Dotace pro začínající podnikatele 2022

5
Share

Začínající podnikatelé se často nacházejí v nepříjemných situacích, kdy by do svého podnikání potřebovali vložit větší množství financí, těch však nemají na rozhazování a proto by ocenili jistou formu podpory pro podnikání. Málokdo však ví, že v určitých případech pomůže podnikatelům i sám stát a to formou dotací. V letech 2021 a 2022 byly a jsou populární dotace pro začínající podnikatele. Ti mohli získat 30 až 100 procent svých uznatelných nákladů zpátky.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod hlavičkou Ministerstva průmyslu a obchodu je určený pro malé podnikatele a poskytuje podporu v několika oblastech. Pro získání většiny z nich je však podmínka uzavření dvou účetních období. Jsou zde ale i programy vyloženě pro podnikatele, kteří začínají.

Dotace pro začínající podnikatele v roce 2022: Aktuální programy pro ty, kteří mají za sebou min. 2 roky

Podpora podnikatelů na technologické vybavení

Jedinou oblastí, která tuto podmínku neklade, je podpora technologie. Ta je poskytována na nákup technologického vybavení a to nevýrobních, ale i výrobních strojů a softwaru do celkové výše 45 % způsobilých nákladů. Výška dotace pro začínajícího podnikatele (2019 – 2020) se může vyšplhat až na 1 milion korun. Podniky, žádající o tuto finanční pomoc musejí podnikat v jedné z následujících sfér průmyslu:

  • Zpracovatelský průmysl,
  • IT a telekomunikace,
  • Stavebnictví,
  • Obchod s služby,
  • Těžba a dobývání,
  • Vodohospodářství.

V následujících částech podpory se již podmínka dvou uzavřených období uplatňuje. Díky tomu jsou však podnikatelé schopni dosáhnout na mnohem vyšší finanční obnosy.

Rekonstruování starých areálů

V současnosti není žádný dotační program pro rekonstrukce zastaralých budov a areálů vypsán. V minulosti v rámci nového dotačního titulu bylo připraveno až 600 milionů korun. Žadateli mohly být obce od 3 do 10 tisíc obyvatel, které mohou žádosti posílat až do 5. března 2021.

Ale pozor, dotace na rekonstrukce zastaralých budov budou znovu otevřeny, a to převážně od 1. května roku 2022. Více zde: https://www.prehleddotaci.cz/dotace/nemovitosti-rekonstrukce-zatepleni/

Pořízení nových výrobních technologií

Podpora začínajících podnikatelů v této oblasti může dosáhnout až 40 milionů korun a slouží k nákupu nových výrobních strojů, zařízení, hardwaru, softwaru a sítí, stejně tak jako pro stavby a dodávky pro novostavby a technické zhodnocení staveb. Program opět umožňuje získat 45 % způsobilých nákladů a je určen pro malé podniky s maximálně 49 zaměstnanci, které nemají sídlo na území hlavního města.

Získání kterékoliv dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu ve výše uvedených oblastech je také podmíněna propracovaným podnikatelským plánem.

Program INOSTART

V rámci tohoto programu můžou žádat start-upy o úvěry. Program opět zaštiťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu s podporou České spořitelny. Ti si kladou za cíl usnadnit přístup k financím pro tzv. start-up firmy a umožnit jim realizaci inovativního podnikatelského plánu.

Dotace na zaměstnance z úřadu práce ČR

V oblasti sociálního podnikání nabízí podporu Úřad práce České republiky na vytvoření účelných pracovních míst:

  • Nově zřízených pracovních míst,
  • Zřízených uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti,
  • Místa vyhrazená pro konkrétní uchazeče o zaměstnání.

Dále úřad nabízí finanční výpomoc uchazečům o zaměstnání, kteří se rozhodli začít podnikat, až do výše šestinásobku průměrné mzdy, tedy aktuálně zhruba 200 000,-.

Získání těchto dotací je opět podmíněno podnikatelským plánem, ekonomickou rozvahou, kalkulacemi předpokládaných nákladů apod.

Jste veden na úřadě práce a chcete začít podnikat a následně získat dotaci?

Příspěvek na zřízení pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

O příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu SVČ je nutno písemně požádat (musí být smysluplný podnikatelský záměr/plán), v době podání žádosti je žadatel veden v evidenci ÚP ČR jako uchazeč o zaměstnání.

Článek o dotacích na zaměstnance zde.

Jak na dotace pro začínající podnikatele podnikající kratší dobu než 2 roky?

Jak jsme zmínili, hlavní podmínkou vůbec pro žádost o dotace je uzavření alespoň dvou účetních období, což jsou dva roky. Tyto žádosti o získání dotace pro začínající podnikatele vyřizuje program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Pak zde jsou i formy dotace pro podniky úplně na začátku a spadají zde podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a inovační centra v Česku. Podpora vám nenáleží, pokud peníze potřebujete například na daňové služby nebo marketing.

Jak získat další finance do začátků Vašeho podnikání

Další možností je tzv. crowdfunding nebo davové financování. Jedná se o způsob skupinového financování, který spočívá na principu, kdy velký počet jednotlivců přispívá malými částkami k realizaci daného projektu podnikatele. Mezi české zprostředkovatele patří např. platforma HitHit a Startovač. Podívejte se také na Fingood.cz, platforma pro investování do českých firem.

Také portál Nakopni.to podporuje začínající podnikatele. Poskytují slevu 50 % z první roční faktury pro nové firmy, pokud je vaše IČO mladší než jeden rok, na různé softwarové nástroje (např. fakturační aplikace Fakturoid, aplikace Freelo, Support box, eshop-rychle a pod.)