Využití vody

Ekologické využití vody v domácnosti je podpořeno několika zajíamvými dotačními programy z fondu Nová zelená úsporám. Zajímavá je například dotace z programu Dešťovka, která podporuje ekologické využití dešťové a odpadní vody v domácnosti.

Další možnost využití vody je využití tepla z odpadní vody. I tato možnost je zohledněna dotačním programem nová zelená úsporám, konkrétně se jedná o program Využití tepla z odpadní vody.

Dotace dešťovka 2023

4

Dotace na efektivní zachytávání a využití dešťové a odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako vodu užitkovou. Přínosem je úspora výdajů a...