Dotace na louky a pastviny 2023

3
Share

Pobídky pro drobné zemědělce, ale i ty, kteří se snaží rozjet malou farmu. Moderní systém dotací je velmi přehledný a nabízí příležitost pro všechny, kdo mají svůj plán do budoucna, ale na začátku se neobejdou bez podpory ze státní kasy. Jak se podává žádost, konkrétně tedy na dotace na louky a pastviny 2022, v jakých relacích se dotace pohybuje a na co všechno se připravit?

Národní dotace do oblasti zemědělství či potravinářství jsou pro rok 2022 – 2023 plánovány asi v rozsahu pěti miliard. Jde nejen o lepší prosazení se na trhu pro soukromé zemědělce, ale také kvalitnější péči o zvířata a další věci. Dotační program je velmi komplexní, pojďme se na něj zaměřit.

Kdo vlastně může mít nárok na zemědělské dotace, včetně dotace na louky a pastviny?

Zemědělské dotace, do kterých patří také dotace na louky a pastviny, mají svá specifika. Splňujete nároky? Určitou roli hraje i věk, protože žádat může pouze osoba plnoletá, která není starší čtyřiceti let a má také patřičnou zemědělskou kvalifikaci (nebo je začátečníkem v oboru a potřebuje dotaci na rozjezd svých dalších naplánovaných aktivit).

Nejdůležitější otázkou pak jistě bude, jak dlouho takový proces trvá. Vyplacení dotací z fondů EU je až poté, co je projekt realizován nebo kdy už proběhla jeho významná část. Je tedy jasné, že peníze dostanou zemědělci zpětně, posuzuje se i registrační žádost, což samo o sobě trvá zhruba dva týdny. Vyplacení je potom zpětně, na bankovní účet žadatelův.

dotace na louky a pastviny
Dotace na louky a pastviny – Dotace na zemědělství

Zemědělské dotace podmínky

  • Podnikatel žádající o dotace na louky a pastviny musí mít české IČ a také podnikat v ČR.
  • Bez dluhů vůči státu a také bez komplikací ve financování, to jsou dvě důležité podmínky.
  • Uzavření přinejmenším dvou účetních období. To pomůže vyhodnotit finanční situaci.

Investiční dotace má různé podoby

A kolik peněz vlastně dostanete? Záleží na projektu, možné je získat nejméně třicet procent nákladů, ale i mnohem více, dokonce až celou částku, která k realizaci poslouží. Jde o bonitu půdy, počet chovaných hospodářských zvířat a kupříkladu také plodiny, které zasejete na svém poli. Je třeba sestavit i podrobný projekt, který má i dostatek příloh a ukáže posuzovatelům, oč vlastně přesně půjde. Průměrná výše dotace pro zemědělce činí asi 8000 korun za rok na jeden hektar, ale může se samozřejmě hodně lišit podle plodin či zvířat v péči. Investiční dotace může zahrnovat třeba koupi automatické dojičky, přestavbu stáje pro zvířata nebo zřízení oplocení, to vše je přitom pro chov skotu skutečnou nutností.

Mezi loukami a pastvinami je rozdíl

Samozřejmě, pastvina je něco úplně jiného než louka, rozhodně nejde o synonyma, a tak je třeba přistupovat i ke konkrétním dotacím. Výhodou ale rozhodně je minimum podmínek, které se s těmito dotacemi pojí. Minimálně pět let podnikání v zemědělství, pozemek nejméně 2 hektary, minimálně dvakrát za rok posečený a také jednou spasen dobytkem (v praxi i častěji). Záleží také na tom, jakou bonitu má louka či pastvina.

Rašelina může výrazně zvýšit hodnotu

Roli hraje míra hnojení, vlhkost podloží a také to, zda je váš pozemek součástí Chráněné krajinné oblasti. Louka s podkladem v podobě rašeliny může mít dotaci až v řádu několikanásobku „obyčejné“ pastviny. Nezřídka lze mluvit i o několika stovkách eur za hektar, což je v přepočtu i přes deseti tisíc korun českých. Jsou to pěkné peníze, důležitá je ale pravidelná údržba takových pozemků. Platba na brambory, ale i na chov ovcí a koz, dále chmel, ekologické zemědělství, zatravňování orné půdy a platba na tele masného typu, to vše patří mezi zemědělské dotace.