Solární ohřev vody s přitápěním

0
Share

Nejčastější aplikací solárních kolektorů je jejich využití pro ohřev užitkové vody. Kolektory mají ale i další účel – lze je použít k podpoře vytápění domu.

S přihlédnutím k poměru instalačních nákladů k možným vlivům je obecně považován za výhodnější první způsob použití kolektorů. Přitom se v západoevropských zemích stále častěji instalují solární kombi systémy, které slouží jak k ohřevu vody, tak k podpoře vytápění. Důvodů pro jejich oblibu je přinejmenším několik: rostoucí ceny paliv nutí hledat energeticky úsporná řešení, která následně vedou k vývoji technologií zaměřených na snižování sezónní potřeby tepla v budovách. Pravdou také je, že díky popularizaci podobných investic a zavádění nových řešení jejich cena postupně klesá.

Solární ohřev vody s přitápěním

Solární ohřev vody s přitápěním přináší celou řadu výhod:

  • ohřeje vodu a sníží náklady na vytápění a to až o 30 %
  • poskytuje celoroční efektivní provoz s vysokým výkonem i v zimních měsících

Solární ohřev vody s přitápěním je vhodný zejména pro nízkoenergetické a pasivní domy a při používání podlahového vytápění. A také pro ty kdo mají v systému již nainstalovaný akumulační zásobník s možností dopojení solárních panelů.

Kdy nemá smysl solární přitápění?

  • Tomuto řešení se vyhněte v případě, že máte dům s vyšší tepelnou ztrátou
  • Systém je nevhodný k zapojení do otopného systému napojeného na otopná tělesa, radiátory, bez ohledu na způsobu vytápění objektu
  • Systém není možné zapojit tam, kde je plocha k instalaci solárních kolektorů menší než 10 m2.

Nízkoteplotní instalace

Pokud se tedy počítá s použitím kolektorů pro vytápění, měla by být velmi přesně navržena celá instalace, jejíž přívodní teplota by měla být 35 °C. Pokud bude vyšší, získáme méně energie, protože aby teplo začalo proudit z kolektorů, musí absorbér dosáhnout teploty o pár stupňů vyšší, než je přívodní teplota systému. V takovém systému je dobré použít podlahové vytápění. Pokud se používají konvekční ohřívače, měly by mít dostatečně velkou plochu. Již bylo řečeno, že systém se nejlépe hodí do domu s nízkou energetickou náročností – dobře chráněný proti tepelným ztrátám. V takové budově bude podíl sluneční energie v poměru k celkové energii potřebné k vytápění místností nejlepší. Na využití solárního systému pro vytápění je proto nejlepší myslet v co nejranější fázi – při výběru návrhu domu.

Je třeba také pamatovat na to, že v případě dvojího použití kolektorů musí být jejich plocha větší, než když slouží pouze k ohřevu vody. Doporučují se vakuové kolektory, nikoli ploché, protože jejich konstrukce poskytuje účinnější ochranu před tepelnými ztrátami.

V českém klimatu počítejte s tím, že kolektory dodají až 40 % energie potřebné k vytápění interiéru, přičemž jejich podíl je nejvyšší na začátku a na konci topné sezóny a nejnižší – v polovině v zimě, během nejkratších a nejméně slunečných dnů v roce. V létě se ale větší plocha kolektorů může ukázat jako problém. Aby nedošlo k přehřátí, mohou být instalovány s mírným sklonem nebo se sezónním krytem. V teplejších měsících roku lze kolektory využít i k ohřevu vody v bazénu. Investoři, kteří mají tepelné čerpadlo, mohou odebírat teplo z kolektorů přes výměník s úmyslem tyto rezervy využít později.