Základní přehled pro začínající podnikatele hledající dotaci na své nové podnikání

Začínající podnikatelé se často nacházejí v nepříjemných situacích, kdy by do svého podnikání potřebovali vložit větší množství financí, těch však nemají na rozhazování. Málokdo však ví, že v určitých případech pomůže podnikatelům i sám stát. Česká republika nabízí pro začínajícíí podnikatele následující možnosti finanční podpory.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod hlavičkou Ministerstva průmyslu a obchodu je určený pro malé podnikatele a poskytuje podporu v několika oblastech. Pro získání většiny z nich je však podmínka uzavření dvou účetních období.

Podpora technologického vybavení aneb Dotace pro začínající podnikatele

Jedinou oblastí, která tuto podmínku neklade, je podpora technologie. Ta je poskytována na nákup technologického vybavení a to nevýrobních, ale i výrobních strojů a softwaru do celkové výše 45 % způsobilých nákladů. Výška dotace se může vyšplhat až na 1 milion korun. Podniky, žádající o tuto finanční pomoc musejí podnikat v jedné z následujících sfér průmyslu:

  • Zpracovatelský průmysl,
  • IT a telekomunikace,
  • Stavebnictví,
  • Obchod s služby,
  • Těžba a dobývání,
  • Vodohospodářství.
Další relevantní informace a odkazy:  Dotace na vybavení firmy

V následujících částech podpory se již podmínka dvou uzavřených období uplatňuje. Díky tomu jsou však začínající podnikatelé schopni dosáhnout na mnohem vyšší finanční obnosy.

Rekonstruování starých areálů

V současnosti není žádný dotační program pro rekonstrukce zastaralých budov a areálů vypsán. Avšak v minulosti tomu bylo jinak. Poslední možnost podat žádost o podporu v této oblasti byla do 31. března 2020. V budoucnu však není vyloučeno vypsání dalších příležitostí v této oblasti, proto je dobré nést v podvědomí i tuto možnost. Získání až 45 % z celkových způsobilých nákladů, a to v rozmezí od jednoho do sta milionů korun je totiž více než lákavé.

Pořízení nových výrobních technologií

Podpora v této oblasti může dosáhnout až 40 milionů korun a slouží k nákupu nových výrobních strojů, zařízení, hardwaru, softwaru a sítí, stejně tak jako pro stavby a dodávky pro novostavby a technické zhodnocení staveb. Program opět umožňuje získat 45 % způsobilých nákladů a je určen pro malé podniky s maximálně 49 zaměstnanci, které nemají sídlo na území hlavního města.

Další relevantní informace a odkazy:  Státní dotace pro postižené COVIDEM

Získání kterékoliv dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu ve výše uvedených oblastech je také podmíněna propracovaným podnikatelským plánem.

Program INOSTART

V rámci tohoto programu můžou žádat start-upy o úvěry. Program opět zaštiťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu s podporou České spořitelny. Ti si kladou za cíl usnadnit přístup k financím pro tzv. start-up firmy a umožnit jim realizaci inovativního podnikatelského plánu.

Dotace Úřadu práce ČR

V oblasti sociálního podnikání nabízí podporu Úřad práce České republiky na vytvoření účelných pracovních míst:

  • Nově zřízených pracovních míst,
  • Zřízených uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti,
  • Místa vyhrazená pro konkrétní uchazeče o zaměstnání.

Dále úřad nabízí finanční výpomoc uchazečům o zaměstnání, kteří se rozhodli začít podnikat, až do výše šestinásobku průměrné mzdy, tedy aktuálně zhruba 200 000,-.

Získání těchto dotací je opět podmíněno podnikatelským plánem, ekonomickou rozvahou, kalkulacemi předpokládaných nákladů apod.

Dotační možnosti pro nové, začínající podnikatele
Dotace pro podnikatele
Příspěvek byl publikován v rubrice Dotace obecně se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.