Fotovoltaika s akumulací do baterie

0
Share

Fotovoltaika je technologií, která se používá k přeměně slunečního světla na elektřinu. Stále více se prosazují jako zdroj obnovitelné energie, zejména v domácnostech.

Jedním ze způsobů využití fotovoltaiky je technologie ukládání energie do akumulátoru. Ta spočívá v použití baterie k ukládání elektřiny vyrobené solárními panely a následném využití této uložené elektřiny k napájení zařízení nebo spotřebičů.

Jednou z výhod použití této technologie je, že umožňuje větší energetickou nezávislost. U tradičního solárního systému vázaného na síť se přebytečná elektřina vyrobená solárními články posílá zpět do sítě. S akumulátorem však lze tuto přebytečnou elektřinu uložit a použít později, a to i při výpadku proudu.

Ne každý výpadek proudu znamená „blackout“. Častěji dochází k lokálním výpadkům elektřiny, které zasáhnou konkrétní obec či městskou část. Případně může jít o plánovanou odstávku dodávek elektřiny. Informace o odstávkách vždy naleznete na webu svého distributora. Výbornou ochranu před výpadky elektřiny poskytuje fotovoltaická elektrárna s baterií, která se v těchto situacích promění v záložní zdroj energie.

Další výhody fotovoltaiky s akumulátorem do baterie

Další výhodou je, že technologie baterie na baterii může pomoci optimalizovat využití elektřiny vyrobené solárními články. Uloženou elektřinu lze například využít v době odběrové špičky, kdy jsou ceny elektřiny vyšší. To může pomoci ušetřit peníze na účtech za elektřinu.

Aby bylo možné technologii baterií používat s fotovoltaickými články, je zapotřebí systém bateriového úložiště. Může se jednat o samostatný bateriový systém, nebo může být integrován s fotovoltaickým systémem. Při výběru systému bateriového úložiště je třeba zvážit několik faktorů, včetně velikosti systému, typu použité baterie a kompatibility s fotovoltaickým systémem.

Při použití technologie baterií s fotovoltaikou je důležité pečlivě řídit nabíjení a vybíjení baterií. Přebíjení nebo vybíjení baterie může zkrátit její životnost a v některých případech může být i nebezpečné. Proto se doporučuje používat systém řízení baterie, který monitoruje a řídí nabíjení a vybíjení baterie.

Závěrem lze říci, že použití technologie baterie na baterii s fotovoltaikou může přinést řadu výhod, včetně větší energetické nezávislosti a možnosti optimalizovat využití elektřiny vyrobené solárními články. Je však důležité pečlivě vybrat a spravovat systém bateriového úložiště, aby se maximalizoval jeho výkon a životnost.