Dotace na stavbu rodinného domu 2021

0
Share

Aktuálně běží v České republice dotační program “Nová zelená úsporám”, který v období do konce roku 2021 umožňuje žadatelům získat finanční podporu pro jejich novostavby.

V rámci tohoto programu lze na stavbu získat více na sobě nezávislých dotací v následujících oblastech:

Celá stavba– podmínkou je splnění podmínek pro tzv. pasivní dům,

Solární kolektory– v této oblasti lze žádat i o dotaci na rekonstrukcí,

Fotovoltaika– taktéž lze žádat i na rekonstrukci.

Dotace na stavbu rodinného domu podrobněji

Pasivní domy se poslední dobou stávající více a více oblíbenými. Tento zájem je ještě podpořen dotacemi z programu Nová zelená úsporám.

Na začátek je důležité upozornit, že o tento příspěvek je možné žádat i zpětně. Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů na stavbu domu. Avšak opravdu jen domu. Do nákladů se nezapočítávají náklady na pořízení pozemku. Obyvatelé Moravskoslezského a Ústeckého kraje mohou dosáhnout na dotaci o 10 % vyšší.

Jako podporu můžete získat 300 000,- nebo až 450 000,- v případě že splníte přísnější podmínky (použití technologií využívající obnovitelné zdroje) a navíc dalších 35 000,- na tzv. Blower door test, který slouží k zjištění vzduchotěsnosti obálky budovy a následnému určení energetické náročnosti domu.

Podpora bude přiřazena projektům novostaveb rodinných domů s energeticky vztažnou plochou maximálně 350 m2 a instalovaným systémem nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. Mezi další podmínky patří:

 • Instalace zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů musí být provedena odborným dodavatelem
 • Systém zpětného zisku tepla z odváděného vzduchu je minimálně 75 %
 • Musíte zajistit odborný technický dozor
 • Na takto podpořenou stavbu již nelze získat další dotace z kategorie A a C programu Nová zelená úsporám

Další bonus v podpoře lze získat při použití materiálů s vydaným environmentální prohlášením typu III.

Solární kolektory pro přípravu teplé vody

Tato dotační část umožňuje získat podporu ve dvou oblastech:

 • Na systém pro přípravu teplé vody ve výšce dotace 35 000,-,
 • Na systém pro přípravu teplé vody a přitápění ve výšce 50 000,-.

Dotace na fotovoltaiku

Fotovoltaika obsahuje následující dotační podprogramy:

 • Systém na ohřev teplé vody s přímým ohřevem s dotací 35 000,-,
 • Systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků, kde celkový využitelný zisk přesahuje nebo se rovná 1 700 kWh za rok s dotací 55 000,-,
 • Systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem více nebo rovno než 1 700 kWh za rok s dotací 70 000,-,
 • Systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem více nebo rovno než 3 000 kWh za rok s dotací 100 000,-,
 • Systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem více nebo rovno než 4 000 kWh za rok s dotací 150 000,-,
 • Systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teple vody s tepelným čerpadlem s dotaci 150 000,-.

Vláda České republiky zároveň nabízí i další dotační programy na podporu koupě nových, nebo výměnu starších oken, nákup tepelných čerpadel, nebo na zateplení objektu, které jsou součástí velkého dotačního programu Nová zelená úsporám.

Nová zelená úsporám se těší vysokému zájmu českých občanů. V roce 2020 došlo oproti roku 2018 k navýšení počtu žádostí o 40% a bylo vyplaceno přes 10 miliard korun. Tyto čísla jsou tak jasným důkazem, že zmírnění podmínek i zjednodušení administrativy zabralo a o program projevují lidé zájem stále více.