Solárním ohřev vody a solární ohřev vody s přitápěním

0
Share

Solární ohřev vody je technologie, která se používá ke získávání tepla z energie slunečního záření pro ohřev vody v domácnostech nebo komerčních budovách. Tento způsob ohřevu vody je ekologický a úsporný, protože využívá obnovitelný zdroj energie – slunce.

Solární ohřev vody: Základní informace

Solární ohřev vody se skládá ze solárních panelů, které jsou umístěné na střeše budovy nebo na jiném vhodném místě, a z akumulační nádoby, ve které se ohřátá voda uchovává. Solární panely jsou vyrobeny z fotovoltaických článků, které přeměňují sluneční záření na elektrickou energii. Tato energie se používá k ohřátí vody v akumulační nádobě prostřednictvím výměníku tepla.

Solární ohřev vody může být instalován jak v novostavbách, tak i v již existujících budovách. Jeho výhodou je nízká pořizovací cena a nízké náklady na provoz, protože slunce je… zdarma. Navíc solární ohřev vody přispívá ke snížení emisí skleníkových plynů, což je pro životní prostředí velmi prospěšné.

Solární ohřev s přitápěním je variantou solárního ohřevu vody, která je vhodná pro oblasti s nižšími teplotami nebo s omezeným slunečným zářením. Tento způsob ohřevu vody využívá kombinaci solárních panelů a přitápění, které se aktivuje, pokud není dostatečné sluneční záření nebo pokud je potřeba dodatečné teplo. Přitápění může být v podobě elektrického ohřívače nebo kotle na plynné palivo.

Solární ohřev vody s přitápěním

Solární ohřev s přitápěním je výhodný zejména pro oblasti s nižšími teplotami, kde by solární ohřev vody sám o sobě nemusel být dostatečně účinný. Díky přitápění se zajišťuje dostatečné množství teplé vody po celý rok, a to i v období s nižšími teplotami nebo s omezeným slunečním zářením.

Solární ohřev s přitápěním může být instalován jak v rodinných domech, tak i v komerčních budovách. Jeho výhodou je, že se využívá obnovitelný zdroj energie – slunce – a zároveň se zajišťuje dostatečné množství teplé vody po celý rok. To může vést ke snížení nákladů na ohřev vody a ke snížení emisí skleníkových plynů.

Je důležité si uvědomit, že solární ohřev vody a solární ohřev s přitápěním vyžadují vhodnou orientaci a sklon solárních panelů, aby byla zajištěna co nejefektivnější výroba tepla ze slunečního záření. Je také důležité vybrat správnou velikost a kapacitu akumulační nádoby a výměníku tepla, aby byl zajištěn dostatečný objem teplé vody pro potřeby domácnosti nebo komerční budovy.