Solární panely

Solární panely jsou i v roce 2023 velmi oblíbeným způsobem, jak provozovat svou nemovitost s co nejmenšími náklady na energie + v souladu s ekologií. Zelený způsob získávání energie z obnovitelných zdrojů je klíčem k prosperitě celého západního světa.

Podívejte se na přehled aktuální CENU SOLÁRNÍCH PANELŮ na trhu, srovnání, návratnost investice, životnost a další důležité informace, které je dobré ve spojení se solárními panely znát.

V tomto článku začneme objasněním pojmu solární panel vs. fotovoltaický panel, podíváme se, z čeho se vůbec solární panely skládají, kolik jsou schopny vyprodukovat energie a jak nám mohou pomoci šetřit.

Pojďme se ponořit do světa solárních panelů, které ani zdaleka nejsou dostupné jen pro ty nejbohatší nebo pro technologické nadšence. Naopak, soláry jsou dnes dostupné hravě pro každou rodinu, která by si chtěla vyrábět svou vlastní energii, za kterou už nikomu nebude platit

Jaké řešení úspory za energie preferujete vy?

Rozdíl mezi solárními a fotovoltaickými panely

Fotovoltaické panely jsou dnes daleko více populární, než panely solární. Pojmy solární panely a fotovoltaické panely jsou nicméně velmi často zaměňovány. Princip obou technologií se významně liší: solární panely vyrábí pouze teplo, zatímco fotovoltaické panely vyrábí elektřinu.

Pro výrobu (a následnou spotřebu anebo prodej elektrické energie) potřebujete jako základní část fotovoltaického systému panel, který přemění sluneční energii na energii elektrickou.

Co je to solární panel?

Solární panel je plocha, která zachytává sluneční záření a přeměňuje ho na teplo. Přesněji je solární panel nazýván solární kolektor. Často se pojem solární panel zaměňuje s pojmem fotovoltaický pajnel.

Základním prvkem fototermického systému je absorbér, ve kterém dochází ke zmiňované přeměně.

Účinnost fototermického systému je 50 až 70 %! To znamená, že až 70 % sluneční energie dopadající na solární panel (kolektor) se efektivně přeměňuje ve využitelné teplo.

Teplo se prostřednictvím vedení v absorbéru přenáší na teplonosné médium (v našich podmínkách je to nejčastěji nemrznoucí směs), která přetéká v trubkách absorbéru a následně se přepravuje do zásobníku vody (bojler). Absorbér je složen z dobře vodivého kovového plechu (měď anebo hliník) a ze selektivní konverzní vrstvy, která musí vykazovat co nejvyšší absorpční schopnost slunečního záření a má mít co nejmenší emisivitu (vyzařování tepla).

Ze slunka můžete pomocí fototermiky, tedy prostřednictvím solárních tepelných panelů (solárních kolektorů), získat teplo ve formě teplé vody, anebo vody na vytápění. Tento způsob ohřevu vody je extrémně levný, protože pořízení solárních panelů (kolektorů) nestojí horentní sumy!

Kdy zvolit solární panely „fototermické“ a kdy zvolit fotovoltaiku?

Fotovoltaika nebo fototermika? Obě technologie mají svá pro a proti! Pojďme si je rozebrat.

Pokud chci primárně ohřívat vodu – ať už v bazénu nebo v bojleru jako TUV, zvolím fototermické solární panely.

Pokud chci vyrábět elektřinu a připojit svou domácnost ke slunci, zvolím fotovoltaické solární panely.

Pozn. ohřev vody fotovoltaikou v rámci ohřevu TUV v bojleru lze rovněž realizovat, takže i s fotovoltaikou si ohřejete vodu.

Systém Pozitiva Negativa
Fotovoltaický systém (fotovoltaické solární panely) Snadnější montáž, propojení pouze elektricky.
Nižší hmotnost panelů.
Nutnost instalovat zároveň technologii ve formě střídače
Fototermický systém (fototermické solární panely resp. kolektory) Jednodušší princip technologie Náročnější realizace propojení, nutnost instalovat potrubí z mědi či oceli pro přenos energie (ohřáté tekutiny).
Vyšší hmotnost panelů.

Doufáme, že jsme vám trochu přiblížili fungování solárních a fotovoltaických panelů, a nezapomeňte, že vytápění i ohřev teplé vody může představovat až 80% spotřeby energie vaší domácnosti.

Jaká je ideální orientace solárních panelů?

Optimální je orientovat solární panely na jih, každopádně odchylky do 30 stupňů (mluví se o 5 – 10%) od jižního směru mají na celkovou účinnost jen malý vliv. Orientace na východ anebo na západ se může vyvážit odpovídajícím zvětšením kolektorů.

Úhel sklonu střechy může být v rozmezí 20 – 60 stupňů, přičemž malý úhel sklonu přináší zvýšení solárního výkonu v létě a strmější úhel zvyšuje solární výkon naopak v zimě.

Účinnost fotovoltaických panelů

V závislosti na typu je v reálném provozu od 8-17%. V praxi to znamená, že z dopadajícího slunečního záření, která má výkonnou hustotu cca 1000W/m2 solární článek vyprodukuje 60-180W/m2.

„Pokud chcete získat 1 kW výkonu ze slunce, potřebujete k tomu cca 7 m2 plochy kvalitních solárních panelů.

Elektrickou energii, kterou vyrobí fotovoltaické panely, můžete nejen uskladnit v bateriích a spotřebovat později, můžete ji také sekundárně směřovat k uskladnění pro ohřev vody v bojleru a pokud máte elektřiny z výroby z fotovoltaických panelů stále dostatek (typicky máte-li dostatečný výkon své fotovoltaické elektrárny), můžete přebytečnou nespotřebovanou elektřinu klidně odprodat do sítě.

Podobný postup doporučuje i společnost SEFY Czech Republic s.r.o., přední česká firma zabývající se instalacemi fotovoltaických elektráren na rodinné domy:

„Vyrobenou elektřinu, kterou domácnost nespotřebuje ani jinak nevyužije, můžete díky změnám v legislativě pohodlně odprodat do sítě za spotové ceny. Výkup elektřiny z fotovoltaiky za spotové ceny je od roku 2023 možný díky dvěma EAN kódům (výrobní a spotřební), o které si může u distributora zažádat dnes už každý.“tržní cenu, bez jakýchkoliv dalších poplatků. Je to výhodné řešení zejména pro domácnosti, které nemají instalované akumulační baterie, které energii uchovávají.“

Pokud byste si chtěli nechat nainstalovat i vyřídit dotaci na fotovoltaiku, doporučujeme vám společnost SEFY, která má za sebou stovky úspěšných instalací FVE po celé zemi.

Solární panely
Foto: Solární panely, Shutterstock

Fungují solární panely i v zimě?

Ano, fotovoltaické i fototermické solární panely fungují i v zimním období, ale ze zřejmých důvodů je jejich výkon nižší než v létě – dny jsou kratší a sníh může dočasně snížit výkon.

Fotovoltaické panely (tvořeny polovodiči) jsou ve skutečnosti účinnější při chladnějším počasí než v horkém létě. Podobně jako váš přehřátý počítač funguje hůře než počítač při běžné provozní teplotě, jsou i fotovoltaické panely negativně omezeny při vysokých teplotách, nejedná se ale o nic zásadního.

Fotovoltaické panely fungují v zimě stejně dobře jako v jiná období, dokud nezůstanou delší dobu pokryty sněhem. Fotovoltaické panely ve skutečnosti budou po celou zimu produkovat více elektřiny, než byste si mohli myslet. Pokud jde o sluneční energii, je třeba si totiž uvědomit jednu důležitou věc: nejde o teplo, ale o sluneční světlo.

U fototermiky je tomu naopak. Čím vyšší teplota, tím vyšší výkon.

Tipy pro čištění solárních panelů

Čistící soupravy na čištění solárních panelů mohou být velmi užitečné. Uvnitř balení najdete biologicky rozložitelné mýdlo, stěrač a malý kartáček nebo kartáč s delší rukojetí. Smíchejte mýdlo v kbelíku s vodou. Pokyny jsou uvedeny na lahvi. Ponořte kartáč do kbelíku a začněte opatrně otírat solární panely. K odstranění špíny nebo nečistot, které se na panelech nahromadily, můžete použít obyčejnou vodu nebo měkký kartáč.

Solární panely (fotovoltaické panely) čistěte vlhké nebo mokré, aby bylo možné snadno setřít veškeré nečistoty a zbytky, které jsou na nich nalepeny.

K čištění solárního panelu nikdy nepoužívejte brusnou houbu nebo mýdlo, protože byste mohli poškrábat sklo. Jak ošetřit prasklý nebo poškrábaný panel žádný postup bohužel není. Pamatujte, že následná oprava pak může přijít draho, a proto není divu, že to většina lidí pak neřeší.

Doporučuje se komplet překrýt celý panel, například plexisklem, ale úplně se to nevyplatí. Pár let možná ano, ale výkon bude postupem času klesat.

Hodně lidí se ptá, zda solární panely potřebují nějakou pravidelnou údržbu – Odpověď je ano. Záleží na typu panelu, který máte, ale v praxi jde spíše o měsíční až roční čištění. Váš poskytoval fotovoltaiky by vám však měl v tomto náležitě poradit.