Novela LEX OZE I rozšířila fotovoltaiku do domácností

0
Foto: Bing AI
Share

První velká novela energetického zákona s názvem LEX OZE I byla po podpisu prezidenta republiky zveřejněna ve Sbírce zákonů České republiky pod č. 19/2023 Sb. a 24. 1. 2023 nabyla účinnosti. 

Navýšení limitu, od kterého je třeba žádat o licenci na výrobu elektřiny

LEX OZE I přinesla první velké změny v energetice obnovitelných zdrojů. Navýšila totiž limit instalovaného výkonu z 10 kW na 50 kW pro menší zdroje, od kterého je třeba žádat o licenci na výrobu elektřiny od Energetického úřadu.

Pro srovnání: nově navýšený limit 50 kW zhruba odpovídá výkonu fotovoltaické elektrárny na velkém bytovém domě. Na běžný rodinný dům se jedná o výkon cca 8-10 kW. 

Navýšení hranice odborné způsobilosti 

Novela zákona, která má cíleně podpořit rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice, s sebou přinesla také snížení administrativních požadavků a navýšila hranici, od které je nutné mít odbornou způsobilost, opět na instalovaný výkon 50 kW. 

Stavba malých zdrojů nevyžaduje stavební povolení ani změnu územního plánu

LEX OZE I se dotkla nejen Energetického zákona, ale přinesla změnu také do Stavebního zákona. Nově totiž stavba malých zdrojů energie s výkonem do 50 kW nevyžaduje změnu územního plánu. Pro tyto zdroje nově není třeba ohlášení ani povolení od stavebního úřadu. Což má za cíl rozšířit výstavbu obnovitelných zdrojů do rodinných domů. Velké zdroje s výkonem do 100 kW se zařadily mezi jednoduché stavby, u kterých platí kratší povolovací lhůty stavebního řízení. 

Výrobna elektřiny z obnovitelných zdrojů je nově ve veřejném zájmu

Novela LEX OZE I se ale také dotýká stavby obnovitelných zdrojů s celkovým instalovaným výkonem nad 1 MW. Ty jsou nyní zřizovány a povolovány ve veřejném zájmu. Což v praxi usnadní povolování velkých zdrojů jako např. větrné parky.  Mimo jiné bylo také projednávané zařazení výrobny energie z obnovitelných zdrojů do veřejné technické infrastruktury.  “Odpadla by tak nutnost pořizovat pro jejich realizaci změnu územního plánu. Ve znění novely však vypadla čárka, což situaci zkomplikovalo.” vysvětluje právník Vavřinec Dudek z firmy Frank Bold.

Zdroje:

  • https://www.fbadvokati.cz/cs/clanky/8903-novela-lex-oze-i-vystavba-obnovitelnych-zdroju-energie-bude-jednodussi
  • https://www.cefas.cz/legislativa/prekvapujici-podpis-prezidenta-na-lex-oze-i-50kwp.html
  • https://www.efotovoltaika.cz/lex-oze-1-novela-energetickeho-zakona/