Dotace na tepelné čerpadlo 2022/2023. Jaké jsou podmínky získání a na kolik Vás to vyjde?

Dotace na tepelné čerpadlo 2023 získáte z programů Kotlíková dotace a Nová Zelená úsporám. Čerpání z kotlíkových dotací nově ve výši až 180 000 Kč je nově zaměřeno na nízkopříjmové domácnosti a důchodce. Pokud do této kategorie nespadáte, dotaci můžete čerpat z programu Nová Zelená úsporám, kde můžete získat dotaci až 140 000 Kč.

tepelná čerpadla levně akce sleva
Nabídka společnosti Woltair

Co nejvíce hledáte?

A) Tepelné čerpadlo vzduch – voda
B) Tepelné čerpadlo pro komerční využití
C) Tepelné čerpadlo s fotovoltaikou

A jak to bylo v roce 2023?

Nejnovější zpráva: Podmínky dotací se mění od konce března 2022. Příspěvek na tepelné čerpadlo z programu Nová Zelená úsporám se zvyšuje o 50 000 korun na 180 000 Kč. Více na mzp.cz

Co jsou to dotace na tepelné čerpadlo?

Dotace na tepelné čerpadlo 2022 můžete získat jak z programu Kotlíková dotace, tak z Nová Zelená úsporám. U kotlíkových dotací – konkrétně na tepelné čerpadlo získáte až 180 000 Kč, ze Zelené úsporám můžete získat dotaci až 140 000 Kč.

Na dotaci budete mít nárok, pokud vyměňujete své elektrické vytápění na tepelné čerpadlo.

Ekologie a zákaz starých kotlů od roku 2024

Tepelné čerpadlo je v naprostém souladu s ekologickým trendem. Při provozu neprodukuje žádné zplodiny, žádný zapáchající dým, který by kazil vzduch vám, a znečišťoval životní prostředí. 

I ten, kdo ekologii příliš neřeší, se bude muset těmto trendům přizpůsobit – od roku 2024 (ano, čtete správně, termín se změnil!) totiž začne podle zákona o ochraně ovzduší platit zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy. Tomu, kdo nařízení poruší, hrozí pokuta až 50 000 Kč. Tento termín se možná zdá relativně daleko, ale vzhledem k tomu, jak velkého množství domácností se bude tato nutnost výměny týkat, není radno otálet, aby na vás vyšel požadovaný termín instalace. Ukončení dotačního programu je plánováno (zatím) na rok 2023!!

Co vlastně tepelné čerpadlo je?

Tepelné čerpadlo je zařízení, které pomocí přidaného malého množství energie přeměňuje nevyužitelné, tzv. entropické teplo na využitelné, formou zvýšení teploty o několik až několik desítek stupňů. Vytvořené teplo se následně využívá pro vytápění domácnostní a pro ohřev teplé vody. Tepelné čerpadlo funguje na principu chladničky, která odebírá teplo potravinám a tímto odebraným teplem v podstatě vytápí místnost, kde je umístněné. Životnost montovaných tepelných čerpadel je průměrně 15 – 20 let. Pořizovací náklady na tepelné čerpadlo se mohou zdát vysoké. Z dlouhodobého hlediska se ale jedná o velice ekonomický způsob vytápění s rychlou návratností, která se se stoupajícími cenami energií zkracuje.

V novostavbách je tepelné čerpadlo již léta lídrem trhu. Výrobci nyní nabízejí technická řešení i pro stávající/ starší budovy. Takzvaná vysokoteplotní tepelná čerpadla zvyšují teplotu vody na svém výstupu na úroveň, která je dostatečná pro celoroční zajištění tepla ve stávajících budovách s otopnými soustavami s klasickými radiátory nebo i konvektory. Protože pracují s výstupní teplotou až 70 °C.

Kvůli nutnosti redukce energetické náročnosti budov existuje možnost získat dotaci na tepelné čerpadlo. Jde nyní o dvě možnosti: Čerpání Kotlíkové dotace je nově zaměřeno na nízkopříjmové domácnosti a důchodce. Nízkopříjmová domácnost je pro účely dotace taková, jejíž průměrný roční příjem na člena domácnosti (vč. seniorů a dětí) nebyl v roce 2022 vyšší než 14 242 Kč za měsíc. Pokud do této kategorie nespadáte, dotaci můžete čerpat z programu Nová Zelená úsporám. Na dotaci budete mít nárok, pokud vyměňujete své elektrické vytápění na tepelné čerpadlo. V článku níže najdete, co musíte pro získání dotace splňovat.

Dotaci na tepelné čerpadlo vyřídíte i zpětně. Tipy před koupí:

Doporučujeme: Aktuální sleva 50 000 Kč na tepelné čerpadlo + vyřízení dotace ve výši až 180 000 Kč „na klíč“. Více informací (otevře se nové okno).

 • Rozhodněte se pro tepelné čerpadlo co možná nejdřív, abyste neplatili některé věci dvakrát (například projekt topení)
 • Důvěřujte tepelnému čerpadlu – nemusíte se jistit plynovou přípojkou, nebo kamny na dřevo pro případ „že by to nefungovalo“
 • Nepropojujte krb, nebo kamna s topným systémem. Ideální propojení teplovodní vložky a tepelného čerpadla je předražené a málokdo v něm bude topit tak moc, aby se to vyplatilo. Krb s vložkou nefunguje ani jako záložní řešení, protože když nejde elektřina, teplovodní vložkou se topit nedá!

Vyberte si podlahové vytápění pro celý dům. Zásadním způsobem uberete na spotřebě elektřiny tepelného čerpadla a je to velmi komfortní. Více než  55 % majitelů tepelných čerpadel má v domě pouze podlahové topení a jsou s tím velmi spokojeni.

Hlavní důvody pořízení tepelného čerpadla

Mezi hlavní důvody proč domácnosti a organizace pořizují tepelná čerpadla, patří:

 • Významná úspora energie
 • Komfortní řešení vytápění a ohřevu vody
 • Šetrnost k životnímu prostředí

Jaké jsou nejoblíbenější tepelné systémy?

Dotace na tepelné čerpadlo 2023
Dotace na tepelné čerpadlo 2022: Nabídka firmy Schlieger

Jaké jsou podmínky dotace na tepelné čerpadlo?

Jaké jsou podmínky na získání dotace na tepelné čerpadlo? Dotaci může získat pouze vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, která se nachází v České republice. O dotaci mohou žádat jak FO tak PO. Žadatel zároveň musí dům vlastnit nebo spoluvlastnit po celou dobu vyřizování žádosti o dotaci.

Konkrétně o kotlíkovou dotaci můžete požádat ve chvíli, kdy se rozhodnete tepelným čerpadlem nahradit stávající neekologický kotel na pevná paliva, který představuje zátěž pro životní prostředí.

Při nákupu nového tepelného čerpadla tak v rámci nových výzev u kotlíkových dotací můžete získat příspěvek v maximální výši 130 000 Kč. A pokud kotlíkovou dotaci zkombinujete s programem Nová zelená úsporám, můžete dosáhnout na bonus až 50 000 Kč.

• žadatelem mohou být majitelé domů FO i PO
• půjde o nahrazení starého neekologického kotle za tepelné čerpadlo
• není potřeba dodržovat předepsané výrobky, pouze stanovené technické parametry – toto se liší od dotací na kotle, kde jsou výrobky předepsané.
žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu, který se nachází v České republice.
• před podáním žádosti je potřeba nechat si zpracovat posudek, složený z projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy, jehož součástí je také krycí list technických parametrů

! Poslední informací, kdy píšeme tento článek bylo, že tepelné čerpadlo musí nainstalovat jenom odborník s platnou certifikací.

Kdy mám nárok na dotaci na tepelné čerpadlo?

Žádat o kotlíkovou dotaci můžete od doby, kdy se rozhodnete tepelným čerpadlem nahradit stávající neekologický kotel na pevná paliva, tj. pokud váš kotel bude 1. a 2. emisní třídy.

Relativně velká úspora energie – V roce 2023 obzvlášť

Standardní způsoby vytápění (plynové, elektrické kotle) mají vyšší roční náklady na energie. Tepelná čerpadla získávají teplo z okolí (z okolního počasí nebo ze země), které je vlastně zadarmo. Tepelná čerpadla spotřebovávají jen část energie pro svůj provoz, především na běh kompresoru, díky tomu bývají složenky za energii menší než poloviční. Plus, při instalaci tepelného čerpadla lze požádat distributora elektrické energie o dvou tarifní sazbu a získat až 20 hodin denně nízkého tarifu pro veškerou spotřebu elektrické energie.

Komfortní řešení vytápění

Plynové kotle vyžadují roční údržbu kotle a revizi komínu. Ještě víc práce a starostí představují kotle na tuhá paliva, které s sebou nesou skládání uhlí a vybírání popele, přikládání a zatápění. U tepelných čerpadel všechny tyto starosti odpadají. Moderní tepelná čerpadla mohou využívat i existující rozvody s radiátory, tj. bez nutnosti investic do podlahového vytápění.

Některá provedení tepelných čerpadel umožňují jejich vzdálený dohled pomocí internetu, čímž odpadá nutnost provádět a platit pravidelné roční prohlídky. Vzdálený dohled umožňuje v případě zaznamenané poruchy nebo jiného potenciálního problému v topném systému automatické odeslání e-mailu majiteli popřípadě servisní organizaci. Díky tomu lze na tepelné čerpadlo získat dlouholeté záruky.

Tepelné čerpadlo vzduch voda cena komplet

Dotace na tepelné čerpadlo vzduch voda
Příklad výpočtu dotace na tepelné čerpadlo vzduch voda

Na obrázku výše populární tepelné čerpadlo vzduch – voda Premium X české výroby. Tepelné čerpadlo pracuje až do -25 stupňů Celsia (bez nutnosti využití záložního zdroje!) a s výstupní teplotou až 62 stupňů, což je zhruba teplota vhodná pro běžný vysokoteplotní systém s radiátory. Toto čerpadlo také využívá chladivo R32 Green Gas, které má až o 60 % vyšší výkon než jeho předchůdci a zároveň výrazně (až o 80 %) nižší produkci C02. Topný faktor dosahuje až 4,4, to znamená z jedné kW v elektřině máme 4,4 kW v teple, úspora oproti např. elektrickému kotli je až 80% . Více o tomto čerpadlu.

Rád bych upozornil, jak už jsem psal výše, že ceny tepelných čerpadel se pohybují v rozmezí 200 000 – 300 000 Kč. Výše dotace může činit až 180 000 Kč a je nově zaměřeno na nízkopříjmové domácnosti a důchodce. Náš partner, společnost Schlieger navíc poskytuje aktuálně slevu 50 000 Kč. Ve Vašem případě Vás může tepelné čerpadlo vzduch voda, viz výše vyjít na (280 000 Kč cena mínus 50 000 Kč sleva mínus 180 000 Kč dotace): 50 000 Kč, což je z počáteční ceny 280 000 Kč doslova o 80% méně. S pomocí dotace tak můžete skutečně ušetřit.

Šetrnost vůči životnímu prostředí

Pro všechny, kterým záleží na ochraně životního prostředí, představují tepelná čerpadla
(nejen pouze typ vzduch voda) preferovaný zdroj tepla, neboť životní prostředí zatěžují podstatně méně než jiné zdroje. Tepelná čerpadla pomáhají snižovat emise skleníkových plynů, snižují spotřebu nerostných surovin (plynu, uhlí apod.) a kvalitní tepelná čerpadla nezatěžují prostředí ani hlukem.

Tepelné čerpadlo vzduch voda: Co je k instalaci tepelného čerpadla potřeba?

Je několik možností. Tepelné čerpadlo vzduch – voda se řadí mezi nejpopulárnější, protože je v prvé řadě nejjednodušší na instalaci. To bere energii z okolního vzduchu a dá se umístit k venkovní fasádě domu. Další možností je typ země voda, které dokáže snížit účty za energie ještě více. Tam může jít o hloubkové vrty, které jsou nejlepší možnou variantou z pohledu následných úspor, ale vyžadují delší stavební řízení a jsou nákladné na pořízení.

Alternativou jsou plošné kolektory, které nákladově vyjdou obdobně jako sestava vzduch voda. Jedinou podmínkou je dostatečně velká zahrada a ochota nechat si ji trochu rozkopat. Investice do tepelného čerpadla se pohybuje ve stovkách tisíc korun.

Základní sestavu, která kombinuje fotovoltaiku a tepelné čerpadlo, je možné pořídit za necelých 400 tisíc korun, bez dotace.

Nová zelená úsporám 2022 tepelné čerpadlo

Doposud jsme se bavili o dotacích z programu Nová zelená úsporám. Máte-li nižší příjmy nebo jste-li důchodce, můžete využít dotaci z kotlíkové dotace:

Dotace na tepelná čerpadla z kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti a důchodce

Kdo vlastně spadá pod nízkopříjmové domácnosti? Jsou to tzv. :NÍZKOPŘÍJMOVÉ DOMÁCNOSTI:

Průměrný čistý příjem na 1 člena domácnosti v roce 2022 nebyl vyšší než 14 242 Kč čistého příjmu na osobu měsíčně.

Dotaci můžete čerpat na elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013).

Téměř všechny informace v článku jsou stejné jako v roce 2021. Změna je jen v tom, že musíte být v důchodovém věku anebo spadáte do kategorie „nízkopříjmové domácnosti.“

Abychom však odpověděli na otázku, tak maximální výše dotace může činit až 180 000 Kč, což je částka, která vám pokryje téměř všechny náklady na vaše nové tepelné čerpadlo. (uvádí se až 95 procent nákladů).

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti začnou kraje přijímat koncem jara. V rámci poptávkového šetření, které kraje realizují, vyjádřilo zájem o výměnu neekologického kotle již 11,5 tisíce potenciálních žadatelů a další se připojují.

Domácnosti seniorů nebo lidí pobírajících invalidní důchod třetího stupně mají na dotaci nárok automaticky.

Pro pořízení čerpadla a vyřízení dotace můžete využít firmy, které vám vše potřebné vyřídí.

Dotace na tepelné čerpadlo novostavba

Pro všechny ostatní kategorie obyvatel můžete čerpat dotaci na tepelné čerpadlo z programu Nová zelená úsporám – nyní se bavme o vaší novostavbě. Do této kategorie spadají vlastníci rodinného, případně bytového domu, ale i chaty – pokud zde máte trvalé bydliště. U tepelných čerpadel si o dotaci můžete zažádat zpětně až do 24 měsíců. (max. až do roku 2025)

Částka je stejná jako u programu výše a to v max. výši 125 000 Kč, nicméně záleží na typu tepelného čerpadla.

 • Tepelné čerpadlo s ohřevem teplé užitkové vody: 100 000 Kč.
 • Tepelné čerpadlo bez ohřevu teplé užitkové vody: 80 000 Kč.
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (klimatizace): 60 000 Kč (pouze jako hlavní zdroj topení nahrazující lokální topeniště).

Ke zmiňované částce je možné připočíst až 25 000 Kč na odborný posudek a odborný technický dozor (platí pro rekonstrukce, novostavby, dešťovku, přípravu teplé vody solárním ohřevem, fotovoltaiku a větrání.

Koupi tepelného čerpadla doporučujeme řešit s odborníky. Je potřeba, aby výkon kotle a tepelného čerpadla odpovídal fyzikálně-technickým vlastnostem celé nemovitosti.

Cílem programu je také zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí znečisťujících látek a skleníkových plynů, především tedy CO2.

Nová zelená úsporám podporuje celou řadu typů úprav obytných budov a domů, od jejich renovace, přes stavbu pasivních domů, solární termické a fotovoltaické systémy, atd… a to proto, aby docházelo ke snižování jejich energetické náročnosti.

Dotaci na tepelné čerpadlo novostavba můžete uplatnit při stavbě pasivního domu, který je vybaven rekuperačními jednotkami.

Nezáleží tedy na tom, jestli vlastníte starší dům nebo novostavbu. Kotlíkové dotace jsou zde pro všechny vlastníky domů nebo bytových jednotek, které splňují energetickou náročnost budovy stupně C. I některé ze starších budov tuhle podmínku splňují, natož u novostaveb, které jsou dnes stavěny tak, aby z nich unikalo minimum tepla. Na dotaci pro tepelné čerpadlo u své novostavby tak bez problému dosáhnete.

TIP: Podívejte se na názor, zda se ale tepelná čerpadla u nových staveb vyplatí:

Dotace na tepelné čerpadlo novostavba

Fotovoltaika s tepelným čerpadlem

… Je všeobecně známé, že spotřebiče, které využívají nejvíce elektřiny, jsou ty, které nám ohřívají vodu, topí, chladí, „ohřívají bazén“ apod. Pokud zvolíte kombinaci tepelného čerpadla a fotovoltaiky, budete mít vyhráno. Po většinu roku vám chod těchto spotřebičů zabezpečí sluneční energie. Energie se dá navíc uložit i do baterií pro využití v době, kdy slunce nesvítí.

Více o fotovoltaice s tepelným čerpadlem, viz foto výše.

Informace k článku: Článek obsahuje affiliate odkazy vedoucí na partnerskou společnost. Pokud u nich vyplníte formulář se svými údaji, přispějete tím finančně na chod tohoto blogu. Děkuji.

Příspěvek byl publikován v rubrice Dotace na tepelná čerpadla, Kotlíková dotace. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

30 komentářů: Dotace na tepelné čerpadlo 2022/2023. Jaké jsou podmínky získání a na kolik Vás to vyjde?

 1. Miloš M. napsal:

  Dobrý den. Je možné získat dotaci na tepelné čerpadlo pro rodiný dům kde není nikdo hlášený k trvalému pobytu? v současné době je topení elektrokotlem. Děkuji za odpověď Mulač

 2. Pavel B. napsal:

  Dobry den,dúm vytápím krbovou vložkou a v zaloze mám plynovy kotel. Mam v tomto případě nárok na dotaci na tepelné čerpadlo?
  Děkuji za odpověd.
  Bartoš Pavel

 3. František V. napsal:

  Dobrý den, mě by tedy zajímalo, když mám plynový kotel , který má emisní třídu min 3, jestli dostanu dotaci na TČ v nové výši 180000 Kč ? Nebo jaké budou podmínky pro přiznání dotace. Jak to bude třeba s výměnou krbové teplovodní vložky 3. emisní třídy za TČ (jak to bude s dotací), tedy jestli to bude platit u výměny plynového kotle za TČ potažmo této krbové vložky.

  • Malíková V. napsal:

   Dobrý den, jsem majitelkou rodinného domu, který je vytápěn kombinovaným plynovým kotlem značky Aristone, který je na hraně životnosti. Chtěla bych instalovat tepelné čerpadlo. S manželem jsme oba ve starobním důchodu. Mám nárok na dotaci a v jaké výši? Děkuji za odpověď.

 4. Martina N. napsal:

  Dobrý den, rodinný dům vytápíme krbovou vložkou a jako druhý zdroj tepla máme plynový kotel, tím ohříváme vodu. Je v tomto případě nějaká šance na získání dotace na tepelné čerpadlo?
  Děkuji za odpověď.
  Martina N.

  • Pavel D. napsal:

   Dobrý den. Dcera vlastní starší rodinný dům, který je zateplen a vyměněny všechna okna za plastové. Dům je vytápěn ústředním topením, klasickým kotlem 24kW a elektrokotlem 15kW, instalovaným již před 32 lety kdy byla cena el. energie 40 hal. za kWhodinu. Dlouho se používal až když se rapidně zdražila elektřina opět se začalo topit ve starém kotli. A elektrokotlem jen sporadicky. Nyní chce dcera využít nabídky Nová zelená úsporám a vše nahradit tepelným čerpadlem. Jaké náležitosti je potřeba k případnému vyřízení dotací. Tím, že je dům zateplen a vyměněny okna a částečně zateplená střech je vypočten potřebný výkon pro vytápění cca 11kW.Děkuji za odpověď.

 5. Václav Ch. napsal:

  Používám plynový kotel,starý 15 let,který bych chtěl zrušit a přejít na topení tepelným čerpadlem. Je možné požadovat dotaci a jak bude veliká ,když jsme v domě dva kde syn
  studuje a můj roční plat je asi 30000 kč. Děkuji za odpověď.

 6. Miluše .S napsal:

  Prosím o radu, žijí v domku, zatím vytápím krbových kamny , jsem důchodkyně, darovala jsem domek synovi, ale mám zde věcné břemeno do mé smrti. Mohu si zažádat o dotaci na tepelné čerpadlo? Děkuji za odpověď.⁹

 7. Miluše .S napsal:

  Prosím o info, jsem důchodkyně, žiju sama v domku, před 2 lety jsem ale synovi domek darovala. S tím, že je tu věcné břemeno do mé smrti, syn bydlí daleko odtud.mohu žádat o dotaci na tepelné čerpadlo. Mám el. Kotel, ale ten nemohu používat, velmi vysoké náklady. Děkuji za odpověď. Schmalzova

 8. Miroslav Ch. napsal:

  Dobrý den, mám nárok na dotaci TČ voda-vzduch když dne topím plynovým kotlem? Děkuji.

 9. Jaroslav napsal:

  Dobrý den, rodinný dům vytápíme plynový kotlem, tím také ohříváme vodu. V domě je nainstalován kotel na tuhá palivo, který nesplňuje emisní třídu.Je v tomto případě nějaká šance na získání dotace na tepelné čerpadlo?
  Děkuji za odpověď

  • Jaromír Červenka napsal:

   Dům je 36 let starý. Okna plastová, obvodový plášť je zateplen fasádním polystyrenem tl. 50-60mm. Tepelné ztráty jsou spočítány pro tepelné čerpadlo země – voda na 14,5 kW.

 10. Zdenka S. napsal:

  Dobrý den, jsem důchodkyně s důchodem 19 440Kč měsíčně a vlastním rodinný dům v Plzni s plynovým topením, v domě nebydlím bydlí tam rodiče a mají tam věcné břemeno. Já bydlím v Olomouci, mám nárok na dotaci na tepelné čerpadlo a v jaké výši a kde musím vyřídit žádost v Olomouci nebo v Plzni ?
  Děkuji

 11. Josef W napsal:

  Dobrý den.
  Mám plynový kotel turbo-kondenzační 3roky starý.S ohledem na situaci s odstavením
  dodávek plynu se ptám zda a za jakych podmínek bych měl možnost získat dotaci na tep.
  čerpadlo.Jsem již v duchodu R.1947 žiju sám a duchod mám 15200KC
  Do posud jsem žádnou dotaci nepožadoval.Domek mám zatepleny,okna plastová3x-skla
  Děkuji za info.
  Hezky den a s pozdravem J.Woide

  • Marie O. napsal:

   Dobrý den,jsme důchodci a máme topení na plyn už 22 let a chtěli bychom si pořídit tepelné čerpadlo, jelikož jsme dopláceli za plyn za 8 měsíců 93000 tisíc. Máme nárok na nějaké dotace.Děkuji a přejí krásný den

 12. Lucie Stambacherova napsal:

  Dobry den, jsem vdova na materske dovolené a mam 4 deti. Bydlime v domě, ktery vlastni moje maminka. Mame narok na dotaci na tepelne čerpadlo? Musim prepsat dum.pred tim na sebe ? Predem dekuji.za odpoved.

 13. Eva L. napsal:

  Dobrý den. Chtěla bych se zeptat jestli bych měla narok na dotaci na tepelné čerpadlo. Nyni topím a ohřívám vodu plynovým kotlem.Stáří kotle je 20let. Dekuji za odpověď.

 14. František K napsal:

  Dobrým den,
  nevím proč ministerstvo životního prostředí a jeho pracovníci, kteří mají na starosti dotace na tepelná čerpadla, nezařadili do programu Zelená úsporám i dotaci na tepelné čerpadlo, které nahradí vytápění objektu (rodinného domu) zemním plynem. Všichni
  jen mluví o tom, že by Česká republika měla snížit svou závislost na dodávkách zemního plynu z Ruska a na jeho nižší spotřebě u domácností a podniků, ale nic víc proto neudělají. Když je možné čerpat dotaci na tepelné čerpadlo při změně vytápění v rodinném domě na uhlí nebo jen elektřinou, tak proč není stejná dotace při nahrazení
  plynového kotle tepelným čerpadlem!!

  • HP napsal:

   Pane Františku,

   mluvíte mi z duše. Mám stejný problém. Plynový kotel Dakon mi sice ještě slouží, mám ho ale již 27 let. Může tedy kdykoliv odejít a budu muset řešit, čím topit dál. Nehledě na zpochybněnou situaci s dodávkami zemního plynu. Nejraději bych zvolila tepelné čerpadlo, ale jeho pořízení je pro jednu osobu ještě k tomu v důchodu bez dotace prakticky nedostupné. A v mém případě nemohu využít ani dotace pro nízkopříjmové důchodce.
   Nu je opět patrné, že někde někdo něco zcela nedomyslel.

 15. Pavel Chodora napsal:

  Bydlíme s manželkou v bytovám domě se 4 sousedy,manželka je v inv.důchodu,já jsem ve starobním důchodu a manželku mám v péči. Oba patříme do skupiny nízkopříjmových osob. Jelikož náš kotel byl označen v 1 emisní třídě,pořídili jsme v roce 2019 v srpnu TČ – ovšem bez nároku na Dotaci -údajně proto,že jsme v bytovém domě 4 partaje. Zhotovitel sliboval,že dotační titul v našem případě vyřeší do 2 let a dodnes nevyřešil nic. Osobně jsem toho názoru,že tím,že narozdíl od sousedů topíme ekologicky – z komínu je ted větrací šachta-splnujeme ekologické podmínky. Myslím,že na Dotaci -i zpětnou – by jsme měli mít nárok.. Paradox je ,že nyní si sousedka TČ též pořizuje a nárok na dotační titul má. Mohli by jste mi poradit v této záležitosti-pakliže je relevantní? Děkuji Pavel

 16. Anonym napsal:

  Můžem žádat dotace na tepelné čerpadlo vzduch-vzduch bez ohřevu vody.V březnu jsme zrušili starý plyn kotel který byl starý a hodně neekonomický a topíme v krbových kamenech které celý dům ve velkých mrazech dům nevytopí .Objednali jsme si tepelné čerpadlo které by nám měli namontovat do konce roku

 17. Jan Bábíček napsal:

  Je možné získat dotaci i zpětně na již namontované tepelné čerpadlo v novostavbě, která
  byla kolaudována v roce 2021. Za odpověd děkuji.

 18. Pavlína napsal:

  Dobrý den, je možné získat dotaci na tepelné čerpadlo, když hlavním zdrojem tepla v domě jsou elektrické nástěnné infrapanely a krb ? Děkuji za odpověď.

 19. Dalibor R. napsal:

  Dobrý den. Mám plynový kotel Baxi 3, asi 17 let. Mohu dostat dotaci na tepelné čerpadlo? Kde seženu správné informace?Děkuji.

  • Jakub napsal:

   Dobrý den. Ano, můžete získat dotaci na nákup a instalaci tepelného čerpadla, pokud plánujete nahradit svůj starý plynový kotel. Pro získání správných informací o dostupných dotacích bych doporučil kontaktovat přímo novazelenausporam.cz, oni vám řeknou více informací a jak o dotace případně zažádat – pokud ovšem nechcete využít zprostředkovatelských firem. Jakub

 20. Jaroslava Urbanová napsal:

  Dobrý den, budu instalovat tepelné čerpadlo voda- voda,
  . jsem důchodce žijící samostatně v rodinném domě. mám nárok na dotaci?

  děkuji za odpověď

 21. Anonym napsal:

  Mám již vyměněn kotel emisní třída 3 na tuhá paliva a chci si ho ponechat pro případ tuhé zimy a chci k němu i namontovat tepelné čerpadlo vzduch – Voda s ohřevem TUV mám za těchto podmínek nárok na dotaci děkuji za odpověď na níže uvedeném emailu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *