Řešme DOTACE společně ve FACEBOOK skupině. (otevře se v novém okně)

Kotlíková dotace 2021 – Vše, co potřebujete vědět

Kotlíková dotace je dotační program, který byl vyhlášen Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačním programu „Životní prostředí 2014–2021“. Nyní se však připravuje program na rok 2021 – 2027. Majitelé rodinných nebo bytových domů tak můžou žádat o dotaci až do výše 127 500Kč (v případě tepelného čerpadla) na koupi nových nebo výměnu starších, neekologických kotlů. Do září roku 2022 by se měly všechny nevyhovující kotle vyměnit.

Kotlíková dotace na výměnu starých kotlů za nové pro rok 2020 je uzavřena, ale jak je uvedeno na oficiálních stránkách Ministerstva, pro enormní zájem byl program „prodloužen“ a to tak, že se vypsalo dalších 1,5 miliardy korun. Podle plánu se mají tyto peníze vyčerpat do roku 2022.

Kotlíková dotace 2021: Nevyhovující kotle je třeba vyměnit za nové do září roku 2022

Kotlíkové dotace byly v roce 2020 jsou stále otevřeny pro podnikatelské subjekty, jako jsou kraje, obce, příspěvkové organizace, vysoké školy, veřejnoprávní instituce, aj. Dále zde. Žádosti se mohou posílat minimálně do března roku 2021.

Kotlíková dotace pro fyzické osoby se bude stále vyřizovat i v roce 2021 pro ty, kteří již mají vyplněnou platnou žádost o dotaci.

Co se týče NOVÝCH žádostí v roce 2021, tak tyto jsou v rámci kotlíkových dotací pro rok 2020 pozastaveny pouze v některých krajích. V krajích Pardubickém, Karlovarském, Středočeském, Libereckém kraji a v Kraji Vysočina žádat lze (k 26.11.2021). Nicméně…

Kotlíková dotace 2022

Kotlíkové dotace 2021: Nejnovější zprávy

Ministerstvo životního prostředí po novém roce spouští třetí a finální vlnu kotlíkových dotací za výměnu starého kotle za nový. Z peněz Evropské unie jsou na ni vyčleněny více než 3 miliardy korun. Žádosti se budou podávat v průběhu roku 2021. Přesné termíny jsou plně v kompetenci jednotlivých krajů. Nicméně se předpokládá, že by to mohlo být na přelomu jara a léta. Ve třetí vlně již nebude možno pořídit kotel na uhlí a to ani v kombinaci uhlí/biomasa.

Přes velkou poptávku budou dotace na kotle podle posledních informací pokračovat i nadále…

V České republice se stále jedná o zhruba 300 000 nevyhovujících kotlů, jejichž vlastníky bude chtít vláda podpořit.

Už teď víme, že se chystá program s pravděpodobným názvem „Energetické úspory a obnovitelné zdroje energie“ – který se bude zabývat a podporovat snižování energetické náročnosti domů. Kotlíková dotace tak možná budou mít své pokračování i v roce 2021.

Podle nejnovějších zpráv (k 18.1.) kotlíková dotace bude opravdu pokračovat, viz:

Celý program OPŽP 2021–2027 má být schválen nejpozději počátkem druhého pololetí 2021, takže s vyhlášením nového kola dotací na výměnu starých kotlů na pevná paliva lze počítat nejdříve na konci tohoto roku.

Takže, půjde prakticky o totéž, jen se změní některé pojmy. Nemusíte vyhledávat 4. nebo 5. výzvy (resp. 4. výzva již v některých krajích byla, ale už také skončila), pravděpodobně se to bude počítat zase od 1. výzvy.

Další relevantní informace a odkazy:  Kotlíkové dotace v roce 2021 a 2022 aneb souhrn podstatného

Také pamatujte: Od září roku 2022 nebude podle platného Zákona o ochraně ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. V případě porušení a nadále používání nevyhovujícího kotle vám může hrozit pokuta až 50tis. Kč.

Jak vyplnit žádost dotaci na váš kotel?

Požadavky na energetickou třídu rodinného domu (k roku 2021)

Aktuálně: Ve 3. kole Kotlíkové dotace odpadá povinnost žadatelů provádět tzv. mikro energetických opatření.

AKTUÁLNĚ k 15. 6. 2021:

Právě se připravuje Operační program Životní prostředí 2021 až 2027, který na výměnu kotlů vyčlení 5,5 miliardy korun.

„Částka bude nově zaměřena přímo na nízkopříjmové domácnosti,“ s tím, že Moravskoslezský kraj by měl být opět prioritním krajem. Výměnu nevyhovujících zdrojů tepla podpoří i program Nová zelená úsporám 2030, kde na tyto účely půjde až 9 miliard korun.

„Případná čtvrtá výzva kotlíkových dotací je finančně i časově vázána na Operační program Životní prostředí 2021 až 2027,“

„Ve chvíli, kdy budeme znát konkrétní podmínky, za jakých poskytneme občanům dotace na výměnu dalších kotlů, připravíme dotační program a budeme nabírat nové žádosti.“

Kotlíkové dotace budou nově rozděleny do dvou skupin:

První skupina, která bude pravděpodobně opět financována z fondů EU, kde by mělo být 5 miliard korun, bude cílena na nízkopříjmové domácnosti, seniory. Tam by dotace mohla být i více než oněch 80 % nákladů. Mohlo by se to týkat několika desítek tisíc domácností. Chceme jim nabídnout tuto možnost, než dávat pokuty, které jim od roku 2022 skutečně hrozí.

V druhé skupině by měla být dotace poskytnuta nejen na výměnu kotle, ale i zateplení domu, a rádi bychom to propojili i s využitím dešťové vody. Chtěli bychom využít prostředky z unijního Fondu obnovy, přibližně 9 miliard korun. To ale čeká ještě na schválení Evropskou komisí.

Jak je to s tím termínem 1. září 2022 – Budou padat pokuty za staré kotle?

Pokud podá majitel zastaralého neekologického kotle žádost o dotace do 1. září 2022 a zároveň tuto žádost doloží případné kontrole, může kontrolor upustit od vystavení pokuty za přestupek. V takovém případě může být udělena pouze povinnost vyměnit zastaralý kotel do uvedeného termínu, který je zpravidla jeden rok. V tomhle případě by se jednalo o termín 1. září 2023. Pro všechny, kteří dosud nepodali žádost o dotace, je to velkou motivací, aby žádost ještě podali.


Druhou možností, jak žádat o kotlíkovou dotaci je z programu Nová Zelená úsporám

Jen malá technická poznámka – máte-li dva kotle, nemůžete žádat o kotlíkovou dotaci z vašeho kraje a na druhý kotel ze Zelené úsporám.

Nová Zelená úsporám se soustředí na podporu při zateplování vaší střechy, fasád, výměnu starších oken nebo na solární systémy na ohřev vody. Co se týká kotlů, tak poskytují příspěvky na:

 • výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem,
 • výměnu lokálních topidel (např. kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění).
Další relevantní informace a odkazy:  Dotace na rekonstrukce domu

Kdo o dotaci může žádat a jak?

O dotaci mohou žádat jak fyzické osoby, tak podnikatelé.

Aktuálně to však lze jedině elektronicky a to přes formulář zde.
Žádat o dotaci lze před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021

Podmínky kotlíkových dotací v roce 2021 a výše podpory

Prostřednictvím výzvy pro rok 2014 jste mohli získat dotace na kotel až ve výši 75%, když jste společně s výměnou realizovali i další opatření ke snížení energetické náročnosti budovy. V případě, že už žadatelé měli nízkoenergetický dům, pohybovala se výše dotace na kotel do 55% způsobilých výdajů. Jde o konečné realizační výdaje, které můžete doložit fakturou a soupisem prací.

Hlavním cílem kotlíkových dotací je samozřejmě snížení emisí v ovzduší, proudícím právě ze starých kotlů. Chtějí toho dosáhnout výměnou až 80 tisíc kotlů.

Celková částka, která se má vyčerpat je stanovena na 9 mld. Kč. Čerpat dotaci můžete vždy, když je vyhlášena tzv. výzva. U této dotace jsou celkem 3. V roce 2015 byla spuštěna první výzva, v roce 2017 druhá a roku 2019 poslední, třetí.

Každý může získat až 150 000 Kč. Peníze se vyplácejí jednak na nové zařízení, tak i na náklady spojené s instalací nebo nutnými rekonstrukcemi či dokonce náklady spojené s projektovou dokumentací.

Podmínkami pro získání dotace na kotel jsou povinné minimální parametry u dotovaných zdrojů tepla (na stránkách kraje by měl být seznam povolených/ registrovaných kotlů, případně zde) či povinná mikro-energetická opatření, viz výše, u domů s horšími energetickými vlastnostmi.

Naopak to, zda kraj podpoří výměnu celé možné škály zdrojů, zda bude dotace proplácet žadateli nebo přímo dodavateli nebo jestli doplatí zbývající část dotace, je na rozhodnutí krajů.

Dotace pro kotle na uhlí, biomasu, plynové kotle a tepelná čerpadla…

Tyto všechny kotle jsou součástí kotlíkové dotace. Dotace na výměnu kotlů teda platí u:

 • Kotle výhradně na uhlí – výška dotace 70 %
 • Kotle na uhlí a biomasu (dřevo nebo pelety) – výška dotace až 80 % ze schválených výdajů, viz výše.
 • Krbová kamna
 • Plynové kotle – výše dotace na plynový (kondenzační) kotel činí 75 % schválených výdajů, max. však 95 tis. Kč
 • Tepelná čerpadla – výše příspěvku sahá k 80 % výdajům. Částka by neměla přesáhnout 120 tis. Kč (plus 7500Kč se přispívá v krajích se zhoršeným ovzduším. Celkem tedy zmiňovaných 127 500Kč)

Žádosti o kotlíkovou dotaci 2021 v krajích

Veškeré konkrétní informace hledejte v odkazech v článku, které přímo odkazují na oficiální zdroje (např. pro středočeský kraj zde) nebo zprostředkovatele dotací (dotace na klíč). Každý kraj může mít jiné podmínky na nový kotel, může mít jinou žádost nebo datum spuštění a ukončení programu.

Další relevantní informace a odkazy:  Dotace na zateplení domu – na co si dát pozor

Co je zajímavé, tak jeden kraj může vyplácet dotaci před zakoupením zařízení (nebo vyplatí rovnou dodavatelské firmě a vy tak nic platit nemusíte), jiný až po koupi, někde se pouze vyplácí zálohy. Různě to může být při proplácení „zpětně“. U tepelných čerpadel si o dotaci můžete zažádat zpětně až do 24 měsíců.

Zdroje na obnovitelnou energii jako jsou kotle na biomasu, dřevo, solární systémy, nebo tepelná čerpadla mohou být nainstalovány jenom odborníky s platnou certifikací, jinak nemusí být vaše dotace uznána.

Kdy dostanu peníze z kotlíkové dotace za výměnu kotle?

Ať se již jedná o Kotlíkové dotace nebo čerpání z programu Zelená úsporám, zatím platí, že se peníze proplácí až po provedení práce a to do několika týdnů, zpravidla 4-6 týdnů. Proto stát přišel s tzv. bezúročnými půjčkami, aby si lidé mohli prvně na kotel půjčit. Bezúročné půjčky v roce 2020 platily pro kraje Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský.

Další otázky a odpovědi…

Musí dojít k likvidaci starého kotle nebo je možnost ponechání jako zálohy?

Ano, musí dojít k ekologické likvidaci starého kotle. Využití jako zálohy není možné. Obecně nelze původní kotel dále jakkoli provozovat a to ani případným prodejem a instalací v jiném rodinném domě.

Nejste si stále jisti, jestli na dotaci dosáhnete?

Předmětem podpory nebudou tyto výměny kotlů:

 • Výměna plynového kotle (musí dojít k výměně původního kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním).
 • Výměna stávajících kamen – na toto se dotace na kotle nevztahuje, můžete však použít dotaci z NZÚ
 • Výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva.
 • Výměna stávajícího kotle v rodinných domech, který byl od roku 2009 již jednou podpořen dotací z některých výzev.
 • Výměna stávajícího kotle na pevná paliva za nový zdroj tepla výhradně na uhlí nebo kombinovaný kotel na uhlí a biomasu 
 • Provize, odměny a další obdobné náklady související se zpracováním žádosti o dotaci.

Zdroj: msk.cz

Další otázky a odpovědi najdete v samostatném článku tady.

Kotlíkové dotace v roce 2022: Výhled do dalšího roku

Do konce roku by již měli znovu běžet všechny výzvy a to ve všech krajích. Kotků, které je třeba vyměnit je stále spousta a již víme, že by se veškeré staré kotle měli vyměnit do září roku 2022.

Nicméně, upřímně musíme říct, že v důsledku korona krize se vše posunulo a je – pouze z našeho pohledu – možné, že se tento termín protáhne ať už do konce roku 2022 nebo klidně i do roku 2023.

Nebudeme teď polemizovat, zjistěte si na stránkách vašeho krajského úřadu, zda náhodou není otevřena výzva pro kotlíkové dotace a pokud ano, je nejlepší na nic nečekat a o žádost si požádat.

Příspěvek byl publikován v rubrice Kotlíková dotace se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

58 komentářů: Kotlíková dotace 2021 – Vše, co potřebujete vědět

 1. Jakub napsal:

  Pro doplnění:
  Kotlíkové dotace jsou určeny pro výměnu kotlů na tuhá paliva, které nedosahují 3. emisní třídy. Další zásadní informace pak je, že tyto dotace zprostředkují jednotlivé kraje.

  Dle našich informací nyní již většina krajů nové žádosti v rámci předchozí alokace nemůže přijímat, nebo přijímají zatím do tzv. zásobníku, tedy bez aktuálního finančního zajištění.

  Nicméně pro detailní informace ohledně aktuální nabídky a možností pro žadatele je třeba věc konzultovat přímo s odborníky dotčeného krajského úřadu.

  Každý krajský úřad si podrobnosti k podání žádosti a vyřízení dotace stanovuje podle vlastních možností, zvyklostí atd. Fond podrobnosti této výzvy a vlastního příjmu žádostí s žadateli neřeší.

  Pouze upozorním, že nezbytnou součástí podkladů k žádosti je fotodokumentace k prokázání vlastností a umístění původního kotle v dotčeném domě a jeho kotelně. Stejně tak následně fotodokumentace k osazení kotle nového do téže kotelny apod. Více ale opravdu kolegové na příslušném krajském úřadě.

 2. Petr napsal:

  dobrý den ,mám kotel třídy 3 a chtěl bych se zeptat jestli mám nárok na dotaci na vytápění ekologičtěji

  • Jakub napsal:

   Dobrý den,

   ano, jsou podporovány kotle 3. a 4. třídy. Nicméně, žádosti o kotle jsou momentálně uzavřeny a čeká se na jejich spuštění. Nikdo zatím přesně neví, kdy to bude, počítejte zhruba, že únor, březen 2021.

   Jakub

  • Petr Konečný napsal:

   Dobrý den,
   přece je psání, že se to týče pouze kotlů třídy 1. a 2. tak jak je to??

   P.Konečný

   • Jakub napsal:

    Dobrý den, jak píšeme v článku: Od září roku 2022 nebude podle platného Zákona o ochraně ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Pokud jste se ptal na něco jiného, prosím o upřesnění. Děkuji.

 3. Jana napsal:

  Dobry den. Kupuji dum v prirodni rezervaci s kotlem na tuhá paliva (uhlí, drevo) okr. Břeclav. Chtela bych novy kotel včetně nových topných teles a to na pelety. Byla by možná dotace? Dekuji za odpoved

 4. Josef napsal:

  Dobrý den, jsem majitelem bytu 3+1 v bytovém domě o čtyřech bytových jednotkách.Každá jednotka má samostatné plynové vytápění ze sklepních prostor, realizovné v roce 1994.
  Mohu žádat o dotaci na výměnu původního plynového kotle Gazex 12 KW za moderní kondenzační plynový kotel?

  • Jakub napsal:

   Dobrý den, dotaz jsem preposlal na dotaceforum.cz, avšak mějte prosím strpení s odpovědí, jednáme s novým specialistou pro kotlíkové dotace, který bude vyřizovat dotazy. Na odpověď vás budu informovat zde v komentářích.

 5. Petr napsal:

  Jsem vlastnik rodinneho domu. Nemam v nem ale trvale bydliste. Je trvale bydliste . Chci vymenit kotel na uhli tridy 3 za tepelne cerpadlo. Je existence trvaleho pobytu podminkou pro ziskani kotlikove dotace?

  • Jakub napsal:

   Dobrý den. Musíte být vlastníkem a musí jít o RD, což splnujete takže o dotaci pak můžete žádat. Trvalé bydliště není potřeba. Jakub

 6. David napsal:

  Dobrý den. Mám plynový kotel z roku 2004 umístěný v předsíni bytu. Mohu zažádat o kotlíkovou dotaci při jeho výměně za novější? Pokud ne, je nějaká jiná možnost, jak nárokovat příspěvek. Děkuji. David

 7. Alena napsal:

  Dobrý den, mám rodinný dům a topime plynem. Kotel už je starší nevím jaké třídy. Chtěla bych nový kondenzační. Mám šanci na kotlikovou dotaci v r. 2021?

  • Jakub napsal:

   Dobrý den, Na tyto typy kotle byly dotace poskytovány, nicméně kotlíkové dotace jsou momentálně pozastaveny a čeká se na schválení a otevření programu, což by mělo být někdy v druhé polovině roku. Pokud byste měl další případné dotazy, prosím směřujte jej na http://www.dotaceforum.cz Děkuji

 8. Josef napsal:

  Zdravím,
  píšete, že kotlíkové dotace budou spuštěny v 2.polovině 2021. Kdy přibližně si podat žádost o dotaci a jaký je stručný postup? Děkuji.

 9. Josef napsal:

  Děkuji za odpověď. Ještě mám jeden dotaz – pokud si výměnu starého kotle (kat.2) za plynový kondenzační kotel vyměním nyní, bude možné žádat o kotlíkovou dotaci zpětně?
  Děkuji.

 10. Vaclav napsal:

  Dobrý den…. je pravda, ze dotace již nebude možná v r.2021, pokud by šlo o kotel na uhlí… /černý ekohrasek/ ? Děkuji za odpověď

 11. Marie napsal:

  Dobrý den, musí se kotel vyměnit i v rekreačním objektu?

 12. Milan Kardoš napsal:

  Dobrý večer,
  mám dotaz. V rodinném domě vytápím kotlem na uhlí Viadrus 2.třída rovněž využívám i elektrickým kotlem/jaro,podzim/. Plánuji instalovat tepelné čerpadlo vzduch – voda.
  Je možnost žádat o dotaci za výměnu elektrického kotle v programu Nová Zelená úsporám a taky žádat o dotaci v rámci Kotlíkové dotace na výměnu kotle Viadrus?
  Děkuji za sdělení.

 13. Zdena napsal:

  Dobrý den, mám plynový kotel (Protherm Panther 24KOV, r.v. 2006), mohu žádat o dotaci za jeho na náhradu? Děkuji za odpověď.

  • Jakub napsal:

   Dobrý den, pokud váš kotel nesplňuje emisní požadavky (čili je v třídě 1. a 2.), pak byste jej měla vyměnit za nový. Na dotaci budete mít nárok.

 14. Kristýna napsal:

  Dobrý den,

  prosím o radu, rádi bychom koupili tepelné čerpadlo do RD a chtěli bychom požádat o kotlíkovou dotaci, někde jsem se dočetla že při žádosti musím doložit revizní správu starého kotle. Je to tak?
  Předem děkuji za odpověď a přeji příjemný den.

 15. Eva napsal:

  Dobrý den,když jsme koupili dům,kde se topilo kotlem,který tam ale původní majitelé nenechali a nyní bychom chtěli zrekonstruovat kotelnu a pořídit nový kotel splňující parametry pro dotaci, má smysl žádat,když se nejedná úplně tak o výměnu kotle?

 16. JANČA U. napsal:

  Dobrý den,
  v roce 2020 si tatínek pořídil do domu kotel na pelety, ( vzal si úvěr s vidinou, že nám potom pomohou dotace), jenomže v prosinci ze zdravotních důvodů přepsal dům na mě – dceru, a za cca do měsíce tatínek zemřel. Mám právo čerpat dotaci na kotel, tak abych mohla uplatit dluh co po tatínkovi zůstal?? Jsem nevlastní dcera – tudíž já dědit nebudu, ale maminka ano, a ten dluh po tatínkovibych tak chtěla zaplatit… Dosahuji na dotaci?
  faktura je na otce. Děkuji

 17. Věra Hrádková napsal:

  Dobrý den.
  Jestliže mám povinnosti vyměnit kotel v rekreačním objektu, mám také nárok na dotaci?
  Děkuji za odpověď
  Věra

 18. Jakub napsal:

  Dobrý den,

  když jsme koupili dům, kde se topilo kotlem, který tam ale původní majitelé nenechali a nyní bychom chtěli zrekonstruovat kotelnu a pořídit nový kotel splňující parametry pro dotaci, má smysl žádat, když se nejedná úplně tak o výměnu kotle? Děkuju moc.

  • Jakub napsal:

   Dobrý den,
   v případě kotlíkových dotací je podmínkou existence starého kotle na tuhá paliva, který bude ekologicky zlikvidován, bude nafocen a bude o něm vystaven dokument o likvidaci, a následná výměna za ekologický zdroj vytápění.

   V případě dotací v rámci programu Nová zelená úsporám je podmínkou mít jako hlavní zdroj vytápění elektrokotel, přímotopná topení či obdobný neekologický zdroj, a výměna za zdroj ekologický.

   Bohužel, jestliže na místě nemáte přítomen původní zdroj vytápění, není možné získat dotaci na jeho výměnu. Případně se zkuste zeptat na infolince programu Nová zelená úsporám, jestli pro Vás neexistuje nějaká varianta.

 19. Jakub napsal:

  Dobrý večer,

  mám dotaz. V rodinném domě vytápím kotlem na uhlí Viadrus 2.třída rovněž využívám i elektrickým kotlem/jaro,podzim/. Plánuji instalovat tepelné čerpadlo vzduch – voda.
  Je možnost žádat o dotaci za výměnu elektrického kotle v programu Nová Zelená úsporám a taky žádat o dotaci v rámci Kotlíkové dotace na výměnu kotle Viadrus?
  Děkuji za sdělení.

  • Jakub napsal:

   Dobrý den,
   nelze, čerpat dvě dotace zároveň – jednu v rámci Kotlíkových dotacích a druhou v rámci programu Nová zelená úsporám. Navíc dotace je vždy mířena na výměnu hlavního zdroje. Navíc každý z těchto programů podporuje jinou výměnu zdroje. Kotlíkové dotace jsou primárně zaměřeně na kotle na tuhá paliva a z programu NZÚ je podporována následující výměna zdroje tepla:
   a) lokálních topidel sloužících jako hlavní zdroj tepla pro vytápění za jiný ekologický zdroj,
   b) elektrické vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem,
   Záleží tedy, který zdroj je ve Vašem domě veden jako hlavní. Základní informace k dotacím v oblasti podpory C – zdroje energie viz: https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/rodinne-domy-zdroje-energie/
   V případě dalších dotazů můžete využít Zelenou linku 800 260 500. Popřípadě se informovat na některém z krajských pracovišť Fondu. Bližší aktuální informace včetně kontaktů najdete na následujícím odkazu: https://www.novazelenausporam.cz/obnovujeme-standardni-otviraci-dobu-fondu/

 20. Jakub napsal:

  Dobry den,
  je mozne nyní žádat o kotlíkovou dotaci nebo je program (jakýkoli) momentálně uzavřen? Děkuji. Š.

  • Jakub napsal:

   Hezký den, Štěpáne,
   tzv. Kotlíkové dotace jsou určeny výhradně pro výměnu kotlů na tuhá paliva, které nedosahují 3. emisní třídy v rodinných domech. Tyto dotace doposud detailně s žadateli řeší jednotlivé kraje, avšak přitom většina již nemá na další příjem žádostí finance.

   Dle informací szfp nyní již kraje zpravidla nové žádosti nemohou přijímat, či přijímají zatím do tzv. zásobníku (s čekáním, zda budou další zdroje). Aktuální situaci v kraji a možnosti podání žádostí je ale zatím nadále třeba konzultovat s odborníky místně příslušného krajského úřadu.
   Jak se píše i na jiných webech, aktuálně se jedná o budoucnosti, tedy možnostech dalšího dotování těchto výměn neekologických kotlů – hledají se cesty, jak získat potřebné finance (zda ještě z fondů EU, případně ze státní/resortní kasy atd.).

   Zatím je na konečné rozhodnutí třeba vyčkat.
   Výsledné oficiální informace a případné nové pokyny pro žadatele budou zveřejněny, jakmile to bude možné. Pokud nyní dotace v kraji již nebude reálná, sledujte, prosím, průběžně weby SFŽP ČR.

 21. Pavel napsal:

  Dobrý den, píšete o nutnosti mikro-energetických opatření, pokud dům nemá alespoň kategorii „C“ na en. štítku. V podmínkách III. vlny kotlík. dotací jsem takovou podmínku nikde nenašel. Tato podmínka zřejmě byla přítomna u dřívějších výzev. Máte nějaký podklad, že platí i pro III. vlnu? Děkuji.

  • Jakub napsal:

   Dobrý den, máte pravdu, a za chybu se omlouváme. Ve 3. kole Kotlíkové dotace odpadá povinnost žadatelů provádět tzv. mikro energetických opatření. Děkuji za upozornění.

 22. Jiří Link napsal:

  Dobrý den,bude možné žádat o dotaci zpětně u kotle na peletky?Mám už opravdu starý kotel Dakon a výměnu chci provést co možná nejdříve,do podzimu čekat nemohu,bydlíme v Krkonoších.Děkuji.

 23. Maria napsal:

  Dobrý deň, som spoluvlastnickou rodinného domu so svojim manželom . Matka manžela ma v dome doživotne právo. V dome mame kotol na uhlie. My s manželom mame trvalý pobyt na Slovensku. Mame nárok požiadať o kotlikovu dotáci v Čechách?

  • Jakub napsal:

   Dobrý den, podmínkou je, abyste se měli v domě, na který chcete žádat dotaci, měli trvalé bydliště. Pokud máte další dotazy, obraťte se na krajský úřad, v místě, kde je onen dům. Tam tyto záležitosti řeší. Děkuji.

 24. Dagmar Moravcová napsal:

  Dobrý den, prosím o informaci. Dne 17.08.2020 nám byla schválena kotlíková dotace – Zásobník schválených žádostí. Dnes je 26.05.2021 a zatím nemáme připravenou smlouvu. Dočkáme se dotací, nebo už se máme s dotací rozloučit?
  Děkuji

  • Jakub napsal:

   Dobrý den, pokud byla vaše dotace již schválena, jste v pořadníku. Žadatelů je spousta a navíc z důvodu corona krize došlo k dalším zdržením. Chcete-li mít však jistotu, obraťte se prosím na váš příslušný krajský úřad v místě vašeho bydliště. Tam mají kotlíkové dotace na starost.

   • Dagmar Moravcová napsal:

    Děkuji za rychlou odpověď. Na příslušném krajském úřadě jsem se informovala, bohužel nic pozitivního. Čeká se na peníze z MZP.

 25. Helena Šimková napsal:

  Dobrý den, topíme kotlem na uhlí, který splňuje 3. emisní třídu. Při revizi revizní technik do zprávy zapsal, že kotel nesplňuje předepsané emise. Má smysl žádat o dotaci při výměně kotle za kotel na pelety nebo tepelné čerpadlo? Samozřejmě bychom žadali zpětně, víme, že letos jsou již žádosti uzavřeny. Jde mi o to, jestli je možné získat dotaci na kotel 3. třídy, když emise v reálu nesplňuje. Děkuji.

 26. Jana Střílková napsal:

  Dobrý den, vloni jsme koupili starý dům, není zateplený. Teď řešíme výměnu starého kotle (na dřevo), výměnou za nová krbová kamna na peletky s rozvodem teplého vzduchu. Kotel jsme už pořídili, v současné době probíhá jejich zapojení a zprovoznění. Chci se zeptat, zatím jsme žádnou žádost nepodali, dosáhneme na nějaké dotace ? A pokud ano, jak máme postupovat. Děkuji za Vaši odpověď. Střílková

 27. Pavel napsal:

  Dobrý den, jsem majitelem bytu 3+1 v bytovém domě o čtyřech bytových jednotkách.Každá jednotka má samostatné vytápění 2x elektrické v bytech ,2 x na tuhé paliva ze sklepních prostor.Mohu žádat o dotaci na výměnu mého kotle na tuhé paliva za moderní automatický kotel na pelety když jsou v objektu více než 3 bytové jednotky?

 28. Zuzana Hlívová napsal:

  Rekonstruuji stary dum. K vytápění celého domu se používala jedna krbová kamna. Letos jsem si nechala zřídit teplovodní rozvody s radiátory ve všech pokojích a interiérový kotel, který má výborné vlastnosti ale na seznamu neni. Stará kamna jsem darovala skautům.
  Je v tom nějaký problém anebo mohu žádat o kotlikovou dotaci také?

 29. Petr Musil napsal:

  Dobrý den bydlíme s rodiči přítelkyně a stále topime v kamnech na uhlí.Uvazujeme teď o výměně za kotel a rozvod topení v domě.
  Měli by jsme také možnost zažádat o dotaci na nový kotel.
  Děkuji za odpověď

 30. Zuzana napsal:

  Dobrý den, v RD provádíme výměnu přímotopů na ústřední vytápění – plynový kondenzační kotel a zřizujeme plynovou přípojku. Bohužel nelze výměnu provést v celém domě a dvě místnosti zůstanou na přímotopech. Bude potřeba dům ještě částečně zateplit. Můžeme na toto získat dotaci?
  Za odpověď děkuji

 31. Eva Jílková napsal:

  Dobrý den, jsem vlastníkem domu, ale v současné době v něm bydlí rodiče, kteří tam mají věcné břemeno. Můžu si požádat o kotlíkovou dotaci na tepelné čerpadlo?

  Děkuji za odpověď

 32. Michala napsal:

  Dobrý den, chci se zeptat, jsme SVJ / 4 byty, každý byt má samostatné vytápění 2 byty plynové , 2 byty tuhá paliva, jak je to s dotacemi pro jednotlivé byty? jaké příjmy se budou dokládat? / samoživitelka inv.důchod, + matka starobní/, topení v mém bytě je nuhlí -dřevo kotel Dakon/30 let/ děkuji za odpověd´

 33. Radoslav napsal:

  Dobrý den.
  Můžu žádat o dotaci když mám tepelné čerpadlo vzduch – vzduch.
  Bylo připojeno v roce 2020 září.

 34. Tereza napsal:

  Dobrý den,
  Mohu zadat o kotlikovou dotaci, když bydlím v družstevním bytě?
  Děkuji

 35. Petra napsal:

  Rodiče zakoupili dum jako rodinný 1975 od předchůdce Lesy ČR, smlouva zní na rodinný dum, mají zde trvale bydliště . Požádali si v roce 2019 o kotlikovou dotaci. Jaké však bylo překvapeni, kdy zadost byla zamítnuta, protože na katastrálním úřadě je stavba vedena jako stavba občanské vybavenosti. Je nějaká šance získat dotaci i v jiné vlně? Úřady změnu nechtějí na rodinný dum z moci úřední změnit .
  Děkuji

 36. Lenka napsal:

  Dobrý den,
  máme rodinný dům. K hlavnímu vytápění používáme starý kotel na uhlí. Máme také starý plynový kotel. Rádi bychom použili kotlíkovou dotaci na výměnu plynového kotle za nový kondenzační plynový kotel. S tím, že kotel na tuhá paliva bychom zlikvidovali. Chci se zeptat, zda lze čerpat dotaci.
  Děkuji

 37. Jakub napsal:

  Dobrý den, veškeré dotazy prosím směřujte do Facebook skupiny zde: https://www.facebook.com/groups/1260851254360466

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.