Dotace na rekonstrukce domu

2
Share

Stejně jako na novostavby, i na rekonstrukce starších domů lze čerpat finanční dotace. Dotační program pro takovouto podporu je stejný jako u novostaveb a to Nová zelená úsporám.

Získejte dotace na rekonstrukci vašeho nového domu. O jaké by šlo?

V rámci tohoto dotačního programu můžou občané získat dotaci na zateplení obvodových stěn, střechy (včetně tzv. zelené střechy), stropu nebo podlah, a také na výměnu oken a dveří.

Program také myslí na podporu využití tepla z odpadních vod a venkovní stínicí techniku.

Nová zelená úsporám myslí i na rekonstrukce domů

Finanční podporu lze navýšit a to o tzv. dotační bonus pokud je podpora skombinována s kotlíkovou dotací. Koncová cena dotace závisí na zateplované ploše. Zároveň u vašeho nového domu platí pravidlo přímé úměry mezi počtem opatření vedoucí k úspoře energie a výší podpory.

Lze získat až 50 % způsobilých nákladů a to s maximem 550 000,-. Zelená střecha je podporována částkou 800,-/m2, stínicí systém 500,- nebo 1000,-/m2.

Všechny podporované části rekonstrukce domu i s výší podpory lze dohledat na internetových stránkách programu Nová zelená úsporám.

Program podporuje také výměnu zdroje energie například solární termické a fotovoltaické systémy, systém řízeného větrání, využití tepla z odpadních vod, výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem, nebo výměnu topidel.

Žadatelům je umožněno získat až 50 % způsobilých nákladů avšak maximální částku 350 000,-.