Národní Rozvojová Banka

Národní rozvojová banka je bankovní instituce, jejímž jediným akcionářem je Česká republika. Banka financuje projekty soukromého i veřejného sektoru a poskytuje tak kapitál pro rozvoj malých a středních podniků i pro velké infrastrukturní projekty státu, krajů a obcí. 

Vznik Národní rozvojové banky

Historie Národní rozvojové banky (NRB) se začala psát v roce 1992, kdy byla založena pod názvem Českomoravská záruční a rozvojová banka. Svůj aktuální název získala banka v září 2021. Jediným akcionářem banky je Česká republika, která je zastoupena Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem pro místní rozvoj. NRB má sídlo v Praze a má pobočky v dalších pěti krajských městech, v Brně, Ostravě, Plzni, Českých Budějovicích a Hradci Králové.

Činnosti NRB

NRB poskytuje zejména zárukyúvěry a poradenství. Zárukou je zpravidla myšleno ručení malým a střední podnikům za bankovní úvěr (do určité výše jistiny), Úvěry (často bezúročné) jsou poskytovány především malým a středním podnikům. Poradenství poskytuje NRB například obcím, krajům a ministerstvům, a to při zadávání velkých infrastrukturních projektů. NRB v roce 2022 poskytla malým a středním podnikům úvěry v hodnotě bezmála 4 miliardy Kč.

Dceřiné společnosti NRB

NRB má momentálně tři dceřiné společnosti. Jedná se o Národní rozvojový fond, NRB investiční a společnost MUFIS. Národní rozvojový fond byl založen teprve v roce 2021 a jeho hlavním smyslem podpořit rozvoj infrastruktury. NRB investiční je akciovou společností vlastněnou ze 100 % NRB, jejím hlavním cílem je podpora veřejných a soukromých investic prostřednictvím finančních nástrojů založených na principu návratnosti. V roce 2024 bude například prostřednictvím NRB investiční ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí spuštěna podpora regenerace brownfieldů v Moravskoslezském kraji s celkovou alokací 1 miliarda Kč.  Akciová společnost MUFIS je vedle NRB vlastněna i Ministerstvem financí a Svazem měst a obcí. Společnost byla založena v roce 1994 za účelem převzetí půjček poskytnutých USA (Housing Guarantee Program), které dále distribuovala jednotlivým municipalitám. Činnost společnosti je dnes již minimální.

Budoucnost NRB

Na konci roku 2023 rozhodla česká vláda, že Česká exportní banka se stane dceřinou společností NRB. Jedná se tedy o integraci dvou státem vlastněných bank. Smyslem tohoto kroku je zvýšení kapitálu NRB, čímž by mělo být zajištěno, že se NRB stane významnějším hybatelem hospodářské politiky státu. Inspirací jsou obdobné banky v jiných zemích světa. NRB by se dle plánů vlády měla stát silným hráčem při podpoře malých a středních podniků, při výstavbě infrastruktury, zelené transformaci a digitalizaci.

Vláda do budoucna počítá s tím, že postupně bude klesat objem evropských dotací a ze strany Evropské Komise bude uplatňován větší tlak na udržitelnost podpory zaostávajícím regionům. Právě úvěry a záruky jsou vnímány jako udržitelný způsob financování rozvoje regionů a jejich význam bude stále růst. NRB by tak do budoucna měla hrát v rozvoji soukromého sektoru i veřejné infrastruktury stále větší roli.