Dotace na dešťovou vodu 2021 – Aktuální informace a postup žádosti

Dotace na dešťovou vodu znamená, že vlastníci a stavebníci bytových a rodinných domů mohou získat dotace na využití dešťové vody, a to jak v domácnosti, tak na zahradě (ovšem pokud tam máte trvalé bydliště). Stát se pomocí programu Dešťovka snaží bojovat se suchem, které v naší oblasti v posledních letech pravidelně nastává. V tomto programu zbývá k vyčerpání ještě kolem 120 milionů korun.

Dotacemi na dešťovou vodu v roce 2021 lze získat finance ve třech kategoriích podle využití vody:

  • Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady: podpora činí maximálně 50 % celkových způsobilých nákladů- 20 000,- na systém a 3 500,-/m3 na nádrž. Podmínkou pro získání podpory je oddělení rozvodů srážkové vody od rozvodů pitné vody a to z důvodu zabránění kontaminace.
  • Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady: opět s maximem 50 % způsobilých nákladů- 30 000,- na systém a 3 500,-/m3 na nádrž a platí zde stejná podmínka jako u předchozí kategorie.
  • Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody: maximum opět nastavené na 50 % způsobilých nákladů, v případě využití srážkové vody může podpora činit až 60 000,-, pokud srážková voda nebude využita tak zájemce získá pouze 45 000,-. Navíc bude žadateli poskytnuto 10 000,- na projektovou dokumentaci a 3 500,-/m3 na nádrž. I zde platí podmínka o oddělení rozvodů pitné a srážkové vody.
Další relevantní informace a odkazy:  Dešťovka kalkulace - Jak spočítat své náklady a úspory

Zajímavá nabídka se nabízí obyvatelům moravské metropole Brno. Tamní radnice vyhlásila svůj doprovodný program Nachytej dešťovku!, který lze propojit s programem Dešťovka vyhlášeným Ministerstvem životního prostředí. Váš projekt tak při využití obou programů získá celkovou podporu až 75 % celkových nákladů. Tento program vyhlášený Brnem má však prozatím omezenou dobu platnosti a není tak jeho budoucí existence jistá.

Jak žádat o dotaci na dešťovku

Pojďme si nyní společně projít celý proces získání dotace z programu Dešťovka pro případné zájemce. Poskytovatel dotace, tedy stát, zde uplatňuje pravidlo tzv. tří týdnů. V praxi to znamená, že po podání žádosti se do tří týdnů dozvíte, zda Vaše žádost byla schválena. Pokud žádost schválena byla, poté dostanete peníze na svůj účet opět po třech týdnech od podepsání smlouvy.

V následujících sedmi krocích Vám přehledně vysvětlíme, jak dotaci získat:

1. Zpracování odborného posudku: odborný posudek Vám často zpracuje přímo dodavatelská firma, kterou si vyberete, společně s projektem. Pokud však takové štěstí nemáte, můžete si sami najít projektanta, který Vám dané dokumenty taktéž zpracuje.

2. Podání elektronické žádosti: to provedete na webových stránkách www.dotacedestovka.cz. Pokud máte k dispozici elektronický podpis, případně máte možnost použít datové schránky, máte výhodu, jelikož celou žádost můžete odeslat pouze v elektronické podobě. V opačném případě lze formulář žádosti odeslat poštou případně osobně doručit na podací místo krajského pracoviště Fondu.

Další relevantní informace a odkazy:  Nádrže na dešťovou vodu - Využijte programu Dešťovka
Dotace na dešťovou vodu v roce 2021

Důležité je žádost doručit do 30 dní. K žádosti o dotaci je potřebné doložit následující dokumenty:

  • Formulář žádosti
  • Odborný posudek, který obsahuje projektovou dokumentaci ve zjednodušené formě a vyčíslení přínosů
  • Případně plnou moc; souhlas ostatních spoluvlastníků; dokumenty prohlašující, že se jedná o stavbu s trvalým místem pobytu; atd.

3. Posouzení žádosti: obvykle trvá 3 týdny a v případě nejasností je žadatel vyzván k odstranění problémů do 30 kalendářních dní.

4. Realizace projektu: projekt musí být u starších domů realizovaný do 12 měsíců, u novostaveb do 24 měsíců od akceptace žádosti.

5. Dokončení realizace a závěrečné vyhodnocení: k tomuto kroku budete potřebovat opět vyplnit formulář s názvem „Doložení dokončení realizace“. Spolu s ním doložíte faktury, soupis provedených prací, potvrzení o úhradě a dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele.

6. Rozhodnutí ministra a smlouva o poskytnutí podpory: o udělení podpory rozhoduje ministr životního prostředí. Na základě jeho rozhodnutí s Vámi následně Fond podepíše smlouvu.

7. Vyplacení podpory na váš účet

P.S. Zajímá vás alternativní bydlení jako mobilní či třeba kontejnerové domy?

Příspěvek byl publikován v rubrice Dotace na dešťovku se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.