Dotace na fotovoltaiku 2023 z programu Nová zelená úsporám: Jak ji získat?

Jak získat dotace na fotovoltaiku z Nové zelené úsporám? Od října roku 2021 je to dokonce jednodušší a výhodnější než v předchozích letech. Přináší hned několik novinek, například podporu ostrovních, tzv. „off grid“ elektráren. A jaké jsou nové podmínky získání dotace na fotovoltaiku v roce 2022/2023? Pojďme na to.

V říjnu roku 2021 byly vydány nové podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám, které by měly platit až do roku 2030. V oblasti fotovoltaiky přinesly velké změny a zjednodušení, zpřehlednění a především také navýšení maximální možné výše podpory.

Jaké jsou podmínky dotace na fotovoltaiku v roce 2023?

Dotace na fotovoltaiku 2023 z programu Nová zelená úsporám mohou využít majitelé i stavebníci rodinných domů. Žádat o dotaci mohou i nabyvatelé nových rodinných domů.

Podmínky pro přidělování dotací jsou rozděleny do oblastí, kapitol, podle předmětu podpory. Na pořízení fotovoltaiky se vztahují podoblasti podpory C.2 (příprava teplé vody) a C.3 (fotovoltaické systémy). Pokud má být fotovoltaika součástí novostavby, záleží, zda je uvedena v tzv. průkazu energetické náročnosti budovy (PENB). Pokud ano, nelze žádat o samostatnou dotaci na instalaci fotovoltaiky, je zahrnuta v podpoře na výstavbu nízkoenergetického nebo pasivního domu v podoblasti B.

 • Dotace na fotovoltaiku můžete získat na výstavbu fotovoltaických elektráren od 100 kWp do 1MWp (min. hranice odpovídá cca 500m2 plochy střechy a 250 panelům), případně i bateriových systémů. 
 • Žádat mohou firmy od malých po velké. (vč. Prahy)
 • Program lze využít pouze na fotovoltaiky umístěné na střechách budov.
 • Žádosti budou významně zjednodušené – nebude nutné dokládat energetický posudek, projektovou dokumentaci ani pořádat výběrové řízení na dodavatele. O to důležitější ale bude podat žádost co nejdříve a naprosto bezchybně.

Jaké typy fotovoltaiky budou v roce 2023 podporovány?

Podporovány jsou instalace fotovoltaických panelů realizované a zaplacené od 1.1. 2021. Znamená to tedy, že si nejprve fotovoltaickou elektrárnu postavíte a zaplatíte, a dotace vám bude proplacena následně ve zpětném režimu.

Dobrá zpráva je, že fotovoltaika oproti minulému období může být umístěna nejen na střeše a fasádě domu, ale i na souvisejících objektech (například: garáž, pergola, stodola, plot a další) a také na pozemních konstrukcích. Pod konstrukcí však musí být umožněn růst vegetace, nesmí za tím účelem vzniknout např. betonová plocha.

Druhá podmínka je, že elektřina z fotovoltaiky je primárně určena pro pokrytí vlastní spotřeby v rodinném domě – ne primárně na prodej elektřiny do elektrické sítě. Nicméně přetoky do sítě nejsou zásadním problémem, počítá se s nimi, jen to nesmí vykazovat charakter podnikatelské činnosti, musí se skutečně jednat o primárně využití elektřiny ve vlastním domě.

Podporované varianty fotovoltaických elektráren:

 • Fotovoltaika na přípravu teplé vody neboli akumulace tepla do bojleru (Přípravu teplé vody řeší podoblast podpory C.2 a podporovány jsou i jiné technologie, než fotovoltaika, například solární kolektory)
 • Fotovoltaická elektrárna bez akumulace – novinka oproti předchozímu období
 • Fotovoltaické elektrárny s akumulací do baterií
 • Fotovoltaika s tepelným čerpadlem s dotací 182 000 Kč
 • Ostrovní elektrárna – domy, které nejsou připojeny k elektrické síti, mohou získat dotaci na pořízení ostrovní fotovoltaické elektrárny

Platí, že čím výkonnější elektrárna, tím vyšší dotace

Dotace na fotovotlaiku se zvyšuje s každým instalovaným kilowattem výkonu a s každou kilowatthodinou baterie. Minimální podporovaná instalace je 2 kWp. Minimální podporovaná kapacita baterie odpovídá jednonásobku instalovaného výkonu fotovoltaiky, maximální dvojnásobku. Podporovány jsou pouze lithiové akumulátory.

 • Minimální instalace o výkonu 2 kWp – Výše podpory 40 000 Kč
 • Minimální instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem – Výše podpory 60 000 Kč
 • Minimální instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadlaVýše podpory až 100 000 Kč
 • Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp – Výše podpory 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia – Výše podpory 10 000 Kč

Jaká je maximální výše dotace na fotovoltaiku?

Dotace z Nové zelené úsporám může pokrýt maximálně 50 % všech nákladů na pořízení fotovoltaiky. Na fotovoltaiku lze získat v roce 2022 až 200.000,- Kč na jeden rodinný dům. Dotaci lze ale významně navýšit kombinací s dalšími podporovanými opatřeními – například pokud s fotovoltaickou elektrárnou realizujete i zateplení domu, výměnu zdroje tepla nebo pořídíte dobíjecí stanici elektromobilů.

Dotace z Nová Zelená úsporám: Jak postupovat?

Pokud jde o samotný proces podání žádosti o dotaci na fotovoltaiku, i ten se pro rok 2023 zjednodušuje. Žádost je nově možné kompletně podat online. Navíc k získání dotace již nebude potřeba energetický posudek. U ostatních dokumentů zůstávají podmínky beze změny. Ve jménu svého pohodlí ale stále můžete využít toho, že vybraní dodavatelé veškerou administrativu vyřeší samozřejmě za vás v rámci zakázky.

Dotace na fotovoltaiku 2023: 10 kroků, jak si můžete dotaci vyřídit sami

 1. Prvním krokem před podáním žádosti o dotace je rozhodnutí, zda bude pro mne výhodné dotaci využít. S každou dotací je spojena povinnost přizpůsobit svůj projekt i podmínkám příslušného dotačního programu. Cílem programu Nová zelená úsporám je především motivovat k energetickým úsporám.
 2. Najděte si projektanta a energetického specialistu – Než se pustíte do samotných prací, doporučujeme zjistit si podmínky, za kterých je lze dotovaná opatření realizovat. Některé záměry mohou podléhat schválení stavebním nebo jiným úřadem, souhlasu sousedů apod. Poradit by vám měl projektant a zejména příslušný stavební úřad. Vyhnete se tak případným pozdějším nedorozuměním. Splnění podmínek dotace bude nutné doložit odborným posudkem zpracovaným oprávněnou osobou. Odborný posudek se zpravidla skládá ze dvou částí – projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy.
 3. Připravte si dokumenty k podání žádosti o dotaci. Dříve než se pustíte do vyplňování žádosti o podporu, připravte si všechny potřebné povinné přílohy. Budete potřebovat zejména: odborný posudek a některé další dokumenty.
 4. Elektronická identita Pro založení účtu uživatele v AIS SFŽP ČR je nutné ověřit uživatele prostřednictvím elektronické identifikace. K tomu slouží Portál národního bodu pro identifikaci a autentizaci. Pokud ho tedy nemáte zřízen, je potřeba si jej nejprve zřídit na portálu eidentita.cz.
 5. Vyplňte elektronickou žádost o dotaci přes ikonku Podat žádost. Na webových stránkách programu se dostanete do informačního systému. Po registraci se můžete pustit do vyplňování formuláře žádosti o podporu dotace na fotovoltaiku nebo můžete prostřednictvím tohoto systému pověřit podáním žádosti a další administrací i jinou osobu.
 6. Žádost projde kontrolou – Po doručení všech podkladů prověří pracovníci Státního fondu životního prostředí ČR jejich formální správnost. Pokud jsou formálně v pořádku, ověří, zda jsou u projektu splněny všechny technické požadavky.
 7. Vyčkejte na akceptační dopis. Je-li vaše žádost v pořádku, obdržíte do své e-mailové schránky akceptační dopis. Od této chvíle vám běží lhůta 24 až 36 měsíců dle typu opatření, kterou máte na provedení podpořených opatření a jejich doložení Fondu. S pracemi však můžete začít již před podáním žádosti, v průběhu jejího hodnocení nebo až po doručení akceptačního dopisu.
 8. Buďte obezřetní při výběru dodavatele, výrobků i materiálů. Nesnažte se své peníze ušetřit za každou cenu a věnujte dostatečnou pozornost výběru dodavatele i použitým výrobkům a materiálům. I kvalitní výrobek nemusí vlivem špatné instalace plnit správně svou funkci. Zvolte montážní firmu, která disponuje osvědčením pro vykonávání daných prací. Se správným výběrem dodavatele pomohou kladné reference či osobní návštěva u jiného zákazníka firmy. Na dodávku nezapomeňte uzavřít písemnou smlouvu a konečnou úhradu provedených prací nechte až po jejich provedení. Hotové dílo převezměte od firmy až po konzultaci s odborným technickým dozorem.
 9. Doložte Fondu provedené práce. Jsou-li všechny práce dokončeny a v pořádku, doložte realizaci. Doložení realizace opět provedete sami nebo vámi zmocněná osoba v informačním systému AIS SFŽP ČR, a to vyplněním příslušných částí v systému a nahráním digitalizovaných dokladů o realizaci. Obdobně jako při podání žádosti je dokumenty možné předávat výhradně digitálně.
 10. Vyčkejte na výplatu dotace – Čerpání fotovoltaických dotací bude provedeno po vydání kladného rozhodnutí ministra. Podpora je Fondem poskytována ex post, a to bezhotovostním převodem finančních prostředků v Kč na dotační bankovní účet žadatele uvedený v AIS SFŽP ČR. Výše podpory může být upravena na základě doložených podkladů a případného omezení veřejné podpory.

Jste v oblasti v fotovoltaiky noví? Zkuste si přečíst, jak fotovoltaika funguje.

Na kolik Vás fotovoltaika může bez dotace vyjít?

Pořizovací cena fotovoltaiky na rodinný dům se aktuálně v roce 2022 se pohybuje od 120 000 Kč do 450 000 Kč v závislosti na typu fotovoltaické elektrárny do domácnosti. Rozsah je příliš velký bez poskytnutí větších detailů. Záleží na mnoho faktorech. Snad vám pomohou následující počty:

V podnebných podmínkách České republiky solární panely o špičkovém výkonu 1 kWp vyrobí přibližně 980 kWh elektrické energie ročně. Zaokrouhleně je to cca 1000 kWh/kWp/rok. Potřebná velikost panelu se uvádí 6 m2 plochy. Na 2000 kWh za rok pak 12 m2 plochy a tak dále.

TIP: Chtěli byste mít fotovoltaiku i u vás a nevíte si rady? Můžete využít konzultací zdarma, či přímo získat cenovou nabídku přes kontaktní formulář.

Podporovaný výkon fotovoltaiky a kapacita baterie

Dotována je fotovoltaika do 10 kWp výkonu včetně a kapacita baterií odpovídající maximálně dvojnásobku instalovaného výkonu fotovoltaiky. Není však omezena velikost instalované elektrárny ani baterie.

To znamená, že můžete instalovat větší fotovoltaickou elektrárnu i baterii, ale podporu dostanete nejvýše na 10 kWp. Zároveň budete potřebovat licenci na výrobu elektřiny a stanete se podnikatelem v energetice s dalšími povinnostmi, které se k tomu vztahují. Chcete větší kapacitu baterie? Opět si ji můžete nainstalovat, dotace vám však proplatí maximálně kapacitu odpovídající dvojnásobku instalovaného výkonu fotovoltaiky.

Nevyhovuje vám Nová zelená úsporám? Zkuste program Národní plán obnovy s těmi podmínkami:

 • V tomto programu získáte dotaci na výstavbu fotovoltaických elektráren od 100 kWp do 1MWp (min. hranice odpovídá cca 500m2 plochy střechy a 250 panelům), případně i bateriových systémů. 
 • Žádat mohou firmy malé i velké, vč. Prahy.
 • Program lze oproti Zelené úsporám využít pouze na fotovoltaiky umístěné na střechách budov.
 • Žádosti budou významně zjednodušené – nebude nutné dokládat energetický posudek, projektovou dokumentaci ani pořádat výběrové řízení na dodavatele. O to důležitější ale bude podat žádost co nejdříve a naprosto bezchybně.

Máte dotaz? Rádi Vám jej zodpovíme v komentářích.

Příspěvek byl publikován v rubrice Dotace na fotovoltaiku. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

43 komentářů: Dotace na fotovoltaiku 2023 z programu Nová zelená úsporám: Jak ji získat?

 1. Petr Housa napsal:

  Na co muže dosahnout s.r.o. s potencialem 50 kW ? Děkuji Housa

  • Jakub napsal:

   Dobrý den,
   Pokud máte zájem o FVE o instalovaném výkonu 50 kWp, tak zde neplatí dotační titul pro RD ale týká se to firem.

   Pro firmy ale je možný dotační titul v rámci revitalizace objektu.

 2. Milan Řehovský napsal:

  Mohu požádat o dotaci na FVE (4,1 kWp s bateriovou akumulací 7 kWh) když je již RD postaven a není ještě zkolaukován ? Kolaudace je předpokládána v roce 2021, ale je možné, že až 2022 (závisí to na obci, kdy bude zkolaudována přístupová cesta – stavební povolení bylo vydáno na základě přislíbení obce k vybudování příjezdové cesty).

  Děkuji za odpověď.

  • Radana Tydlačková napsal:

   O dotaci na FVE u novostaveb můžete žádat až po kolaudaci a to jen v případě, že v PENB nemáte fotovoltaiku zahrnutou. Veškeré faktury za realizaci FVE musí být s datem po kolaudaci.

 3. Martina napsal:

  Dobry den,
  Je mozne zadat na solarni panely na ohrev vody, dum je jiz asi rok zkolaudovam. V pripade, ze ano kam s mam obratit.
  Dekuji moc

 4. Jakub napsal:

  Na co muže dosahnout s.r.o. s potencialem 50 kW ? Děkuji

  • Jakub napsal:

   Dobrý den,
   Pokud máte zájem o FVE o instalovaném výkonu 50 kWp, tak zde neplatí dotační titul pro RD ale týká se to firem.

   Pro firmy ale je možný dotační titul v rámci revitalizace objektu.

 5. Jan napsal:

  Dobry den,
  Je mozne zadat na solarni panely na ohrev vody, dum je jiz asi rok zkolaudovam. V pripade, ze ano kam s mam obratit.
  Dekuji moc

  • Jakub napsal:

   Dobrý den,

   žádat můžete přes různé zprostředkovatele dotací, kteří vám dotaci pomůžou vyřídit, anebo sami přes oficiální program zde: https://zadosti-nzu.sfzp.cz/. V případě dotazů doporučuji „Nové zelené úsporám“ zavolat.

   Více informací o možnostech na dotaci na solární panely (pro ty, kteří článek nečetli), se dočtete zde.

   J.

 6. Petr napsal:

  Dobrý den, mám plynový kotel (Protherm Panther 24KOV, r.v. 2006), mohu žádat o dotaci za jeho na náhradu? Děkuji za odpověď.

 7. Martin napsal:

  Dobrý den,
  stavím dům a poptávám FVE, ale doslechl jsem se, že o dotaci mohu žádat pouze pokud FVE není uvedena ve stavebním povolení. Pokud je pak není nárok. Je to prosím pravda?
  děkuji

 8. Ludvík Drnek napsal:

  Dobrý den, mohu získat dotaci na FVE 2,4 kWp (s bateriovým úložištěm) na starším rodinném domu, pokud si veškeré instalační práce udělám sám? (pouze projekt a odborné připojení by prováděl specialista). Děkuji, Ludvík Drnek, Kutná Hora.

  • Jakub napsal:

   Dobrý den, to si bohuzel nejsem uplne jisty, můžete se prosim obratit na zelenou usporam: info@sfzp.cz? Dekuji.

   • Radana Tydlačková napsal:

    Dobrý den,
    instalaci si můžete provést svépomocí, ale do způsobilých výdajů se Vám nezapočte práce, takže dotace bude nižší. Nezapomeňte si připravit všechny faktury za technologii. Měl by jste mít také certifikaci na montáž FVE systémů.

    • Jiří Ul. napsal:

     Dobrý den, mám podobný záměr jako pan Drnek, totiž pořídit FV v maximální míře svépomocí. Proto hledám informaci o dotačních podmínkách v tomto ohledu. Tj. Zda a co všechno musí provést „certifikovaná osoba“ a dále jaké jsou podmínky dané certifikace.
     Děkuji JU

 9. Petr napsal:

  Dobrý den,

  může získat dotaci na FVE také majitel obchodu v obci?

  Děkuji.

 10. František napsal:

  Dobrý den, mohu rozšířit již hotovou fotovoltaiku na již čerpané dotace ve výši 155000,-
  na novou maximální výši dotací. Je možno rozšířit o rozdíl dotace nyní a dříve na stejné číslo popisné. Děkuji

  • Radana Tydlačková napsal:

   Dobrý den, rozšíření FVE je možné, ale bez vyplacení dotačního rozdílu. O změně projektu musíte informovat SFŽP a v případě vyplacené dotace v minulé výzvě, bude potřeba udělat nové energetické hodnocení, neboť musíte splňovat podmínku využitelnosti 70%

 11. Marek napsal:

  Dobrý den.
  Pochopil jsem správně, že na rok 2022 jsou dotace na FVE dost poníženy? Tedy pro instalaci 4kwp s baterií bych konkrétně dostal jen 60 000,-Kč? Je to správně?

 12. stanislav napsal:

  Dobrý den.Mohu postavit panely na střechu plechových rozebiratelných garáží postavený na mém pozemku,ale s jiným číslem,který těsně sousedí s pozemkem,kde stojí rodinný dům ?Střechy garáží mají ideální velikost i polohu na jih.Děkuji

 13. Jana Dvořáková napsal:

  Vážení,

  stavím nový dům a budu mít na střeše dva solární panely na ohřev teplé vody pro potřeby domu.
  Střecha je dostatečně veliká , a tak jsem se rozhodla ,že na ni umístím ještě fotovoltaiku – s možností ukládání do baterií. Toto není zatím v projektu domu.
  Mohu prosím žádat o obě dotace – jak na ohřev vody, tak na fotovoltaiku, kterou budu realizovat později ?
  Děkuji za informace

  Jana Dvořáková
  stavba Hodějice

 14. Jan Borovský napsal:

  Dobrý den,mohu získat dotaci na fotovoltaickou elektrárnu o výkonu cca 6 kW, ohřev TUV, napájení spotřebičů na rekreačním objektu? Bydlím zde trvale bez trvalého pobytu.

 15. Václav D. napsal:

  Může o dotace požádat i bytový dům v majetku společenství vlastníků ?
  Na střechu by se dalo umístit asi 14 kWp panelů.

 16. Sylva napsal:

  Dobrý den,

  je možné získat dotaci na fotovolataickou elektrárnu v případě, že solární panely budou umístěny na šikmé železné konstukci (obdobně jako elektrárny na poli) a pod konstrukcí s panely bude tráva? Děkuji.

 17. Anonym napsal:

  Dobrý den, můžeme žádat o dotaci i v případě, že máme RD, který trvale obýváme přes 20 let, vedený v KN pod evidenčním číslem?
  Děkuji⁹

 18. Dagmar Švermová napsal:

  Je možné umístit solární panely na střechu garáže s krtinou z břidlice?

 19. Libor napsal:

  Dobrý den.
  Je možné požádat o dotaci na rozšíření již existující FVE na rodinném domě ?
  Na předchozí instalaci jsem již dotaci čerpal.
  Děkuji

 20. Limčak napsal:

  Dobrý den, opravdu může být umístění panelů na přístřešku, nebo pergoli který leží na pozemku RD,ale není zapsán v katastru ? Aby pak nedošlo k neposkytnutí dotace.Děkuji

 21. Hana R. napsal:

  Dobrý den, žádali jsme o dotaci zelená úsporám na zateplení domu v roce 2016. Nyní bychom chtěli žádat o fotovoltaické panely. Je to prosím možné? Dekuji

 22. Martin H. napsal:

  Dobrý den,
  Plánujeme nahrazení koltle na tuhá paliva (pelety) za fotovoltaické panely s bateriovým úložištěm + Tepelné čerpadlo.
  Dají se dotace kombinovat?
  Tedy dotace s bateriovým úložištěm a druhá dotace na TČ?

  Děkuji

 23. Jan napsal:

  Dobrý den
  Dotaz mám rodinný domek kde bydlí dcera s rodinou a já otec s rodinou.
  Chceme si pořídit fotovoltaiku s uložištěm do baterii každý sám, máme každý svuj
  elektroměr . jak je to s dotacema na pořízení fotovoltaiky,dostanou dotace obě rodiny
  nebo jaké jsou možnosti.
  Moc děkuji za odpověd

 24. Hanka napsal:

  Dobrý den, jak bych mohla, prosím, zjistit nebo si ověřit, zda byla našim jménem podána žádost o dotaci na instalaci fotovoltaiky. Zhotovitel nám měl dílo dodat v květnu 2022, naposledy slíbil instalaci 9.8.2022, ale den před tím vše zrušil, prý mu došly komponenty poškozené. Mám obavy, že se nedočkáme a že nás zhotovitel „houpe“. Mám dojem, že ani tu žádost o dotaci nepodal. Prosím, víte, kde bych si mohla vše ověřit? Děkuji moc za odpověď.

 25. Jiří Fabian napsal:

  Dobrý den,
  lze získat dotaci na výstavbu FVE 10 kWp s baterií na chalupě. Chalupa je kolaudovaná jako objekt k bydlení a take tak je vedena v katastru. Je obývaná sezoně přes letní měsíce
  a není zde hlášen nikdo k trvalému bydlení . Děkuji předem za odpověd. JF

 26. Pavel K. napsal:

  Dobrý den, mohu zažádat o změnu výše dotace a projektové dokumentace? Dotace byla schválená (zatím nejsou dodané veškeré dokumenty k vyplacení) na původní projekt FVE 4,5 kWp a 7,1 kWh baterie. Nyní je FVE rozšířena na 5,4 kWp a baterie 10,55 kWh. Děkuji za odpověď

 27. Pavel k. napsal:

  Dobrý den,
  Oslovil jsem firmu, zabývající se montáží FVE s žádostí o realizaci. Odeslali jsme na energetickou firmu žádost o připojení a ta byla zamítnuta s odůvodněním , že v tom místě je stará a slabá síť a již není kapacita. Firma nám již jinou možnost nenabídla. Nyní jsem se dozvěděl, že by místo realizace 10 kWp s připojením do sítě byla možnost i ostrovního systému s kapacitou třeba 3.4 kWp a i tak by mohli mí rodiče dostat na tuto realizaci státní dotaci. Jaká by přibližně mohla být? P.S. mají také tepelné čerpadlo asi 5 let, na které dotaci získali před tím samostatně. Děkuji za odpověď.

 28. Martin T. napsal:

  Dobrý den,
  jsem před podpisem smlouvy na výstavbu FVE s P 5,4 kWp a 11,6 kWh. Výkon FVE je malý z toho důvodu, že mám atypickou střechu. Mám však k dispozici boční kolmou stěnu, pro umístění panelů ideální, ale tam fmy panely neinstalují. Můj plán je tedy po zprovoznění FVE výkon rozšířit svépomocně. Můj dotaz je, zda v tuto chvíli mohu udělat něco, do by pozdější rozšíření ulehčilo nebo urychlilo? Např. projekt, žádat již o rozšířenou kapacitu… Také bych chtěl požádat o informaci, zda mi může být pozdější rozšíření zamítnuto a z jakých důvodů. Děkuji za odpověď.

 29. Marcela napsal:

  Nechápu proč se zavádí dotace, když celý komplet 5 kW FVE , jako z Ikea balíček, se dá koupit v Polsku za cenu do 150 tis, montáž a všechno okolo je dalších 50 tis. Pak celá dotace postrádá smysl a zase na tom akorát někdo bohatne. Proto ted FVE chce dělat každý. Dotace zase jen zvyšují cenu a ničí podnikání a soutež firem. Tepelné čerpadlo stojí polovinu, co prodávají firmy, nechápu, proč to stát neustále podporuje a raději nestaví za ty peníze na školách, tělocvičnách a úřadech. At se každá stará o to, aby měl energie levnější , jde to i bez dotací.

 30. Roman P. napsal:

  Dobry den,

  Dotaci jsem dostal, ale zjistil jsem nedostacujici vykon FVE. Stridac mam na 10KWp a panelu pouze 5,4KWp.
  Je mozne FVE rozsirit z 5,4kwp na 9,5kwp bez dotace? Neni to proti nejakemu pravidlu. Nerad bych porusil nejake pravidlo, kvuli kteremu bych musel vratit dotaci.

  Dekuji Pesa

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *