Dotace na zemědělskou půdu

Není tajemstvím, že zemědělci nemají svůj úděl lehký. Jejich úspěch se odvíjí často od spousty vnějších vlivů, kterým nemohou vždy zcela zabránit nebo je ovlivnit. Od úrody se pak odvíjí zisk a je často demotivující v činnosti pokračovat, pokud není vidina nějaké podpory nebo naděje na zlepšení. Jak to tedy bude s dotacemi na zemědělskou půdu v roce 2020?

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pomáhá zemědělcům udržet jejich „práci“ a dále ji rozvíjet právě přes různé finanční podpory.

Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond otevřel Program na podporu nákupu půdy, který byl otevřen pouze do 20.7.2020

Zemědělcům jsou vypláceny přímé platby SZIF

Prostřednictvím přímých platebních příkazů jsou zemědělcům propláceny finanční prostředky v různých oblastech. Co se týče zemědělské půdy, pak sem patří jednotná platba na plochu (SAPS).

Žadatel, který bude mít o tuto dotaci zájem, musí splňovat následující podmínky:

– být fyzickou nebo právnickou osobou
– aktivním zemědělcem
– zemědělským podnikatelem
– mít svou půdu evidovanou v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů
– tuto půdu obhospodařovat
– mít pro žádost o platbu minimální výměru půdy o velikosti 1 ha
– díly půdního bloku (DPB) mít zakresleny v mapě
– dodržovat celoročně podmínky plateb.

Dotace na nákup zemědělské půdy může zemědělec žádat na následující zemědělské kultury a podkultury, kdy však druh této kultury nemá vliv na výši příspěvku.

Další relevantní informace a odkazy:  Jak vyřídit dotace na váš kotel?

Jedná se o standartní ornou půdu, úhor, travní porost a trvalý travní porost, vinici, chmelnici, sad, školku, rychle rostoucí dřeviny, jinou kulturu a zalesněnou půdu.

Pěstovat lze i konopí, v žádosti však musí být uvedena jeho přesná výměra, odrůda a množství osiva.

Žádost o jednotnou platbu na plochu musí zemědělec podat nejpozději k 15. květnu příslušného kalendářního roku na Oddělení příjmu žádostí, nebo elektronicky přes portál SZIF.

Dotace na zemědělskou půdu v přepočtu na hektar

Platba dotace je pak vypočtena jako sazba v korunách x způsobilá plocha v ha. Sazba je stanovena Fondem a zveřejněna na jeho internetových stránkách nejpozději 30. listopadu. Způsobilá plocha pak představuje plochu, která splňuje stanovené podmínky.

Dotace je následně, po kladném vyřízení žádosti, odeslána na účet žadatele v termínu od 1. prosince do 30. června.

Kromě jednotné platby na plochu zahrnují přímé platby také přechodné vnitrostátní podpory. Jedná se o doplňkové platby a lze zde také žádat o platbu na zemědělskou půdu. Žádost o doplňkovou platbu se podává současně s žádostí o jednotnou platbu SAPS a taktéž podmínky jsou shodné. Doplňková platba má za cíl dorovnat případné nesouměrnosti v systému plateb z důvodu určitého znevýhodnění.

Další relevantní informace a odkazy:  Dotace na vybavení firmy

Výše podpory na nákup zemědělské půdy

Dotace na nákup zemědělské půdy

Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond, a.s. (PGRLF) je další možností, kde mohou zemědělci žádat o nějakou dotaci. Aktuálně je otevřený program pro podporu koupě půdy, který může z části pokrýt vaše úroky z úvěru, který si zemědělec vzal na nákup pozemků. Výše dotace na zemědělskou půdu může být až 15 000 EUR. Žádost se podává na předepsaném formuláři tomuto fondu.

Druhým programem jsou Úvěry na nákup půdy. Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond v tomto případě poskytne zemědělci úvěr na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu. Úvěr může být poskytnut až do výše 5 milionů Kč s dobou splatnosti 25 let.

Bližší informace a konkrétní podmínky spolu s příslušnými formuláři lze získat na internetových stránkách jak Státního zemědělského intervenčního fondu, tak také Podpůrného a garančního lesnického a rolnického fondu, a.s. (dotace na nákup zemědělské půdy 2020)

Víte, že o dotaci mohou také žádat nejen zkušení zemědělci, ale i ti začínající?

Příspěvek byl publikován v rubrice Zemědělství se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.