Fotovoltaika na klíč. A co vlastně fotovoltaika je?

0
Share

Poptávka po elektřině neustále roste. Její  výroba je bohužel spojena se spalováním fosilních paliv, což má negativní důsledky pro naši planetu. Existuje však alternativa, která vám umožní vyrábět elektřinu nejen ekologickým, ale i levným způsobem? Ano, samozřejmě! Odpovědí je fotovoltaika.  Jak funguje fotovoltaika? Kdo ji může použít? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky najdete v níže uvedeném průvodci fotovoltaikou.

Co je fotovoltaika?

Fotovoltaika je systém, který přeměňuje sluneční záření na elektřinu. Celý je založen na jevu známém jako „fotoelektrický efekt“ a na speciálních modulech známých jako fotovoltaické panely. Proud získávaný jimi má zpočátku podobu stejnosměrného proudu, poté se díky invertoru přemění na střídavý proud. Od té doby může vyrobená energie napájet elektrické spotřebiče, vytápět budovu nebo ohřívat užitkovou vodu. Právě fotovoltaické panely jsou nejdůležitějším prvkem celého systému. Nejčastěji se montují na střechy rodinných domů nebo jiných objektů, ale je možné vytvořit i pozemní instalaci.

Fotovoltaika na klíč

Nechcete dělat všechno sami? Na trhu existuje dnes již velké množství firem, které vám zařídí fotovoltaiku tzv. na klíč. Řešení na klíč má své výhody. Obvykle jde o tento proces:

  • Firma podá žádost o připojení k distribuční soustavě u vašeho distributora
  • Vyřídí veškerou administrativu spojenou s čerpáním dotace Nová zelená úsporám
  • Zpracuje projektovou dokumentaci a pošle vám ke schválení
  • Postará se o dopravu i montáž elektrárny

Závěrem je to, co zajímá každého z vás, a tím je vyplacení dotace. Výše dotace může činit až 225 000 Kč. Vy se o nic starat nemusíte.

Stavba fotovoltaického panelu

Abychom plně pochopili, jak fotovoltaika funguje, musíme se nejprve seznámit s konstrukcí fotovoltaického panelu. Vpředu vidíme silnou vrstvu tvrzeného skla a vzadu kovovou stěnu vyztuženou elektroizolační fólií. Celek je obklopen odolným rámem vyrobeným z hliníku. Celá konstrukce má jediný účel – chránit svůj obsah před vlivy počasí. Co je tedy uvnitř solárního panelu? Odpovědí je jeho srdce, tedy fotovoltaický článek.

Fotovoltaický článek je nejdůležitější částí celého modulu. Právě zde se odehrávají všechny nejdůležitější jevy a reakce. Zde se také vyrábí elektřina. Aby to však bylo možné, musí být fotovoltaický článek vyroben z vhodného elektricky vodivého materiálu – polovodiče. K tomuto účelu se nejčastěji používá křemík, germanium a selen.

Jaké typy fotovoltaických článků existují?

 Ve skutečnosti je jich hodně, ale na trhu dominují především monokrystalické články. Monokrystalické články jsou považovány za nejžádanější, protože jsou nejúčinnější při přeměně slunečního záření na elektřinu. Technicky vzato, mají nejvyšší účinnost ze všech článků na trhu. Je to dáno speciálním typem křemíku, ze kterého jsou vyrobeny – je bez defektů a má uspořádanou, jednotnou strukturu. Druhým oblíbeným typem fotovoltaických článků jsou polykrystalické články. Jejich účinnost je o něco nižší než u monokrystalických článků, a tedy i cena. Jsou vyrobeny z křemíku vyznačujícího se nejednotnou krystalovou strukturou a velkým množstvím vad. Poznáte je podle barvy – polykrystalické články jsou světle modré.

Jaká je účinnost solárních panelů?

Účinnost je schopnost modulů přeměnit sluneční záření na elektřinu. Čím vyšší účinnost, tím lépe  větší množství elektřiny z naší fotovoltaické instalace můžeme získat. Jako náhradu za termín „účinnost“ můžeme použít i termín účinnost fotovoltaických panelů. Každý 1kWp přednostně instalované fotovoltaické instalace by měl v našich podmínkách vyrobit asi 1000 kWh ročně. Aktuálně vyráběné fotovoltaické moduly mají účinnost asi 10-16 %.

Fotovoltaika – jak to funguje?

Jak již bylo zmíněno, fotovoltaika využívá sluneční záření k výrobě elektřiny. Konkrétněji se však jedná o fotony, tedy částice světla velmi malých velikostí. Když se foton dostane do kontaktu s povrchem fotovoltaického článku, je absorbován, což nutí stagnující elektrony k vytvoření pohybu. Tento pohyb produkuje mechanickou energii, tedy stejnosměrný proud . Typ použitého polovodiče určuje, jak efektivní bude celý proces. Důležitou, ne-li největší roli při výrobě elektřiny prostřednictvím fotovoltaiky hraje také přístup ke slunečnímu záření.