Dotace pro začínající zemědělce 2022

5
Share

Představitelé Evropské unie schválili v minulosti zavedení dotací pro mikro a malé zemědělské podniky podle hodnoty standartní produkce. Za tímto účelem jsou vždy vypsány výzvy pro danou podporovanou oblast výroby.

Podmínky získání dotace pro začínající zemědělce

Žadatelem o takovouto dotaci se může stát osoba, mladý zemědělec, který již dosáhl věku 18 let a zároveň nedovršil ještě 41. narozeniny. Musí však mít minimální zemědělskou kvalifikaci, případně ji za stanovených podmínek dosáhnout a to do 36 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace.  Poslední základní podmínkou je, že jako vedoucí podniku zahajuje zemědělskou činnost poprvé.

Aby byla dotace zemědělci přidělena, musí také předložit podnikatelský plán na následující 4 roky. Součástí tohoto plánu musí být realizace zemědělské činnosti na území České republiky s výjimkou území hlavního města Prahy, na kterém se tato činnost nedovoluje. Zahájení podnikatelského plánu musí nastat nejpozději 9. měsíc po podpisu Dohody o poskytnutí dotace.

Začínající zemědělec může dostat dotaci ve výši až 1 200 000Kč

V čase, kdy je žádost o dotaci podána, musí již zemědělec dosahovat tržeb ze zemědělské prvovýroby, které pro něj generují příjem v minimální výši 9 200 CZK za měsíc, maximálně však €125 000 za rok

Dotaci vy výšce €45 000, tedy přibližně 1 200 000 CZK, obdrží podnikatel ve třech splátkách. První splátka, která činí 50 % celkového objemu, je vyplacena okamžitě po schválení žádosti o dotaci. Druhá část peněžního objemu bude uvolněna po ukončení druhého roku podnikání. Druhá splátka činí 45 % celkového objemu. Zbylých 5 %, které tvoří splátku poslední, bude zemědělci přidělena v případě řádného plnění podnikatelského plánu.

Tato zemědělská dotace pochází z Programu rozvoje venkova 2014-2020 a je poskytována přes Státní zemědělský intervenční fond.

Na co lze dotaci použít

Příjemce dotace ji může použít na investice do zemědělských staveb a technologií, pořízení speciálních mobilních strojů, na úpravu a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby, a to včetně staveb na jejich skladování, nákup zemědělských nemovitostí, hospodářských zvířat, sadby a osiva a nákup krmiv, hnojiv a prostředků pro ochranu rostlin. 

Čtěte také článek o dotacích na půdu nebo zemědělskou techniku.