
Share

Nová zelená úsporám Light pro starobní a invalidní důchodce nabízí časově omezenou podporu skupině obyvatel, které mohou být ohroženy energetickou chudobou. Prostředky z programu Nová zelená úsporám Light jsou tak určeny na pomoc nízkopříjmovým domácnostem k zajištění levnějších energií i úspornějšího bydlení.

POZOR. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O DOTACI NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT BYL POZASTAVEN. ZNOVU BUDE SPUŠTĚN 17. LEDNA 2024 S UPRAVENÝMI PODMÍNKAMI.

Dotační program je postav tak, aby podpořil renovace menšího rozsahu. Maximální výše dotace z programu Nová zelená úsporám Light je 240 000 Kč. Příjem žádostí o dotace byl spuštěn 9. 1. 2023 a vztahuje se na opatření realizována i zpětně k termínu 12. 9. 2022. O dotaci lze zažádat jen do do 31. 12. 2024 nebo do vyčerpání alokovaných peněz!

Kdo může o NZÚ Light zažádat

Dotační program NZÚ Light je určen pro vlastníky nebo spoluvlastníky rodinného domu či trvale obývaného rekreačního objektu. Dotaci mohou získat nízkopříjmové skupiny obyvatel, do kterých jsou řazeni:

 • lidé pobírající starobní důchod
 • lidé pobírající invalidní důchod 3. stupně
 • lidí pobírající příspěvek na bydlení (příspěvek musí být pobírán v období od 12. 9. 2022 do data podání žádosti)
 • lidé pobírající příspěvek na děti (nově od 17. ledna 2024)

K doložení je zapotřebí poskytnout aktuální výměr důchodu, případně potvrzení o pobírání důchodu, které vystaví každá pobočka OSSZ. Doložení příspěvku na bydlení postačí rozhodnutí o přiznání příspěvku na bydlení.

Dle závazných pravidel platí, že žadatel o dotaci NZÚ Light musí být vlastníkem nemovitosti, na kterou plánuje dotaci využít, zároveň musí v nemovitosti mít trvalé bydliště.

V rámci pravidel poskytnutí dotace je důležité, aby v nemovitosti žili osoby, na které se vztahuje hrozba energetické chudoby! Proto pokud v nemovitosti žije například i ekonomicky aktivní syn či dcera, pak nárok na získání této dotace ztrácíte. Pokud v této nemovitosti syn či dcera nežije, ale stále v ní má trvalé bydliště, pak postačí poskytnout čestné prohlášení, že se jedná o domácnost složenou pouze z důchodců.

Pokud s vámi žijí děti, vnoučata, nezletilí či studující (nezaopatření), nárok na dotaci neztrácíte, není to překážkou.

Na co se podpora vztahuje

S dotací NZÚ Light můžete získat až 240 000 Kč, díky kterým zrenovujete svůj dům a tím snížíte jeho energetickou náročnost. Budete mít nižší účty za vytápění, a navíc svůj dům zhodnotíte. Jaké oblasti jsou podporovány?

Zateplení fasády

 • výše podpory: 6000 Kč / m
 • maximální výše podpory: 150 000 Kč

Podporováno je zateplení stěn domu na obálce budovy včetně případné části zasahující i pod úroveň terénu. Celková minimální tloušťka tepelné izolace je 200 mm. Podpora je stanovena za běžný metr délky zateplené stěny měřené vodorovně po vnějším obvodu domu, přičemž celková délka se zaokrouhluje na celé metry směrem nahoru. Zateplení musí výškově pokrývat vytápěnou část domu.

Pokud je stavba památkově chráněna, kde orgán péče stanovil podmínky pro zateplení fasády v rozporu s minimální tloušťkou tepelné izolace 200 mm (viz výše), pak je možné akceptovat zateplení dle podmínek orgánu památkové péče.

Zateplení stropu

 • výše podpory: 50 000 Kč

Podpora se vztahuje na zateplení stropu pod nevytápěnou půdou nebo stropu obývaného podkroví a to v celé ploše nad vytápěnými prostory (vyjma případů, kdy to technicky není možné). Celková tloušťka tepelné izolace (včetně případné stávající) je minimálně 300 mm.

Zateplení podlahy

 • výše podpory: 60 000 Kč

Podporováno je zateplené podlahy na zemině u nevytápěných místností, dále také podlahy stropu nad nevytápěnými prostory (např. nad nevytápěným suterénem).

Zateplení musí být provedeno v celém půdorysu, vyjma případů, kdy to není z technických důvodů možné uskutečnit v plném rozsahu. Požadovaná tloušťka tepelné izolace (vč. případné stávající) je minimálně 120 mm.

Zateplení střechy

 • maximální výše podpory: 120 000 Kč

Podpora pro zateplení střechy počítá s kompletním zateplením střechy nebo s doplněním stávajícího zateplení. Vztahuje se na ploché nebo pultové střechy, šikmé střechy zateplené až k hřebení střechy, šikmé střechy včetně zateplené stropu pod nevytápěnou částí krovu.

Podmínkou pro udělení dotace je zateplené celé střešní konstrukce nad vytápěnými prostory domu, s výjimkou případů, kdy není z technických důvodů možné nebo účelné zateplit celou část konstrukce.

Celková tloušťka tepelné izolace (včetně případné stávající) je minimálně 300 mm.

Výměna oken

 • výše dotace: 12 000 Kč za 1 kus výplně
 • maximální výše dotace: 150 000 Kč

Dotace se vztahuje na výměnu stávajících oken ve vytápěných místnostech, včetně střešních oken a balkonových dveří (přičemž sestava okna s balkonovými dveřmi je podporována jako 2 kusy).

Nově instalovaná okna, na které se podpora vztahuje, musí mít zasklení izolačním trojsklem.

Vzhledem k tomu, že maximální výše dotace je 150 000 Kč, můžete se rozhodnout vyměnit jen některá okna a zbytek ze 150 000 Kč můžete využít např. na jiný typ zateplení.

Solární ohřev vody

 • Dotace na solární ohřev vody pro seniory z programu Nová zelená úsporám Light je až 90 000 Kč
 • Výše dotace je vyplácena zálohou před samotnou instalací
 • Dotace se vztahuje na dva typy solárního ohřevu:
  • Solární termický ohřev vody: 90 000 Kč s instalací bojleru
  • Solární termický ohřev vody: 60 000 Kč bez bojleru
  • Solární fotovoltaický ohřev vody: 90 000 Kč
  • Solární fotovoltaický ohřev vody: 60 000 Kč bez bojleru

Výměna vchodových dveří

 • výše dotace: 18 000 Kč za 1 kus dveří

Vchodové dveře, na které se vztahuje dotace, musí být izolovány dvojsklem nebo trojsklem.

Jak vyplnit žádost

K podání žádosti je nutné mít zřízenou bankovní identitu, kterou použijete k přihlášení do systému pro podání žádosti AIS SFŽP ČR (odkaz na vyplnění žádosti najdete zde). Návod na založení a aktivaci bankovní identity najdete zde ve videu:

Ptáte se, kolik času mám na realizaci opatření od podání žádosti? Odpověď je 1 rok. V odůvodněných případech lze tuto lhůtu prodloužit o půl roku.

Co k žádosti potřebuji?

Součástí žádosti by měla být fotodokumentace místa, které chcete zrenovovat (původní okna, dveře, střechu apod.). Součástí by také měl být odborný posudek navrhovaných opatření, který pro vás zdarma vypracují zástupci místních akčních skupin EKIS a m-EKIS.

Je potřeba doložit i vlastnictví bankovního účtu, na který bude dotace vyplacena (např. výpis z účtu) a také ověření, že máte na dotaci nárok (potvrzení o čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení).

Kdy si mám žádost podat?

Žádost o dotaci lze podat před zahájením prací, v jejich průběhu a nebo po jejich skončení. Zpětně lze dotaci vyplatit i na opatření realizovaná po 12. září 2022.

NÁVOD: Jak podat žádost o dotaci NZÚ Light před realizací:

Zdroj: https://novazelenausporam.cz/jak-na-to/navody/

NÁVOD: Jak podat žádost o dotaci NZÚ Light po realizaci:

Zdroj: https://novazelenausporam.cz/jak-na-to/navody/

Kde najít poradce, kdo mi může pomoci s vyřízením dotace?

Vzhledem k tomu, že je dotační program Nová zelená úsporám Light určen pro nízkopříjmové skupiny obyvatel, zejména pro důchodce, existuje řada kontaktních a pomocných center, tzv. konzultačních středisek EKIS, která lze využít a kontaktovat s prosbou o pomoc s vyřízením celé žádosti o dotaci NZÚ Light. Více zde: https://novazelenausporam.cz/poradenstvi-pro-nzu-light.

Je důležité si uvědomit, že program Nová zelená úsporám Light je časově omezený a finanční prostředky jsou poskytovány v rámci přiděleného rozpočtu. Je proto vhodné se do programu co nejdříve přihlásit a začít s realizací opatření, abyste mohli včas získat finanční podporu.