Dotace novostavba: 2023 – Na co lze získat dotaci?

0
Share

Aktuálně běží v České republice dotační program “Nová zelená úsporám”, který umožňuje žadatelům získat dotaci na novostavbu. Co všechno dotace na novostavbu obnáší? A kdo o ni může zažádat? Přečtěte si krátké shrnutí.

V rámci tohoto programu lze na novostavbu získat více na sobě nezávislých dotací v následujících oblastech:

Dotace novostavba z programu Nová zelená úsporám

! Získejte jednorázovou dotaci na vaši novostavbu ve výši 535 000 Kč při dosažených energetických parametrů budovy. Sleduje se velmi nízká energetická náročnost se zásadním důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie.

Jedná se vlastně o podporu novostaveb. Tuto oblast však není možné kombinovat s jinými žádostmi o dotaci.

Získání finanční podpory je podmíněno zařazením stavby do tzv. nízkoenergetických, neboli pasivních domů. Takovýto dům musí splňovat podmínky energetické náročnosti kategorie “A”. Pro zařazení do této skupiny musí být, mimo jiné, přítomný systém řízeného větrání s rekuperací tepla, nadstandardní zateplení objektu, trojskla, apod.

Kdo může žádat

 • Osoba, která je prvním vlastníkem nebo stavebníkem rodinného domu
 • Nový majitel rodinného domu, který zakoupil nemovitost od prvního vlastníka nebo stavebníka do dvou let od dokončení výstavby
 • Instituce s příspěvkovým charakterem zřízená územními samosprávnými celky

Dotace na solární kolektory u novostaveb

Tato dotační část umožňuje získat podporu ve více oblastech:

 • Solární termický ohřev teplé vody s přitápěním – 60 000 
 • Solární termický ohřev teplé vody – 45 000 Kč
 • Fotovoltaický ohřev teplé vody – 45 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody – 45 000 Kč

TIP: Využijte možnosti instalace a ZDARMA vyřízení dotace na vaše solární kolektory od českého výrobce. Více zde.

Dotace na kotle, kamna a tepelná čerpadla u novostaveb

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy, kotlů na topné oleje, lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo a na výměnu plynových kotlů starších než 20 let a elektrického vytápění za tepelné čerpadlo

 • Kotel na biomasu s akumulační nádrží a možností ruční nebo automatické dodávky paliva – 80 000 Kč
 • Kotel na biomasu s automatickou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet – 100 000 Kč
 • Kamna jako lokální zdroj s automatickou dodávkou paliva, mohou být sálavá, teplovzdušná nebo s teplovodním výměníkem – 45 000 Kč
 • Individuálně postavená akumulační kamna na biomasu – 45 000 Kč
 • Vzduch-voda tepelné čerpadlo pro vytápění – 80 000 Kč
 • Vzduch-voda tepelné čerpadlo pro vytápění a ohřev teplé vody – 100 000 Kč
 • Vzduch-vzduch tepelné čerpadlo pro vytápění – 60 000 Kč
 • Vzduch-vzduch tepelné čerpadlo pro vytápění a ohřev teplé vody – 80 000 Kč
 • Země-voda a voda-voda tepelná čerpadla pro vytápění – 120 000 Kč
 • Země-voda a voda-voda tepelná čerpadla pro vytápění a ohřev teplé vody – 140 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo pro vytápění a ohřev teplé vody připojené k fotovoltaickému systému – 140 000 Kč
 • Připojení k tepelnému zásobovacímu systému – 40 000 Kč

Dotace na fotovoltaiku u novostaveb

Fotovoltaika obsahuje následující dotační podprogramy:

 • Minimální instalace o výkonu 2 kWp – 60 000 Kč
 • Minimální instalace o výkonu 2 kWp s využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč

Vláda České republiky zároveň nabízí i další dotační programy na podporu koupě nových, nebo výměnu starších oken, nákup tepelných čerpadel, nebo na zateplení objektu, které jsou součástí velkého dotačního programu Nová zelená úsporám.

Nová zelená úsporám se těší vysokému zájmu českých občanů i v roce 2023/2024.

Jak požádat o dotaci Novostavba?

 • Výhradně elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete ve třech časových intervalech- před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Na YouTube kanálu Státního fondu životního prostředí najdete video-návod:

TIP: Využijte možnosti instalace a ZDARMA vyřízení dotace na vaše solární kolektory od českého výrobce. Více zde.