Dotace na elektromobil 2022: Dostupné informace

Hledáte dotace na elektromobil 2022? Pro fyzické osoby stále nejsou. Jak je to u firem?

Dříve existovala forma podpory nákupu aut na elektrický pohon. Nicméně, dotace spadaly pod program Elektromobilita – nízkouhlíkové technologie a byly určeny pouze pro právnické osoby podnikající alespoň 2 roky. Podniky, pokud si pořídily elektromobil do částky 1 250 000Kč tak mohly získat dotaci až ve výši 5 milionů Kč.

Vláda Vám o rok dříve proplácela 30-40 procent způsobilých výdajů. Do těchto výdajů spadají jak náklady na pořízení nového auta (maximální částka je 1 250 000Kč. Umím si představit, že pokud by to nebylo nijak limitované, po dražších elektromobilech by byla poptávka ještě větší, než po těch „levnějších“), tak zde také spadají náklady na pořízení čerpací stanice. Těch není mnoho, proto je pochopitelné, že se stát snažil podpořit výstavbu nových stanic „svépomocí“.

Dotace na elektromobil 2022: V současnosti jsou omezeny

Příjem nových žádostí o dotace na elektromobily byl před začátkem roku 2021 ukončen a zatím není jasné, jak to bude dál. Nicméně…

Dotace na elektromobil
Dotace na elektromobil 2023: Dočkáme se?

Čerpacích stanic pro elektromobil je zatím poskrovnu, cíle do dalších let jsou však velice optimistické a je vidět, že alespoň Česká republika chce elektromobilitu podporovat. (U Evropské unie to zatím není tak jednoznačné a staví se k celé věci spíše skepticky. Ono se stále nabízí možnost jízdy na zemní plyn nebo na vodík, jakožto alternativy).

Česko plánuje formou dotací investovat neuvěřitelných 30 mld. Kč. Do roku 2027 slibuje značné investice do infrastruktury (doufejme, že i na nové technologické postupy), do fondu obnov nebo do firem na výzkum a vývoj nových technologií pro práci s obnovitelnou energií.

Podpora nových aut v předchozích letech

O pár let zpátky můžeme dohledat podobný program, který podporoval také auta na zemní plyn, tak i automobily hybridní. Vzhledem k tomu, že tady jakási forma podpory je již delší dobu a plány jsou velké, řekl bych, že se v roce 2021, případně 2022 opět nějaký program ohledně elektromobility otevře. Co myslíte vy?

Dobíjecích stanic je stále málo, ale…

Dnes máme ani ne 1000 stanic. Do roku 2030 chceme mít na 35 000 kusů dobíjecích stanic. A to už ježdění s elektromobilem bude o krok praktičtější.

Dotace na elektromobil 2022: Jak je to u fyzických osob?

Budeme i my, jakožto fyzické osoby, dotování, abychom si také mohli koupit Teslu?

Bohužel o žádné podpoře elektro aut pro fyzické osoby se nikdy nemluvilo, a ani vůbec nemluví. Důvody si pro můžeme najít jakékoli.

Možná je to tím, že tyto dotace nejsou na pořadu dne. Možná je to tím, že na to Česko ještě není připraveno, viz. počet čerpacích stanic.

Nebylo by to nic „ve velkém“ a proto by to nemuselo mít smysl.

Poslední věcí jsou peníze. Dotovat přes 100 000Kč každému jednotlivci, kdo si pořídí elektromobil není v době krize, a snad ani v době prosperity, rozumné. Je to něco, co musí každý chtít sám – a to protože má vztah k přírodě a ne proto, že jde o Teslu, kterou potřebuji pro svou image.

DOTACE NA ELEKTROMOBIL: O čem se píše ve zprávách

V České republice, narozdíl od jiných zemí, se neposkytují žádné finanční podpory na nákup elektromobilů fyzickým osobám. Na tyto dotace mohou dosáhnout pouze právnické osoby ( firmy, podnikatelé) nebo obce, města a kraje.

Háčkem ovšem je, že mezitím co v roce 2021 podporovalo ministerstvo elektromobilitu balíčkem ve výši 150 milionů korun, které šly především na nákup vozidel a budování infrastruktury pro ně ( dobíjecí stanice), tak v roce 2022 se žádný podobný balíček nechystá z důvodu chystaných úspor a také toho, že “peníze jsou potřeba jinde“.

Výzva pro rok 2022 měla být odstartována na podzim roku 2021, prozatím však byla zrušena a o její budoucnosti nemá nikdo žádné informace.

V případě, že by však byla v budoucnu podpora obnovena, stručně Vás seznámíme s podmínkami výzvy z roku 2021, jelikož je pravděpodobné, že případná budoucí podpora z ní bude vycházet.

V minulém dotačním balíčku měli nárok na získání podpory firmy a podnikatelé, avšak s výjimkou hotelů, lázní a restaurací, právníků a finančních poradců. Podpora byla směřována na mimopražské firmy.

Podpora se nevztahovala na hybridní vozidla a zároveň nesměla být pořizovací cena vozidla vyšší než 1 250 000,-. Maximální výška dotace byla 250 000,-. Samotná výše dotace se však odvíjela od velikosti podniku- pro malé firmy to bylo 30%, pro střední 25% a pro velké pouze 1/5 (20%). U užitkových vozidel byla dotace o 10% navýšena.

Podmínky to jsou k pořízení elektromobilů jistě motivující, budeme tak doufat, že se podpora vrátí, nejlépe i s rozšířením pro fyzické osoby.

Dotace na elektromobily se v ČR týkají jen veřejné správy

„Aktuálně je v roce 2021 otevřená výzva Národního programu životní prostředí 11/2019: Ekomobilita v objemu 100 milionů korun pro veřejnou správu. Žádat mohou obce, kraje a jejich příspěvkové organizace, ale také veřejné vysoké školy nebo výzkumné instituce. Podpora se týká nákupu nových vozidel či pronájem vozidel s pohonem na CNG, plug-in hybridy (PHEV); hybridy (FHEV) a elektromobily, podpořit je možné také náklady na pořízení chytrých dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel, tzv. smart wallboxy.“

ZE ZPRÁV (k červnu 2021):

SDA je svaz dovozců automobilů, který sdržuje zastoupení desítky světových značek v česku, říká, že Česká republika je stále pozadu oproti jiným evropským zemím co se týká zavádění elektromobility a „stáří“ vozového parku.

SDA proto navrhuje přistoupit k podpoře nákupu nízkoemisních vozidel po omezenou dobu a ke zlepšení podmínek pro používání ekologických služebních vozů i pro soukromé účely.

SDA navrhuje podpořit nákup elektromobilů (i vodíkových) 200 000 Kč, u plug-in hybridů by dotace měla činit 100 000 Kč. Zároveň navrhuje SDA snížení nepeněžního plnění zohledněného v daňovém základu pro uživatele služebního vozidla i k soukromým účelům z 1 % na 0,5 % měsíčně.

Dotace na elektromobil 2023: Máme optimistické zprávy, ale opět pouze jen pro firmy

Dotace na elektromobil v roce 2023 by se mohly stát realitou, pokud nám Evropská unie vše schválí. Celkový vyčleněný rozpočet na podporu elektromobily je neuvěřitelných 34 miliard Kč. Tato částka by měla sloužit k podpoře nákupu aut na elektrický pohon, a abychom nezaostávali mezi ostatními zeměmi, kde jsou nákupy těchto aut mnohem častější a dostupnější. O co jde?

Nové operační programy na roky 2021 až 2027

Pokud jde o dotační podporu na poli elektromobility v Česku pro příští roky, tak opět bude k dispozici hned několik dotačních programů, přes které bude možné zakoupit výhodněji elektromobil, nabíjecí stanici, atd. Opět se ale nedočkají běžní spotřebitelé, ale pouze firmy a samozřejmě obce plus kraje.

Komentáře (Zatím žádné)

Zanechte odpověď