Dotace na kotel – Nová Zelená úsporám

7
Share

Jestli máte doma starý kotel na tuhá paliva, nebo jiný zdroj vytápění, který je jednak neefektivní a také neekologický, máte možnost jej vyměnit za nový, odpovídající moderním ekologickým požadavkům a k tomu získat „dotaci na kotel.“

Jak postupovat při žádosti o dotaci na kotel?

Pro aktuální informace ke kotlíkovým dotacím pro rok 2022 jsme připravili samostatný článek.

Ministerstvo životního prostředí se snaží v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 podpořit efektivnější a samozřejmě co nejšetrnější způsob vytápění rodinných domů. V současné době v rámci druhé vlny tzv. Kotlíkových dotací, nebo prostřednictvím dotačního programu Zelená úsporám.

Dotace na kotel: Vyměňte svůj starý kotel za nový

Dotace na kotel se týká majitelů rodinných domů, kteří mají zájem vyměnit svůj starý tepelný zdroj na pevná paliva za nový, například plynový kondenzační kotel. Je určena tedy pouze fyzickým osobám, majitelům rodinných domů.

Poskytnutá dotace na plynový kotel může být až do výše 127 500 Kč, pro občany v krajích s nejvíce znečištěným ovzduším je pak navíc připraven bonus ve výši 7 500 Kč. Kotlíkovou dotaci je možno kombinovat s dotací Zelená úsporám, díky které může občan obdržet ještě další bonus až ve výši 40 000 Kč.

Konkrétně je podpora, při pořízení kondenzačního plynového kotle, ve výši 75% nákladů maximálně 75 000 Kč.

Dotace na kotle jsou v plné režii krajských úřadů, co se týká podání žádosti, vyplacení prostředků a také získání konkrétních informací o chystaných nebo probíhajících výzvách.

Aktuálně například probíhá výzva v Moravskoslezském kraji, kdy byl příjem žádostí zahájen 5. září 2017 a bude probíhat až do 31.12.2018. Počet žádostí o dotace na plynové kotle je však omezen a to na 10 000. Je tedy vhodné si vše řádně promyslet a příjem žádostí nezmeškat.

Dotace budou poskytovány na výměnu starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3, 4 nebo 5 třídu dle normy ČSN 303-5.

Seznam nových, vhodných zařízení je k nahlédnutí pro občany na stránkách Státního fondu životního prostředí, zde si lze také zkontrolovat, zda vámi zakoupené zařízení vyhovuje a tím pádem splňuje podmínku pro přidělení dotace.

Žádat o dotaci je možné i v případě, kdy již občané kotel vyměnili dříve a to v období od 15.7.2015.

Kondenzační kotel versus plynový kotel

Všichni známe typický plynový kotel, který ohřívá vodu jen spalováním plynu. Kondenzační plynový kotel je o stupeň výše, co se týká efektivnosti a výkonu. Pro ohřev vody používá teplo vzniklé kondenzací vodní páry ve spalinách. Díky proměně vodní páry ze spalin na vodu se uvolní takzvané kondenzační teplo, které se rovněž využije pro ohřev otopné vody.

Výkon kondenzačního kotle může být až o 15% lepší.

Program Nová Zelená úsporám pro výměnu plynových kotlů

Dotační program Zelená úsporám se skládá z několika oblastí. Jednou z nich je i Efektivní využití zdrojů energie. Patří sem tedy dotace na výměnu starých a neefektivních kotlů v domácnostech a jejich výměnu za nové, ekologické. Oprávněn k podání žádosti je opět pouze vlastník rodinného domu, tedy fyzická osoba, případně osoba, která dům teprve staví.

Maximální výše podpory je omezena na 50% doložených výdajů, v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je pak navýšena ještě o dalších 10%.

Podporu na pořízení nového kondenzačního kotle je možné čerpat pouze za současného čerpání dotace související – konkrétně Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, která se týká zateplení budovy a jiných úkonů ke snížení energetické náročnosti. Tento úkon není potřeba, je-li prokázáno, že měrná roční potřeba tepla EA na vytápění je nižší než 150 kWh.m-2.rok-1.

Pokud by byla žádost o dotaci na výměnu kotle schválena, může být poskytnuta v maximální výši 18 000 Kč v kombinaci s dotací na zateplení, nebo ve výši 15 000 Kč ve verzi bez zateplování domu. Uvedená částka je pouze příspěvek na kotel, nikoliv i na zmiňované zateplování.

Žádost o dotaci se podává elektronickou formou a je k nalezení na webových stránkách Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Podání je však možné i osobně na krajských pracovištích SFŽP.

Žadatel je do programu zařazen pouze, pokud má vypracován odborný posudek od oprávněné osoby, ten musí obsahovat projektovou dokumentaci a také energetické hodnocení budovy. Žádost se tedy podává elektronicky, ovšem do pěti dnů ji musí žadatel doručit krajskému pracovišti SFŽP také v listinné podobě včetně požadovaných příloh.

V případě že bude žádost zkontrolována, akceptována a vyhodnocena kladně, dojde k registraci akce a vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zhruba do tří týdnů pak budou odeslány prostředky na účet žadatele.

Podmínky programu dále stanovují bližší povinnosti žadatele nebo již příjemce dotace.

Pokud se rozhodnete o dotaci z programu Nová Zelená úsporám žádat, je vhodné detailně si podmínky programu, které jsou uvedeny na internetových stránkách Státního fondu životního prostředí, pročíst.

Dotace na kotel
Dotace na kotel