Solární panely cena: Kolik stojí? Cena fotovoltaiky závisí na několika faktorech

3
Share

Zajímá vás cena solárních panelů? Průzkum mezi prodejci zjistil, od čeho se odvíjí cena solárních panelů a kdy se investice vyplatí. Fotovoltaika může být pro mnoho domácností výhodným řešením.

Orientovat se v nabídce a cenách firem, které instalují solární panely, nemusí být snadné. Nejčastěji uváděným a snadno pochopitelným údajem, který vám pomůže zorientovat se v procesu výběru fotovoltaického systému, je průměrná cena za špičkový watt (Wp).
Tento údaj lze použít k porovnání různých typů instalací, ale průměrná cena za Wp neposkytuje informace o principu, složení a složitosti instalace ani o náročnosti instalace vzhledem k místu instalace.

Solární panely cena
Solární energie – solární panely

Instalace s vyšším výkonem v síti může být výrazně levnější než hybridní nebo ostrovní instalace (tzv. off grid systém) s nižším výkonem. Baterie jsou důležitou součástí nákladů a mohou tvořit více než polovinu nákladů na celou instalaci.


„Faktory ovlivňující cenu instalace jsou výkon, typ – síťový, hybridní, ostrovní, kapacita baterií, pokud jsou součástí, a typ baterií, nosná konstrukce a způsob montáže, složení systému a z toho plynoucí složitost jištění a ovládání a v neposlední řadě cena instalace, která je do značné míry závislá na složitosti konfigurace systému, dostupnosti místa, provedení a pokrytí místa instalace, ať už se jedná o střechu nebo fasády“

Zdaleka nejdůležitějším faktorem při výběru solárních panelů celková spotřeba domácnosti. Má-li mít instalace fotovoltaických panelů smysl, musí skutečně snížit spotřebu domácnosti. Dalším důležitým faktorem je otázka přebytku energie.

„Mnoho začínajících instalatérů bez zkušeností nemá dostatek zkušeností s návrhem správné elektrárny a často nám volají jejich zákazníci, abychom jim poradili, jak naložit s přebytečnou energií. Drtivá většina z nich má instalovanou elektrárnu tak výkonnou, že nedokáže sama spotřebovat ani 50 % energie, kterou tato elektrárna ve špičce vyrobí.“

Při rozhodování o nákupu a výpočtu návratnosti solárního systému je třeba zohlednit také životnost technologie. U dnes používaných materiálů se tato doba obvykle pohybuje v rozmezí 25-30 let.

Solární panely cena závisí na mnoha faktorech

Jak jsme již nastínili, cena solárních panelů závisí na řadě faktorů a také na individuálních podmínkách a preferencích domácnosti.

„Nejprodávanějším systémem, který se vyplatí instalovat na dům, je elektrárna o výkonu 2 kWp nebo 2,5 kWp. V případě 2kWp je vstupní cena (bez dotace) od 3 750 eur a v případě 2,5kWp je vstupní cena od 4 950 eur.“

Průměrná domácnost s roční spotřebou tři až čtyři tisíce kilowatthodin mohla vybrat zařízení o výkonu pouhých 1,5 až 2,0 kWp. S ohledem na nižší účinnost systému způsobenou kolísáním slunečního svitu během dne a nerovnoměrně rozloženou spotřebu domácnosti je však ideální zvolit systém o výkonu 2,0 až 3,0 kWp.
Cena kompletní instalace na klíč u těchto systémů pohybuje kolem 3 500 až 4 000 eur, což je v přepočtu 90 – 100 tisíc Kč.

Cena solárních panelů může být v budoucnu nižší díky dalším objevům a technologickým inovacím. Cena vysoce účinných solárních panelů klesla v loňském roce o 37 % a očekává se, že v letošním roce se výroba monokrystalických křemíkových solárních článků vyrovná cenové úrovni dříve levnějších polykrystalických článků.

Při výběru prodejce je jedním z kritérií, která mohou ovlivnit celkové náklady na instalaci zdroje, jeho geografická dostupnost.

Jaká je návratnost investice do solárních panelů?

Základním fotovoltaickým systémem vhodným pro domácnosti je systém připojený k síti, který se skládá z fotovoltaických panelů jako zdroje energie, střídače, který „vyrábí“ střídavou elektřinu a dodává ji do domácí sítě.

Tato zařízení jsou propojena kabeláží, která je přes vhodné jistící a ochranné prvky připojena k domácí síti. Elektrická energie vyrobená systémem je spotřebována domácími spotřebiči a přebytek uniká do veřejné sítě.

Střídač je sladěn s parametry veřejné sítě, bez které není schopen provozu. V případě výpadku sítě přestane fotovoltaický systém vyrábět elektřinu do domácí sítě.

„Díky elektřině uložené v bateriích je systém schopen zásobovat domácí síť i v době sníženého nebo žádného slunečního svitu. Výkon těchto systémů může být vyšší než v síti, ideálně kolem 3,0 až 4,0 kWp. Výkon zařízení je ze zákona omezen na 10 kWp, nejvýše však na úroveň, která je schopna zajistit k výrobě 1,5násobku roční spotřeby jedné domácnosti.

Kapacita baterií by přitom měla odpovídat dvěma až třem hodinám výroby fotovoltaických panelů při plném výkonu. Kabely, pojistky a ovládací prvky jsou opět nezbytnou součástí celého systému a z hlediska širší konfigurace systému je jich více.

Hybridní systém o výkonu 2-3 kWp stojí přibližně 170 000 Kč. Návratnost celé investice je poměrně sporným parametrem. U výše uvedených systémů odhadnout dobu provozu na osm až deset let v případě síťového systému nebo na přibližně 14 let v případě hybridního systému.

Kdy se solární panely vyplatí?

Rozhodnutí, zda se domácnosti vyplatí investovat do solárních panelů, závisí především na tom, jaká doba návratnosti je pro domácnost přijatelná.

Výpočet vychází z předpokladu, že domácnost má minimální roční spotřebu 1500 kWh. Podle něj je možné na takovou spotřebu nadimenzovat elektrárnu o výkonu 1 kWp.

„V téměř 70 % případů našich zákazníků se spotřeba pohybuje v rozmezí 3500 – 5500 kWh. Z našeho odborného hlediska je instalace fotovoltaiky nejideálnější, pokud je spotřeba vyšší než 2000 kWh za rok.“

Přestože pro většinu domácností je klíčovým faktorem návratnost celé investice, pro některé jsou solární panely atraktivní také jako čistý obnovitelný zdroj energie (OZE), který vyrábí elektřinu bez produkce CO2 nebo jiných skleníkových plynů.

„Fotovoltaická instalace nabízí svému majiteli také sociální přidanou hodnotu. A ta může být někdy vyšší než finanční. Lze to docela dobře přirovnat k třídění odpadu v domácnosti. Pokud se rodina rozhodne začít třídit, nestojí ji to prakticky nic a může ušetřit několik eur za vývoz odpadu.“

Domácnost, která se rozhodne pro solární panely, musí být podle něj také připravena změnit své zvyky. Má-li být investice do fotovoltaiky co nejlépe využita, bude nutné přeorganizovat spotřebu elektřiny na slunečné období, investovat do akumulace, nahradit některé spotřebiče úspornými atd.

„Aby investice do fotovoltaiky měla pro domácnost skutečnou hodnotu přínosu, předpokládá se, že instalovaný systém pokryje alespoň polovinu průměrné denní spotřeby domácnosti. Vzhledem k tomu, že spotřeba jako taková není rovnoměrná ani během dne, natož v různých měsících roku, nezáleží na tom, jaký výkon a typ zařízení si majitel zvolí.“

Instalace v síti může pokrýt zhruba 25 až 40 % spotřeby domácnosti. Bateriové systémy by také mohly pokrýt celou spotřebu, ale při výkonech a kapacitách nad 60 % se výrazně zvyšují investiční nároky na bateriovou sestavu.

V každém případě jsou solární panely výhodou v domácnostech s vysokou spotřebou elektřiny, kde mohou být úspory díky fotovoltaice zajímavé z finančního hlediska, a tím i celková návratnost systému kratší.

Co si o cenách solárních panelů myslíte vy?