AKTUALIZOVÁNO: Dotace na fotovoltaiku 2024 z programu Nová zelená úsporám: Jak ji získat?

45
blue and white solar panels
Share

Dotace na fotovoltaické elektrárny z programu Nová zelená úsporám jsou od 15. února 2024 s novými podmínkami! A dotace jsou bohužel nižší, než na kolik jsme byli zvyklí! Jak velkou dotaci můžete získat a vyplatí se fotovoltaika i v roce 2024?

Podmínky získání dotace na fotovoltaiku 2024

Dotace na fotovoltaiku 2024 z programu Nová zelená úsporám se vztahuje na pořízení a instalaci fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody elektrické energie v domě a distribuční soustavou. Výroba elektrické energie musí být přednostně určena k využití v obytných částech budovy. Nevyužitá energie může být dodávána do distribuční sítě, případně do místního energetického společenství.

Ostrovní systémy bez propojení s distribuční soustavou jsou podporovány pouze v případech, kdy rodinný dům není připojen k distribuční soustavě, popř. z technických důvodů provozovatel distribuční soustavy připojení FV systému nepovolil.

Nově platí, že rezervovaný výkon sjednaný ve smlouvě o připojení s provozovatelem distribuční sítě bude omezen a maximálně 50 % instalovaného výkonu FV systému!

Výše dotace na fotovoltaiku

 • Minimální podporovaný výkon systém je 2 kWp.
 • Maximální podporovaný výkon zůstává 10 kWp.
 • Maximální výše dotace (bez bonusů) je 160 000 Kč. Řada instalačních společností ale dokáže zajistit dotaci vyšší.
 • V případě systémů s akumulací energie do baterie je podpora bateriových úložišť stanovena minimálně na jednonásobek instalovaného výkonu a maximálně na dvojnásobek instalovaného výkonu v kWp.
Dotace na FVE 2024Výše podpory (Kč)
Základní podpora35 000
Základní podpora pro systémy s efektivním využitím tepelného čerpadla60 000
Podpora za každý 1 kWp instalovaného výkonu (max. výkon je 10 kWp)8 000
Podpora za každý 1 kWh el. akumulačního systému (kapacita baterie)8 000

Pozn. Maximální podporovaná fotovoltaika je sice s výkonem 10 kWp, neznamená to ale, že si nemůžete nechat nainstalovat fotovoltaiku s vyšším výkonem. Díky novele energetického zákona se od roku 2023 fotovoltaika už nemusí držet limitu 10 kWp. Můžete si tak pořídit domácí elektrárnu o výkonu až 50 kW, aniž byste potřebovali licenci (a stát se tzv. podnikatelem v energetice) nebo stavební povolení. Chcete větší kapacitu baterie? Opět si ji můžete nainstalovat, dotace vám však proplatí maximálně kapacitu odpovídající dvojnásobku instalovaného výkonu fotovoltaiky.

Dotace na fotovoltaiku s tepelným čerpadlem

V případě kombinace fotovoltaiky s tepelným čerpadlem, musí být splněno:

 • tepelné čerpadlo spolupracující s FVE musí být využíváno jako hlavní zdroj tepla pro vytápění
  a ohřev teplé vody
  a musí umožňovat řízení výkonu.
 • v systému musí být instalován zásobníkový ohřívač teplé vody (bojler), popř. kombinovaný ohřívač s
  ohřevem tepelným čerpadlem o celkovém jmenovitém objemu minimálně 400 litrů.
 • regulační systém musí monitorovat aktuální výkon fotovoltaické elektrárny a spotřebu. V případě, kdy je k dispozici dostatečný výkon pro spuštění tepelného čerpadla, zajistí jeho
  využití pro ohřev vody v ohřívači vody, popř. zvýší požadovanou teplotu vody v nádrži nad
  základní úroveň tak, aby bylo pro dohřev využito tepelné čerpadlo,
 • podporu nelze poskytnout, pokud byla nebo je poskytována podpora na výměnu zdroje za jiný typ než teplené čerpadlo a k podpoře TC+FV.

Kdo může o dotaci žádat?

Žadatelem o podporu může být vlastník stávajícího rodinného domu, stavebník nového rodinného domu. Žádost může podat i zájemce o koupi rodinného domu, což se prokazuje písemnou dohodou se stávajícím majitelem.

Platí, že žadatel musí zůstat vlastníkem nemovitosti, na kterou je podpora žádána, po celou dobu administrace žádosti (od podání žádosti až po vydání Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Za jakých podmínek nelze dotaci získat?

Existují také skutečnosti, kvůli kterým není možné dotaci poskytnout. Jedná se o situaci, kdy žadatel má závazky po lhůtě vůči finančnímu úřadu, správy sociálního zabezpečení, či u Ministerstva či jiného orgánu veřejné správy.

Dotaci nelze uznat ani v případě, kdy jsou práva k nemovitosti omezena například exekutorskou zástavou, je nařízena exekuce či příkaz k prodeji předmětu podpory a předmět podpory je předmětem insolvenčního řízení.

Podporu nelze udělit na opatření, na která už v minulosti byla dotace čerpána. Nelze ji udělit ani na opatření, která by snižovala ekologické přínosy těchto opatření, zejména opatření prováděná na stejných konstrukcích nebo s obdobným účelem, např. výměna či instalace zdroje tepla na vytápění, instalace zdroje pro ohřev vody, termické a fotovoltaické systémy, a to včetně OZE instalovaných jako součást podporované novostavby.

Dotaci nelze udělit na rozšíření již existující instalace FVE.

Je dotace 160 000 Kč na fotovoltaiku maximum? Nikoliv. Lze získat i více

Klíčem k získání vyšší dotace, než „jen“ 160 000 Kč, je využití tzv. dotačních bonusů. Jak na to? V principu se jedná o kombinování více dotačních programů resp. více opatření v rámci jedné žádosti.

Dotace na nabíjecí stanici pro elektromobily

Chcete-li využít fotovoltaiku pokud možno na maximum, využijte dotace 15 000 Kč k pořízení dobíjecí stanice pro elektromobily. Můžete tak zejména v letním období profitovat z přebytků energie z fotovoltaiky a nabíjet svůj elektromobil. Snadno tak docílíte možnosti jezdit „zdarma“, bez nákladů na pohonné hmoty.

Bonus pro některé kraje

10 % nad rámec vypočtené dotace (bez bonusů) lze získat v krajích Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském.

Kombinační bonus

Je-li v rámci žádosti kombinováno více opatření, žadatel má nárok na kombinační bonus 10 000 Kč:

 • Kombinační bonus A – zateplení + fotovoltaické systémy
  • V případě kombinace opatření v oblasti A s opatřením v podoblasti C.3 bude poskytnut dodatečný bonus 30 000 Kč (+ 10 000 Kč za kombinaci více opatření), čili +40 000 Kč
 • Bonus za instalaci zásobníkového ohřívače v podoblasti C.3 – fotovoltaické systémy
  • Za napojení zásobníkového ohřívače teplé vody o objemu nejméně 120 litrů vody k FV systému na který je podána žádost v podoblasti C.3 bude poskytnut bonus 10 000 Kč. Bonus není poskytován v případě opatření C.3 s podporou FV systému s efektivním využitím tepelného čerpadla

Další info

Dotace je vyplácena zpětně, až po samotné instalaci / montáži díla. Znamená to tedy, že si nejprve fotovoltaickou elektrárnu postavíte a zaplatíte, a dotace vám bude proplacena následně ve zpětném režimu. Drtivá většina instalačních společností, se kterými budete fotovoltaiku realizovat, zařizuje rovněž veškerou administrativu, takže veškeré papírování spojené s instalací FVE za vás udělá firma.

Dobrá zpráva je, že fotovoltaika může být umístěna nejen na střeše a fasádě domu, ale i na souvisejících objektech (například: garáž, pergola, stodola, plot a další) a také na pozemních konstrukcích. Pod konstrukcí však musí být umožněn růst vegetace, nesmí za tím účelem vzniknout např. betonová plocha.

Dotace z Nová Zelená úsporám: Jak postupovat?

Pokud jde o samotný proces podání žádosti o dotaci na fotovoltaiku, proces je velmi snadný. Žádost je možné kompletně podat online. Navíc k získání dotace již nebude potřeba energetický posudek. U ostatních dokumentů zůstávají podmínky beze změny. Ve jménu svého pohodlí ale stále můžete využít toho, že vybraní dodavatelé veškerou administrativu vyřeší samozřejmě za vás v rámci zakázky.

Na kolik Vás fotovoltaika může bez dotace vyjít?

Pořizovací cena fotovoltaiky na rodinný dům se aktuálně v roce 2024 se pohybuje od 150 000 Kč do 450 000 Kč v závislosti zejména na použité technologii, výkonu elektrárny a kapacity bateriového úložiště.

Jak velkou fotovoltaickou elektrárnu zvolit?

To záleží na mnoha faktorech. Slušná instalační firma vám doporučí nikoliv „nejvyšší možný výkon, který se vám na střechu vejde“, ale spíše takovou elektrárnu, kterou skutečně využijete na maximum. Díky tomu, že nově rezervovaný výkon sjednaný ve smlouvě o připojení s provozovatelem distribuční sítě bude omezen na maximálně 50 % instalovaného výkonu FV systému, nemělo by docházet, že instalační společnosti budou montovat elektrárny, které by byly zbytečně předimenzované a energie, kteoru elektrárna vyrobí, ani zdaleka nemá šanci být v domácnosti spotřebována.

Zajímavý fakt: V podnebných podmínkách České republiky solární panely o špičkovém výkonu 1 kWp vyrobí přibližně 980 kWh elektrické energie ročně. Zaokrouhleně je to cca 1000 kWh/kWp/rok. Potřebná velikost panelu se uvádí 6 m2 plochy. Na 2000 kWh za rok pak 12 m2 plochy a tak dále.

Jste v oblasti v fotovoltaiky noví? Zkuste si přečíst, jak fotovoltaika funguje.

Máte dotaz? Rádi Vám jej zodpovíme v komentářích.