Řešme DOTACE společně ve FACEBOOK skupině. (otevře se v novém okně)

Dotace pro začínající podnikatele 2021

Začínající podnikatelé se často nacházejí v nepříjemných situacích, kdy by do svého podnikání potřebovali vložit větší množství financí, těch však nemají na rozhazování a proto by ocenili jistou formu podpory pro podnikání. Málokdo však ví, že v určitých případech pomůže podnikatelům i sám stát a to formou dotací. V letech 2019 a 2020 byly a jsou populární dotace přímo pro začínající podnikatele. Ti mohli získat 30 až 100 procent svých uznatelných nákladů zpátky.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod hlavičkou Ministerstva průmyslu a obchodu je určený pro malé podnikatele a poskytuje podporu v několika oblastech. Pro získání většiny z nich je však podmínka uzavření dvou účetních období. Jsou zde ale i programy vyloženě pro podnikatele, kteří začínají.

Jaké jsou dotační programy pro začínající podnikatele, kteří mají za sebou min. 2 roky?

Podpora podnikatelů na technologické vybavení

Jedinou oblastí, která tuto podmínku neklade, je podpora technologie. Ta je poskytována na nákup technologického vybavení a to nevýrobních, ale i výrobních strojů a softwaru do celkové výše 45 % způsobilých nákladů. Výška dotace pro začínajícího podnikatele (2019 – 2020) se může vyšplhat až na 1 milion korun. Podniky, žádající o tuto finanční pomoc musejí podnikat v jedné z následujících sfér průmyslu:

  • Zpracovatelský průmysl,
  • IT a telekomunikace,
  • Stavebnictví,
  • Obchod s služby,
  • Těžba a dobývání,
  • Vodohospodářství.
Další relevantní informace a odkazy:  Dotace na rekonstrukce domu

V následujících částech podpory se již podmínka dvou uzavřených období uplatňuje. Díky tomu jsou však podnikatelé schopni dosáhnout na mnohem vyšší finanční obnosy.

Rekonstruování starých areálů

V současnosti není žádný dotační program pro rekonstrukce zastaralých budov a areálů vypsán. Avšak v minulosti tomu bylo jinak. Poslední možnost podat žádost o podporu v této oblasti byla do 31. března 2020. V budoucnu však není vyloučeno vypsání dalších příležitostí v této oblasti, proto je dobré nést v podvědomí i tuto možnost. Získání až 45 % z celkových způsobilých nákladů, a to v rozmezí od jednoho do sta milionů korun je totiž více než lákavé.

Pořízení nových výrobních technologií

Podpora začínajících podnikatelů v této oblasti může dosáhnout až 40 milionů korun a slouží k nákupu nových výrobních strojů, zařízení, hardwaru, softwaru a sítí, stejně tak jako pro stavby a dodávky pro novostavby a technické zhodnocení staveb. Program opět umožňuje získat 45 % způsobilých nákladů a je určen pro malé podniky s maximálně 49 zaměstnanci, které nemají sídlo na území hlavního města.

Další relevantní informace a odkazy:  Němci našli cestu, jak elektromobil pořídit nejen zdarma, ale ještě na něm rychle vydělat

Získání kterékoliv dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu ve výše uvedených oblastech je také podmíněna propracovaným podnikatelským plánem.

Program INOSTART

V rámci tohoto programu můžou žádat start-upy o úvěry. Program opět zaštiťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu s podporou České spořitelny. Ti si kladou za cíl usnadnit přístup k financím pro tzv. start-up firmy a umožnit jim realizaci inovativního podnikatelského plánu.

Dotace na zaměstnance z úřadu práce ČR

V oblasti sociálního podnikání nabízí podporu Úřad práce České republiky na vytvoření účelných pracovních míst:

  • Nově zřízených pracovních míst,
  • Zřízených uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti,
  • Místa vyhrazená pro konkrétní uchazeče o zaměstnání.

Dále úřad nabízí finanční výpomoc uchazečům o zaměstnání, kteří se rozhodli začít podnikat, až do výše šestinásobku průměrné mzdy, tedy aktuálně zhruba 200 000,-.

Získání těchto dotací je opět podmíněno podnikatelským plánem, ekonomickou rozvahou, kalkulacemi předpokládaných nákladů apod.

Další relevantní informace a odkazy:  Dotace na elektromobil 2021: Dostupné informace

Jak získat dotaci pro začínající podnikatele podnikající kratší dobu než 2 roky

Jak jsme zmínili, hlavní podmínkou vůbec pro žádost o dotaci je uzavření alespoň dvou účetních období, což jsou dva roky. Tyto žádosti o získání dotace pro začínající podnikatele vyřizuje program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Pak zde jsou i formy dotace pro podniky úplně na začátku a spadají zde podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a inovační centra v Česku. Podpora vám nenáleží, pokud peníze potřebujete například na daňové služby nebo marketing.

Další podrobnosti připravujeme. Můžete zanechat komentář dole.

Článek o dotacích na zaměstnance zde.

Příspěvek byl publikován v rubrice Dotace na zaměstnance, Dotace obecně se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.