DOTACE NA KOTLE 2023: Přepis článků z novin ve zkratce a v jednom článku za rok

Výpis oficiálních zpráv na téma kotlíkové dotace z roku 2020 a 2021. Nepřehlédli jste něco? Dole uvádíme zdroje na originální článek, tady u nás poskytujeme jenom výpis nejdůležitějších informací.

Každý provozovatel starého kotle, který si oprávněně požádá o dotaci na jeho výměnu do 1.9.2022, peníze dostane

Pro mnohé provozovatele starých kotlů je asi nejdůležitějším sdělení pana ministra, že garantuje dostatek financí pro všechny žadatele, kteří splní podmínky dotace a podají žádost o dotaci do 1.9.2022. Měl by tudíž odpadnout strach a stres z toho, že alokované finanční prostředky budou “vyčerpány“ již několik hodin po zahájení příjmu žádostí a na většinu žadatelů se tudíž nedostane. Tato skutečnost u předešlých „kotlíkovek“ mnohé odrazovala, navíc dávala příležitost mnohým spekulantům, kteří za nemalý příplatek garantovali podaní žádosti a její přijetí.

Nově podporovány také rekreační objekty s trvalým bydlením a byty v bytových domech

Doposud byly podporovány pouze výměny starých kotlů v objektech zapsaných (kolaudovaných) jako rodinný dům. Nově bude možné žádat o dotaci také na výměnu kotle v rekreačním objektu (chatě), pokud má provozovatel kotle v tomto objektu nahlášen trvalý pobyt. Stejně tak bude nově podporována výměna starých kotlů v bytových domech, a to jak jednotlivých kotlů (etážové vytápění), tak i kotlů pro centrální vytápění celého objektu.

Pouze v Moravskoslezském kraji chybí vyměnit ještě 30 000 kotlů

Do září roku 2022 je stále prostor pro výměny vašich kotlů, nicméně žádosti jsou ve většině krajů momentálně pozastaveny.

Právě se připravuje Operační program Životní prostředí 2021 až 2027, který na výměnu kotlů vyčlení 5,5 miliardy korun.

„Částka bude nově zaměřena přímo na nízkopříjmové domácnosti,“ dodal Brabec s tím, že Moravskoslezský kraj by měl být opět prioritním krajem. Výměnu nevyhovujících zdrojů tepla podpoří i program Nová zelená úsporám 2030, kde na tyto účely půjde až 9 miliard korun.

„Případná čtvrtá výzva kotlíkových dotací je finančně i časově vázána na Operační program Životní prostředí 2021 až 2027,“ ohlásila Birklenová. „Ve chvíli, kdy budeme znát konkrétní podmínky, za jakých poskytneme občanům dotace na výměnu dalších kotlů, připravíme dotační program a budeme nabírat nové žádosti.“

Zdroj: 13)

Kotlíkové dotace v novém unijním rozpočtu v letech 2021–2027

Přes svou popularitu budou kotlíkové dotace pokračovat a to pravděpodobně až do roku 2022, protože v září roku 2022 je poslední termín pro všechny, kteří si ještě nevyměnili nevyhovující (kotel 1. a 2. třídy) kotel za nový, ekologičtější.

Kotlíkové dotace by v roce 2021 měly být rozděleny do dvou skupin:

První skupina, která bude pravděpodobně opět financována z fondů EU, kde by mělo být 5 mld. Kč, bude cílena na nízkopříjmové domácnosti, seniory. Tam by dotace mohla být i více než oněch 80 % nákladů. Mohlo by se to týkat několika desítek tisíc domácností. Chceme jim nabídnout tuto možnost, než dávat pokuty, které jim od roku 2022 skutečně hrozí.

V druhé skupině by měla být dotace poskytnuta nejen na výměnu kotle, ale i zateplení domu, a rádi bychom to propojili i s využitím dešťové vody. Chtěli bychom využít prostředky z unijního Fondu obnovy, přibližně 9 mld. Kč. To ale čeká ještě na schválení Evropskou komisí.

Zdroj 12)

V Česku jsou stále statisíce nevyhovujících kotlů

Tento článek je spíše připomínkou toho, co již známe. V Česku je stále spousta kotlů, které nesplňují podmínky 4. a 5. emisní třídy. Tyto kotle bude nutné do září roku 2022 vyměnit, a to pod pokutou 50 000Kč.

Od roku 2021 máme opět nachystaný balík ve výši 9 miliard korun, řekl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Poslední údaje hovoří o stále 360 000 neekologických kotlů.

Dotace, na kterou je možné dosáhnout stále činí 180 000 Kč (nově pro rok 2022), a to u tepelného čerpadla. Konkrétně u tepelných tedy 80 procent způsobilých výdajů, maximálně však 120 000Kč. Zbývajících 7500Kč je takovým bonusem jen v tzv. prioritních krajích, viz zde.

U kotle na biomasu jsou podmínky stejné. U plynového – kondenzačního kotle je maximální výše dotace 95000Kč.

Pokud si zájemci rovnou zažádají o dotaci na nový solární systém nebo na zateplení domu, dotace se k novému kotli přičítá.

Zdroj 11)

Bezúročné půjčky na kotel pro domácnosti i obce

Některé kraje jsou si vědomi, že nákup nového kotle může domácnostem značně zatížit svou peněženku. Například Ústecký kraj to vyřešil bezúročnými půjčkami. Částka, která byla připravena k půjčení byla až 170 milionů korun.

Nejen, že jde o půjčku bez úroků, ale byla stanovena maximální měsíční splatná částka a doba splacení až 10 let.

Lidem budou poskytovat půjčky přímo obce – pokud máte zájem, obraťte se tedy na vaši příslušnou obec. (V roce 2020 však tato forma podpory skončila, ale očekáváme, že půjčky na nové kotle budou zase aktuální)

Vrácené peníze obci kraj ponechá, v případě, že má obec s nimi nějaké plány, například modernizace nebo rekonstrukce. Toto si již ale obec řeší se svým krajem.

Zdroj 10)

Získejte dotaci na nový kotel - 2010
Kotlíková dotace 2010

Město hranice přispívá na nové kotle ze své vlastní kapsy

Nepříliš kvalitní ovzduší v Hranicích mělo za následek nápad přispívat vlastníkům nových kotlů další peníze a to přímo z městského rozpočtu. Celkově by šlo o dalších 7 procent k již získané dotaci, která u tepelných čerpadel může činit až 127 000Kč.

Lidé potřebují rady a informace, město se proto rozhodlo zřídit informační středisko pro tyto účely, kde se lidé mohou obrátit, pokud se na něco chtějí zeptat.

Zajímavostí je, že město disponuje MHD, které je celé elektromobilní.

Pokud má nějaké město za cíl čistší ovzduší, tak je město Hranice příklad, že to JDE.

Zdroj 9) 22.11. 2020

Investovat do tisíců nových kotlů nebo do jednoho velkého znečišťovatele?

Dotace zde nejsou k dispozici jen malým a středním podnikům. Na seznamu žadatelů jsou však i velké firmy jako Agrofert.

Příští rok by měly celé 3 miliardy korun dostat kraje Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký.

Nevýhodou čerpání peněz pro velké firmy je to, že zde existuje možnost odčerpávání prostředků malým a středním firmám. Čerpání pro velké firmy mají sice přísnější podmínky, nicméně i tak na ně dosáhnou.

Faktem je, a ze statistik vyplývá, že peníze investovány na nákup 5000 kotlů pro domácnosti přinesou větší ekologický užitek nebo tyto peníze pro jednoho velkého znečišťovatele.

Je třeba snažit se oddělit programy pro malé a velké firmy, aby si navzájem nečerpaly své prostředky. Respektive, abychom to uvedli na pravou míru, peníze z evropské unie byly určeny právě pro malé a střední podniky, nikoli pro ty velké.

Zdroj 8) 11.11.2020

Koronavirus a kotlíkové dotace v jedné mapě

Portál středočeského kraje přišel s interaktivní mapou, která ukazuje koronavirovou situaci a nově i aktuální informace o kotlíkové dotaci.

Na mapě najdete vyznačená místa, kde se nejvíce čerpají dotace, konkrétně v 3. vlně, a přesná čísla žádostí a to jak těch úspěšných, tak teprve čekajících na vyřízení. Z čísel je evidentní, že největší zájem je o tepelná čerpadla, které jsou však i nejdražší (ale s největší dotační podporou), ale zároveň nejvíce ekologické.

Podotýkáme, že ti, kteří o kotlíkovou dotaci zažádali, těm bude vyplacena. Ti, kteří o ni ještě nepožádali musí počkat na znovu otevření programu – termín ještě není daný.

Zdroj 7) 27.10. 2020

Můj kotel jedním palivem emisní třídu splňuje, ale druhým už ne

Článek zmiňuje kotel Ferroli, jakožto dříve populární kotel pro topení tuhými palivy jako je uhlí nebo koks. Dnes se tyto kotle spíše specializují na spalování dřeva. Vzhledem ke své kvalitě je často tak trochu zneužíván a lidé v něm topí čímkoli a to je ten kámen úrazu.

Pokud zrovna takový kotel máte, tak právě pro vás jsou vymyšleny ony kotlíkové dotace.

Nicméně, pro kotle řady GF N platí problém ten, že spalování koksu v těchto kotlech je zařazeno do 3. kategorie, kdežto při spalování dřeva do 2., což už NENÍ přijatelné. Odpověď je jasná: tyto kotle budete moct dále používat, ale pouze na spalování koksu. A to znamená pro mnoho z vás, co topíte právě dřevem, stopku.

Nic není ale 100 procentní. Můžete o dotaci zažádat i v tomto případě. Vždy záleží na daném člověku, který dotace vyřizuje a tak se může stát, že lidské oko něco přehlédne. Každopádně na to, že vám to projde nespoléhejte.

Zdroj 6)

Ostravsko vyčerpalo rozpočet na kotlíkovou dotaci, jiné kraje však nabídli finanční pomoc

Třetí kolo kotlíkové dotace bylo mimořádně úspěšné a zaznamenalo přes 2000 vyměněných kotlů. Ale vzhledem k tíživé situaci Moravskoslezského kraje to nestačí. Stále je totiž zhruba 6000 nevyřízených dotací, které čekají na zpracování.

Bezúročné půjčky na kotle

Možností, jak lépe a rychleji dosáhnout na nový kotel je půjčka. Ta je bez úroků a splatná až za tři roky. Na severu Moravy a ve Slezsku peníze na půjčku pro své občany žádá i každá druhá obec.

„Obcím a městům v Moravskoslezském kraji byla na bezúročných půjčkách dosud vyplacena částka takřka 461 milionů korun. Jsme zhruba za polovinou finančních prostředků.“

Zdroj 5) 27.7. 2020

Pro každý typ kotle jiná výška dotace. Nejvíc dostanou tepelná čerpadla

A dává to smysl. Kotel, který je nejšetrnější k životnímu prostředí má nejvyšší nárok na dotaci a naopak. Jde tedy o kotle na biomasu a tepelná čerpadla, která čerpají energii z obnovitelného zdroje. Na druhou stranu jsou tepelná čerpadla také nejdražší.

Na příspěvek můžete dosáhnout, pokud vlastníte kotel na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. třídy. Jak jsme již psali, výměna kotlů emisní třídy 1 a 2 bude od 1.9. 2022 vyměnit už nutné.

Seznam registrovaných kotlů a výše dotace ke každému typu najdete v originálním článku.

Zdroj 4) 12.2. 2020

Poslední možnost pro výměnu tepelného čerpadla a získání kotlíkové dotace až 127 000Kč

Nezapomeňte, že rok 2020 je poslední možností o žádost na dotaci pro výměnu kotlů na tuhá paliva. Za „nevýměnu“ a ponechávání nevyhovujícího kotle stát hrozí pokutou až 50 tisíc Kč.

Kraje navýšili svůj rozpočet o dalších 1,5 mld. korun, a stále hlásí, že mají peníze na vaše dotace.

„Výjimku představují pouze Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj, kde už byly výzvy uzavřeny.“

Starší neekologické kotle 1. a 2. třídy se musí všechny vyměnit do 1.9. roku 2022.

O tepelných čerpadlech

Ceny tepelných čerpadel vzduch vzduch se pohybují v řádech okolo 200 000Kč. Nicméně, svou výkonností jsou schopny vyhřát nejenom váš dům, ale třeba i vodu v domě nebo v bazénu. Na co je třeba si dávat pozor je, že tepelné čerpadlo nabírá vzduch z venku a proto to, jak moc budou topit uvnitř v domě závisí na venkovní teplotě. Záleží na typu čerpadlo, ale obvykle se jedná o max. 25 stupňů.

Velkou výhodou oproti kotlům na dřevo nebo uhlí je to, že tepelné čerpadlo využívá tzv. obnovitelnou energii a nezatěžuje tak životní prostředí. Říká se, že tepelná čerpadla snižují emise až o 70 procent.

Další typy čerpadel a jak je vybírat se dočtete v originálním článku.

Zdroj 3) 16.4. 2020

Dotace na kotle byly vyčerpány rychlostí blesku. Pokud jste o ně zažádali v termínu, dostane se na vás.

Poměrně opakovaná pozitivní zpráva. Pokud vám ještě nebyla připsána platba na účet za váš nový kotel, ale už jste o ni zažádali a byla vám schválena, tak stále máte možnost, že onen příspěvek dostanete. Rozpočet se převezme z programu Nová Zelená úsporám.

Článek zmiňuje Zlínský kraj, kde byl zájem enormní. Ze zhruba 1400 žádostí bude vyplaceno neuvěřitelných 160 mil. Kč. Tyto peníze jdou na odstranění nejstarších a nejméně ekologických kotlů na tuhá paliva – čili hlavně ty na uhlí.

Nejvíce schválených žádostí jsou v oblastech, seřazeno od největšího zájmu: Vsetín, Zlín, Uherské Hradiště a Kroměříž.

Zdroj 2) 26.2. 2020

Pokračování kotlíkových dotací

Právě končící třetí vlna dotací má mít své pokračování. Ministerstvo životního prostředí jedná s EU kvůli získání dalších finančních prostředků na účely jako jsou hlavně výměny starých neekologických kotlů.

Je to program, který skutečně přináší výsledky a zlepšuje stav životního prostředí v Česku. Částka, kterou lidé mohou dostat je až 127 500Kč.

Na začátku roku 2020 zbývalo vyměnit ještě 300 000 kotlů. Jak jsme již zmiňovali, vyměnit se musí podle plánu do září roku 2022. (stále platí)

Zdroj 1) 3.2. 2020

ZDROJE:

 1. https://www.novinky.cz/domaci/clanek/kotlikove-dotace-maji-pokracovat-40312066
 2. https://www.idnes.cz/bydleni/stavba/tepelne-cerpadlo-kotlikove-dotace.A200415_135050_stavba_rez
 3. https://www.novinky.cz/finance/clanek/vyse-kotlikove-dotace-se-pocita-podle-druhu-zdroje-vytapeni-40313120
 4. https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/zlinsky-kraj-kotlikove-dotace-poradnik-penize-na-vymenu-kotlu.A200224_534989_zlin-zpravy_ppr
 5. https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/kotlikove-dotace-zadost-zajem-zivotni-prostredni-moravskoslezsky-kraj.A200727_561529_ostrava-zpravy_woj
 6. https://vytapeni.tzb-info.cz/vymeny-kotlu/20380-pohledem-znalce-prohorivaci-kotel-ferroli-a-kotlikove-dotace
 7. https://benesovsky.denik.cz/z-regionu/mapovy-portal-kraje-nabizi-nove-informace-i-o-koronaviru-20201027.html
 8. https://plus.rozhlas.cz/dotace-pro-mensi-firmy-i-tem-nejvetsim-musime-transformovat-i-velke-podniky-haji-8359520
 9. https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Hranice-Zlepsovat-kvalitu-ovzdusi-muze-kazdy-z-nas-644813
 10. https://sever.rozhlas.cz/lide-z-usteckeho-kraje-mohou-na-spolufinancovani-kotlikovych-dotaci-vyuzit-7786593
 11. https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/statisice-kotlu-se-musi-vymenit-40342980
 12. https://vytapeni.tzb-info.cz/vymeny-kotlu/21758-kotlikove-dotace-budou-nove-rozdeleny-do-dvou-skupin

DISKUZE:

Příspěvek byl publikován v rubrice Kotlíková dotace. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *