Dotace na tepelné čerpadlo 2024. Jaké jsou podmínky získání a na kolik Vás to vyjde?

31
heat pump, gas, energy
Foto: Pixabay
Share

Dotace na tepelné čerpadlo 2024 získáte z programů Kotlíková dotace a Nová Zelená úsporám. Čerpání z kotlíkových dotací nově ve výši až 180 000 Kč je nově zaměřeno na nízkopříjmové domácnosti a důchodce.

Více info zde: Kotlíkové dotace 2024 pro nízkopříjmové skupiny a pro důchodce.

Pokud do této kategorie nespadáte, dotaci můžete čerpat z programu Nová Zelená úsporám, kde můžete získat dotaci na tepelné čerpadlo až 140 000 Kč (maximálně 50 % nákladů na realizaci tepelného čerpadla).

Tip: Zajímá vás, kolik stojí tepelné čerpadlo? Klikněte a zjistíte více ohledně ceny tepelného čerpadla!

Nejnovější zpráva: Podmínky dotací se mění. Příspěvek na tepelné čerpadlo z programu Nová Zelená úsporám se zvyšuje o 50 000 korun na 180 000 Kč. Více na mzp.cz

Co jsou to dotace na tepelné čerpadlo?

Dotace na tepelné čerpadlo 2023/2024 můžete získat jak z programu Kotlíková dotace, tak z Nová Zelená úsporám. U kotlíkových dotací – konkrétně na tepelné čerpadlo – získáte až 180 000 Kč, ze Zelené úsporám můžete získat dotaci až 140 000 Kč.

Tip: Zajímá vás maximální možná úspora i výše dotace? Zkombinujte tepelné čerpadlo s fotovoltaikou! Na kombinaci fotovoltaiky s tepelným čerpadlem jsou výhodné dotace!

Ekologie a zákaz starých kotlů od roku 2024

Tepelné čerpadlo je v naprostém souladu s ekologickým trendem. Při provozu neprodukuje žádné zplodiny, žádný zapáchající dým, který by kazil vzduch vám, a znečišťoval životní prostředí. 

I ten, kdo ekologii příliš neřeší, se bude muset těmto trendům přizpůsobit – od 1. září 2024 začne podle zákona o ochraně ovzduší platit zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy. Tomu, kdo nařízení poruší, hrozí pokuta až 50 000 Kč. Tento termín se možná zdá relativně daleko, ale vzhledem k tomu, jak velkého množství domácností se bude tato nutnost výměny týkat, není radno otálet, aby na vás vyšel požadovaný termín instalace.

Co je to tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je zařízení, které pomocí přidaného malého množství energie přeměňuje nevyužitelné, tzv. entropické teplo na využitelné, formou zvýšení teploty o několik jednotek až desítek stupňů. Vytvořené teplo se následně využívá pro vytápění domácnostní a pro ohřev teplé vody.

Tepelné čerpadlo funguje na principu chladničky, která odebírá teplo potravinám a tímto odebraným teplem v podstatě vytápí místnost, kde je umístněné.

Jaká je životnost tepelných čerpadel?

Životnost montovaných tepelných čerpadel je průměrně 15 – 20 let. Pořizovací náklady na tepelné čerpadlo se mohou zdát vysoké. Z dlouhodobého hlediska se ale jedná o velice ekonomický způsob vytápění s rychlou návratností, která se se stoupajícími cenami energií zkracuje.

V novostavbách je tepelné čerpadlo již léta lídrem trhu. Výrobci nyní nabízejí technická řešení i pro stávající/ starší budovy. Takzvaná vysokoteplotní tepelná čerpadla zvyšují teplotu vody na svém výstupu na úroveň, která je dostatečná pro celoroční zajištění tepla ve stávajících budovách s otopnými soustavami s klasickými radiátory nebo i konvektory. Protože pracují s výstupní teplotou až 70 °C.

Kvůli nutnosti redukce energetické náročnosti budov existuje možnost získat dotaci na tepelné čerpadlo. Jde nyní o dvě možnosti:

 • Čerpání Kotlíkové dotace je nově zaměřeno na nízkopříjmové domácnosti a starobní důchodce i invalidní důchodce 3. stupně. Nízkopříjmová domácnost je pro účely dotace taková, jejíž průměrný roční příjem na člena domácnosti (vč. seniorů a dětí) nebyl v roce 2022 vyšší než 14 242 Kč za měsíc.
 • Pokud do této kategorie nespadáte, dotaci můžete čerpat z programu Nová Zelená úsporám. Na dotaci budete mít nárok, pokud vyměňujete své elektrické vytápění na tepelné čerpadlo. V článku níže najdete, co musíte pro získání dotace splňovat.

Dotaci na tepelné čerpadlo vyřídíte i zpětně. Tipy před koupí:

 • Rozhodněte se pro tepelné čerpadlo co možná nejdřív, abyste neplatili některé věci dvakrát (například projekt topení)
 • Důvěřujte tepelnému čerpadlu – nemusíte se jistit plynovou přípojkou, nebo kamny na dřevo pro případ „že by to nefungovalo“
 • Nepropojujte krb, nebo kamna s topným systémem. Ideální propojení teplovodní vložky a tepelného čerpadla je předražené a málokdo v něm bude topit tak moc, aby se to vyplatilo. Krb s vložkou nefunguje ani jako záložní řešení, protože když nejde elektřina, teplovodní vložkou se topit nedá!

Vyberte si podlahové vytápění pro celý dům. Zásadním způsobem uberete na spotřebě elektřiny tepelného čerpadla a je to velmi komfortní. Více než  55 % majitelů tepelných čerpadel má v domě pouze podlahové topení a jsou s tím velmi spokojeni.

Hlavní důvody pořízení tepelného čerpadla

Mezi hlavní důvody proč domácnosti a organizace pořizují tepelná čerpadla, patří:

 • Významná úspora energie
 • Komfortní řešení vytápění a ohřevu vody
 • Šetrnost k životnímu prostředí

Jaké jsou podmínky dotace na tepelné čerpadlo?

Jaké jsou podmínky na získání dotace na tepelné čerpadlo? Dotaci může získat pouze vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, která se nachází v České republice. O dotaci mohou žádat jak FO tak PO. Žadatel zároveň musí dům vlastnit nebo spoluvlastnit po celou dobu vyřizování žádosti o dotaci.

Konkrétně o kotlíkovou dotaci můžete požádat ve chvíli, kdy se rozhodnete tepelným čerpadlem nahradit stávající neekologický kotel na pevná paliva, který představuje zátěž pro životní prostředí.

Při nákupu nového tepelného čerpadla tak v rámci nových výzev u kotlíkových dotací můžete získat příspěvek v maximální výši 130 000 Kč. A pokud kotlíkovou dotaci zkombinujete s programem Nová zelená úsporám, můžete dosáhnout na bonus až 50 000 Kč.

 • žadatelem mohou být majitelé domů FO i PO
 • půjde o nahrazení starého neekologického kotle za tepelné čerpadlo
 • není potřeba dodržovat předepsané výrobky, pouze stanovené technické parametry – toto se liší od dotací na kotle, kde jsou výrobky předepsané.
 • žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu, který se nachází v České republice.
 • před podáním žádosti je potřeba nechat si zpracovat posudek, složený z projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy, jehož součástí je také krycí list technických parametrů

POZOR: Tepelné čerpadlo musí nainstalovat jenom odborník s platnou certifikací.

Kdy mám nárok na dotaci na tepelné čerpadlo?

Žádat o kotlíkovou dotaci můžete od doby, kdy se rozhodnete tepelným čerpadlem nahradit stávající neekologický kotel na pevná paliva, tj. pokud váš kotel bude 1. a 2. emisní třídy.

Relativně velká úspora energie – V roce 2023/2024 obzvlášť

Standardní způsoby vytápění (plynové, elektrické kotle) mají vyšší roční náklady na energie. Tepelná čerpadla získávají teplo z okolí (z okolního počasí nebo ze země), které je vlastně zadarmo. Tepelná čerpadla spotřebovávají jen část energie pro svůj provoz, především na běh kompresoru, díky tomu bývají složenky za energii menší než poloviční. Plus, při instalaci tepelného čerpadla lze požádat distributora elektrické energie o dvou tarifní sazbu a získat až 20 hodin denně nízkého tarifu pro veškerou spotřebu elektrické energie.

Komfortní řešení vytápění

Plynové kotle vyžadují roční údržbu kotle a revizi komínu. Ještě víc práce a starostí představují kotle na tuhá paliva, které s sebou nesou skládání uhlí a vybírání popele, přikládání a zatápění. U tepelných čerpadel všechny tyto starosti odpadají. Moderní tepelná čerpadla mohou využívat i existující rozvody s radiátory, tj. bez nutnosti investic do podlahového vytápění.

Některá provedení tepelných čerpadel umožňují jejich vzdálený dohled pomocí internetu, čímž odpadá nutnost provádět a platit pravidelné roční prohlídky. Vzdálený dohled umožňuje v případě zaznamenané poruchy nebo jiného potenciálního problému v topném systému automatické odeslání e-mailu majiteli popřípadě servisní organizaci. Díky tomu lze na tepelné čerpadlo získat dlouholeté záruky.

Tepelné čerpadlo vzduch voda komplet

Dotace na tepelné čerpadlo vzduch voda
Příklad výpočtu dotace na tepelné čerpadlo vzduch voda

Na obrázku výše populární tepelné čerpadlo vzduch – voda Premium X české výroby. Tepelné čerpadlo pracuje až do -25 stupňů Celsia (bez nutnosti využití záložního zdroje!) a s výstupní teplotou až 62 stupňů, což je zhruba teplota vhodná pro běžný vysokoteplotní systém s radiátory. Toto čerpadlo také využívá chladivo R32 Green Gas, které má až o 60 % vyšší výkon než jeho předchůdci a zároveň výrazně (až o 80 %) nižší produkci C02. Topný faktor dosahuje až 4,4, to znamená z jedné kW v elektřině máme 4,4 kW v teple, úspora oproti např. elektrickému kotli je až 80%.

Rád bych upozornil, jak už jsem psal výše, že ceny tepelných čerpadel se pohybují v rozmezí 200 000 – 300 000 Kč. Výše dotace může činit až 180 000 Kč a je nově zaměřeno na nízkopříjmové domácnosti a důchodce.

Pro všechny, kterým záleží na ochraně životního prostředí, představují tepelná čerpadla
(nejen pouze typ vzduch voda) preferovaný zdroj tepla, neboť životní prostředí zatěžují podstatně méně než jiné zdroje. Tepelná čerpadla pomáhají snižovat emise skleníkových plynů, snižují spotřebu nerostných surovin (plynu, uhlí apod.) a kvalitní tepelná čerpadla nezatěžují prostředí ani hlukem.

Tepelné čerpadlo vzduch voda: Co je k instalaci tepelného čerpadla potřeba?

Je několik možností. Tepelné čerpadlo vzduch – voda se řadí mezi nejpopulárnější, protože je v prvé řadě nejjednodušší na instalaci. To bere energii z okolního vzduchu a dá se umístit k venkovní fasádě domu. Další možností je typ země voda, které dokáže snížit účty za energie ještě více. Tam může jít o hloubkové vrty, které jsou nejlepší možnou variantou z pohledu následných úspor, ale vyžadují delší stavební řízení a jsou nákladné na pořízení.

Alternativou jsou plošné kolektory, které nákladově vyjdou obdobně jako sestava vzduch voda. Jedinou podmínkou je dostatečně velká zahrada a ochota nechat si ji trochu rozkopat. Investice do tepelného čerpadla se pohybuje ve stovkách tisíc korun.

Základní sestavu, která kombinuje fotovoltaiku a tepelné čerpadlo, je možné pořídit za necelých 400 tisíc korun, bez dotace.

Nová zelená úsporám a tepelné čerpadlo

Doposud jsme se bavili o dotacích z programu Nová zelená úsporám. Máte-li nižší příjmy nebo jste-li důchodce, můžete využít dotaci z kotlíkové dotace.

Dotace na tepelná čerpadla z kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti a důchodce

Kdo vlastně spadá pod nízkopříjmové domácnosti? Jsou to tzv. NÍZKOPŘÍJMOVÉ DOMÁCNOSTI.

Dotaci můžete čerpat na elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013).

Maximální výše dotace může činit až 180 000 Kč, což je částka, která vám pokryje téměř všechny náklady na vaše nové tepelné čerpadlo. (uvádí se až 95 procent nákladů).

Domácnosti seniorů nebo lidí pobírajících invalidní důchod třetího stupně mají na dotaci nárok automaticky.

Pro pořízení čerpadla a vyřízení dotace můžete využít firmy, které vám vše potřebné vyřídí.

Dotace na tepelné čerpadlo novostavba

Pro všechny ostatní kategorie obyvatel můžete čerpat dotaci na tepelné čerpadlo z programu Nová zelená úsporám – nyní se bavme o vaší novostavbě. Do této kategorie spadají vlastníci rodinného, případně bytového domu, ale i chaty – pokud zde máte trvalé bydliště. U tepelných čerpadel si o dotaci můžete zažádat zpětně až do 24 měsíců.

Částka je stejná jako u programu výše a to v max. výši 125 000 Kč, nicméně záleží na typu tepelného čerpadla.

 • Tepelné čerpadlo s ohřevem teplé užitkové vody: 100 000 Kč.
 • Tepelné čerpadlo bez ohřevu teplé užitkové vody: 80 000 Kč.
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (klimatizace): 60 000 Kč (pouze jako hlavní zdroj topení nahrazující lokální topeniště).

Ke zmiňované částce je možné připočíst až 25 000 Kč na odborný posudek a odborný technický dozor (platí pro rekonstrukce, novostavby, dešťovku, přípravu teplé vody solárním ohřevem, fotovoltaiku a větrání.

Koupi tepelného čerpadla doporučujeme řešit s odborníky. Je potřeba, aby výkon kotle a tepelného čerpadla odpovídal fyzikálně-technickým vlastnostem celé nemovitosti.

Cílem programu je také zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí znečisťujících látek a skleníkových plynů, především tedy CO2.

Nová zelená úsporám podporuje celou řadu typů úprav obytných budov a domů, od jejich renovace, přes stavbu pasivních domů, solární termické a fotovoltaické systémy, atd… a to proto, aby docházelo ke snižování jejich energetické náročnosti.

Dotaci na tepelné čerpadlo novostavba můžete uplatnit při stavbě pasivního domu, který je vybaven rekuperačními jednotkami.

Nezáleží tedy na tom, jestli vlastníte starší dům nebo novostavbu. Kotlíkové dotace jsou zde pro všechny vlastníky domů nebo bytových jednotek, které splňují energetickou náročnost budovy stupně C. I některé ze starších budov tuhle podmínku splňují, natož u novostaveb, které jsou dnes stavěny tak, aby z nich unikalo minimum tepla. Na dotaci pro tepelné čerpadlo u své novostavby tak bez problému dosáhnete.

TIP: Podívejte se na názor, zda se ale tepelná čerpadla u nových staveb vyplatí:

Dotace na tepelné čerpadlo novostavba

Tip: Na dotaci budete mít nárok, pokud vyměňujete své elektrické vytápění na tepelné čerpadlo.

Fotovoltaika s tepelným čerpadlem

Je všeobecně známé, že spotřebiče, které využívají nejvíce elektřiny, jsou ty, které nám ohřívají vodu, topí, chladí, „ohřívají bazén“ apod. Pokud zvolíte kombinaci tepelného čerpadla a fotovoltaiky, budete mít vyhráno. Po většinu roku vám chod těchto spotřebičů zabezpečí sluneční energie. Energie se dá navíc uložit i do baterií pro využití v době, kdy slunce nesvítí.

Kotlíková dotace pro ostatní domácnosti z programu Nová zelená úsporám

Kotlíková dotace Nová zelená úsporám (pro ostatní domácnosti)

Kotlíkové dotace jsou dostupné pro každého. Nejen pro nízkopříjmové skupiny obyvatel. Domácnosti, které nespadají do nízkopříjmových skupin, mohou získat kotlíkovou dotaci z programu Nová zelená úsporám ve výši až 50 % nákladů.

V rámci jedné žádosti můžete žádost o dotaci zkombinovat i s jinými dotačními programy a získat tak kombinační bonus ve výši 10 000 Kč za každý další dotační program.

Dotace se vztahuje na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy, kotlů na topné oleje, lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo a na výměnu plynových kotlů starších než 20 let a elektrického vytápění za tepelné čerpadlo.

Dotace se vztahuje i na hrazení nákladů za příslušenství a zapojení do otopné soustavy.

Pro žadatele, kteří nesplňují podmínky nízkopříjmové domácnosti, je určena podpora poskytovaná z programu Nová zelená úsporám.

 • Vlastníci stávajících domů využívaných k trvalému bydlení
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Upozornění: Podporu na výměnu plynového vytápění lze poskytnout pouze pro rodinné domy, splňující požadavky na energetickou náročnost budovy (třída A – D).

Nelze podpořit opakovanou výměnu zdroje, pokud předchozí podpořená výměna proběhla po 1. lednu 2009.

Tepelný zdrojPodporované opatřeníVýše podpory
Kotel-bioKotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na
biomasu se samočinnou dodávkou paliva
80 000 Kč
Kotel-bio+Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
a celosezónním zásobníkem pelet
100 000 Kč
KamnaLokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou
dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo
s teplovodním výměníkem.
Individuálně na místě stavěná akumulační kamna na
biomasu.
45 000 Kč
TCA/TCA+Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch60 000 Kč / 80 000 Kč
TCV/TCV+Tepelné čerpadlo vzduch-voda80 000 Kč / 100 000 Kč
TC+FVTepelné čerpadlo vzduch-vzduch nebo vzduch-voda
pro vytápění a ohřev vody s podporou FV
140 000 Kč
TCK/TCK+Tepelné čerpadlo země-voda nebo voda-voda 1120 000 Kč / 140 000 Kč
CZTNapojení na soustavu zásobování teplem40 000 Kč
Zdroj: https://novazelenausporam.cz/dokument/3381