Solární ohřev vody – Proč se vyplatí a co o tom potřebujete vědět?

Ohřev vody je extrémně drahý, protože vyžaduje hodně energie. Podle některých odhadů se až 18 % energie spotřebované v domácnosti spotřebuje na ohřev teplé vody. Zatímco ve většině domácností a podniků existují zelené technologie ke snížení těchto nákladů, jako je rekuperace tepla z chladicích zařízení, energie, která se má použít k ohřevu vody, pochází ze spalování fosilních paliv, nejčastěji uhlí nebo plynu.

Na mnoha místech se navíc voda stále ohřívá v elektrokotlích, což je varianta nejen bolestivá pro peněženku, ale také nevýhodná z ekologického hlediska. Čím dál častěji se využívají solární panely pro ohřev vody.

Výhody solárního ohřevu vody – proč se vyplatí zvolit takové řešení?

Ohřev užitkové vody pomocí panelů je řešením, které je spojeno především s nižšími provozními náklady. Volit by je měli hlavně lidé, kteří elektřinou ohřívají vodu. Možnost získat teplo ze slunečního záření výrazně snižuje náklady spojené se spotřebou elektřiny. Další výhody, kvůli kterým se vyplatí vybírat panely pro ohřev vody, jsou:

  • nízké provozní náklady,
  • bezproblémová montáž montáže,
  • bezporuchové panely,
  • celoroční přístup k teplé vodě,
  • není potřeba časté údržby instalace.

Ohřev vody fotovoltaikou je prakticky bezplatný proces, protože energie získaná ze slunce je zdarma. Jediné náklady, které musíte zaplatit, jsou náklady na nákup a instalaci fotovoltaických panelů a komponentů potřebných pro ohřev vody. Tato instalace na rozdíl od tradičních kamen funguje bezúdržbově, což domácnosti poskytuje velké pohodlí.

Solární systémy na ohřev vody – co o nich potřebujete vědět?

Aby bylo možné využívat fotovoltaické panely k ohřevu vody, je nutné zakoupit speciální sadu. Princip jejich fungování je stejný jako v případě solárních panelů sloužících k výrobě elektřiny. Moduly pohlcují sluneční paprsky a následně je přeměňují na elektřinu. Poté je kabely dopravován do měniče a následně do ohřívače kotle. Toto zařízení je zodpovědné za proces ohřevu užitkové vody. Ta je uložena v nádrži a připravena k použití.

Při nákupu fotovoltaiky na ohřev vody je velmi důležité vybrat správný kotel, který musí mít dostatečnou kapacitu. Zároveň musí být kompatibilní s fotovoltaickou sestavou a zároveň bude splňovat očekávání lidí žijících v objektu. Příliš malá nádrž přináší mnoho nevýhod. Ohřátá voda se spotřebuje příliš rychle a nepokryje spotřebu. Na druhou stranu, pokud je kotel na výkon instalace příliš velký, voda se nebude efektivně ohřívat. Nikdy pak nedosáhnete optimální teploty, protože souprava tento úkol nezvládne. Kotel musí být také vybaven termostatem, aby se voda příliš neohřívala, zejména v létě.

Jak vybrat správné solární panely pro ohřev vody?

Solární panely dostupné na trhu mohou fungovat on-grid nebo off-grid. V prvním případě je zařízení připojeno k veřejné síti a zásobuje jej přebytky vyrobené elektřiny. V případě potřeby získá i elektřinu nezbytnou pro správnou funkci zařízení. V off-grid systému, ve kterém se nejčastěji používají solární panely na ohřev vody, nejsou panely přímo připojeny k elektrické síti. Náklady na tento systém jsou mnohem nižší. Je však potřeba dokoupit baterie pro ukládání energie k ohřevu vody v době, kdy není přístup k slunečnímu záření.

Panely na ohřev užitkové vody – jaký by měl být výkon instalace?

Ohřev vody fotovoltaikou vyžaduje pouze napájení ohřívače, proto výkon takové instalace nemusí být příliš vysoký. Nejčastěji se k tomuto účelu používají maximálně čtyři moduly, přičemž výkon takové sestavy většinou nepřesahuje 3 kW . Pokud se v budoucnu zvýší energetická náročnost a elektřina vyrobená ze slunce má napájet i další zařízení, je snadné instalaci rozšířit o další moduly a výrazně tak zvýšit její výkon.

Vzhledem k nízkému výkonu fotovoltaiky pro ohřev vody, a tím – malému počtu panelů, by neměl být výběr místa jejich instalace zásadním problémem. Nejlepším místem je jižní strana domu, nicméně lze tuto sestavu instalovat i na zem díky speciální konstrukci.

Komentáře (Zatím žádné)

Zanechte odpověď