Zákaz kotlů na tuhá paliva

0
black metal opened charcoal burner
Foto: Unsplash
Share

Od 1. září 2024 bude zakázáno používat kotle na pevná paliva v objektech určených k bydlení, které nesplňují minimálně 3. třídu dle normy ČSN EN 303-5. Od 1. září 2022 platí toto omezení i pro zdroje umístěné v ostatních typech budov. Je doporučeno včas vyměnit kotel a využít poskytované dotace, protože po uplynutí lhůty budete muset náklady hradit sami.

V souladu se zákonem o ochraně ovzduší platí od 1. září 2024 zákaz provozování kotlů, které nesplňují minimální požadavky uvedené v příloze č. 11 tohoto zákona, v objektech určených k bydlení, jako jsou rodinné domy, bytové domy a stavby pro rodinnou rekreaci. V ostatních typech budov je zákaz účinný od 1. září 2022. Příloha č. 11 stanoví minimální emisní požadavky na oxid uhelnatý (CO), organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) a tuhé znečišťující látky (TZL).

Staré kotle na pevná paliva, které nejsou zařazeny do minimální třídy 3 (dle ČSN EN 303-5), nesplňují požadavky přílohy č. 11 zákona. Třídu kotle lze zjistit ze štítku kotle, návodu k použití nebo od pracovníka provádějícího pravidelnou kontrolu technického stavu a provozu kotle.

V případě, že kotel nesplňuje minimální třídu, je nezbytné ho vyměnit nebo odstavit co nejdříve, nejpozději do 1. září 2022 nebo 1. září 2024 (podle typu budovy). V současné době je možné získat podporu z kotlíkových dotací na výměnu až ve výši 180 000 Kč pro nízkopříjmové skupiny obyvatel (důchodci, invalidní důchodci, lidé s příspěvky na bydlení apod.).

Nechte si výměnu nevyhovujícího zdroje co nejdříve a okamžitě řešte. Při žádosti o dotaci buďte promptní a v případě, že dotaci nechcete, mějte jako důkaz včasného zahájení řešení objednávku nebo fakturu na nový zdroj tepla pro případ úřední kontroly!

Pro plánovanou výměnu starého kotle, pokud nepatříte mezi nízkopříjmové domácnosti, doporučujeme postupovat ideálně následujícím způsobem:

  1. Začněte opatřeními na snížení tepelné potřeby domu. Koupě zdroje tepla s nižším výkonem bude první úsporou nákladů, následně ušetříte každý rok za palivo nebo energie. Zateplení, ať již komplexní nebo částečné (např. pouze střechy), odstranění tepelných mostů, výměna dveří, oken, to vše jsou kroky, které je dobré provést před výběrem nového zdroje. Na částečné i komplexní zateplení a úsporná opatření lze v současnosti získat dotace z programu Nová zelená úsporám, i když budete realizovat svépomocí. Pro výběr vhodných opatření je vhodné poradit se s odborníky a nechat provést snímání objektu infračervenou kamerou, která odhalí nejslabší místa domu, kudy uniká nejvíce tepla.
  2. Nechte si zpracovat výpočet tepelné ztráty domu a návrh požadovaného výkonu nového zdroje.
  3. Zvážte pečlivě veškerá možná omezení, rizika a výhody jednotlivých typů vytápění. Uvažujte i o kombinacích zdrojů tepla, například kombinace levnějšího tepelného čerpadla pro topení v přechodných obdobích s palivovým zdrojem pro chladnější zimy může být často vhodným řešením. Možné je také kombinovat s obnovitelnými zdroji energie.
  4. Při výběru zdroje upřednostňujte osvědčené, kvalitní značky. Některé kotle nebo tepelná čerpadla mohou sloužit více než 20 let, zatímco levnější, neověřené značky nemusí vydržet ani 10 let. Ocenění vyhledávejte nejen na základě ceny, ale také na základě udávaných parametrů, jako jsou účinnost, hlučnost, topný faktor atd. Buďte však obezřetní i vůči deklarovaným údajům a zaměřte se na to, kde byl výrobek testován a certifikován, a jaké jsou zkušenosti ostatních uživatelů.
  5. Preferujte zdroje, které nezpůsobují žádné emise na místě provozu (například tepelná čerpadla) a využívejte obnovitelné zdroje energie. Tím přispějete nejen k ochraně ovzduší a svému zdraví, ale také k ochraně klimatu. Fosilní zdroje energie by mohly být v budoucnosti zpoplatněny formou zdanění uhlíku.