Co vás čeká v průběhu koupě solárních panelů

Rozhodli jste se využít fotovoltaiky a zřídit si vlastní zdroj energie? Proto jsme pro vás připravili modelový příklad, abyste si mohli lépe představit, jak vše probíhá v praxi.

Následující studie nastiňuje postup při instalaci menších elektráren na rodinné domy, chalupy, chaty atd. Velké projekty jsou zpravidla velice specifické a nelze vybrat univerzální případ.

1. krok – kontakt

Pro co nejpřesnější odhad a optimální postup využijte poptávkového formuláře nebo nás kontaktujte emailem či telefonem. Odborně vám firma pomůže vybrat řešení, které pro váš projekt bude nejvýhodnější a ekonomicky nejefektivnější. Dohodnete se na vyřízení potřebných povolení a žádostí. Doporučujeme vám nechat tuto starost na společnosti.

Ke zřízení fotovoltaické elektrárny je třeba mít: Souhlas energetické společnosti s připojením do distribuční sítě. Energetické společnosti jsou povinné vás připojit, mohou však mít nějaké podmínky – například obnovu rozvodní skříně atp. Po zplnomocnění žádost vyplní a odešle firma za vás nebo se toho můžete chopit sami. Žádost o připojení k ČEZu – vyžaduje i Dotazník výrobny nebo žádost o připojení k EONu. Žádosti jsou zdarma. Územní souhlas stavebního úřadu, pod který spadá místo instalace. Tento souhlas nepotřebujete v případě, že systém bude na střeše. Opět i toto může firma vyřešit za vás. I žádost o územní souhlas je bezplatná.

2. krok – podpis smlouvy o dílo

Po dohodnutí potřebných náležitostí bude uzavřena smlouva o dílo mezi vámi a společností X. Smlouva stanoví termín začátku instalace, termín jejího zprovoznění, vymezí záruční podmínky a odpovědnost obou smluvních stran. Smlouva o dílo zahrnuje také specifikaci způsobu a časového rozvrhu plateb za zařízení.

3. krok – realizace projektu

Po podpisu smlouvy a vyřízení potřebných žádostí a povolení následuje samotná instalace. Tu provádí vybraná společnost samostatně nebo ve spolupráci s vámi – vše se odvíjí od obsahu smlouvy o dílo.

4. krok – revize zařízení

Po instalaci fotovoltaického systému je třeba provést elektrikářskou revizi zařízení. Náklady na tento úkon nepřevýší 2.000,- Kč. Při realizaci projektu na klíč je revize zahrnuta v ceně.

5. krok – rejstřík trestů

Pro další krok je třeba získat výpis z rejstříku trestů a připravit ověřenou kopii živnostenského listu (pokud jej vlastníte). Doklady budou odeslány na Energetický regulační úřad (ERÚ).

6. krok – žádost o licenci

Pro prodej elektrické energie musíte vlastnit licenci. Tu uděluje ERÚ. Je třeba vyplnit žádost (opět můžeme zařídit) a zaslat na ERÚ společně s těmito dokumenty: Žádost o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích pro fyzické osoby Formulář Kontaktní údaje Žádost o zprostředkování přidělení IČ nebo úředně ověřený doklad o firmě a IČ (nesmí být starší 3 měsíců – vydá živnostenský úřad nebo ČSÚ) Žádost o přidělení IČ z ČSÚ Formulář Seznam jednotlivých provozoven pro skupinu 11 – výroba elektřiny Příloha k žádosti o udělení licence na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie – tabulka rozpis nákladů

Čestné prohlášení o bezdlužnosti na daních, soc. zabezpečení, clech, zdravotním pojištění a pokutách a poplatcích vůči ČR nebo územním samosprávným celkům, do výkonu 1 MWp je prohlášení volné formy, např. takto. Kopie z katastrální mapy ve vhodném měřítku se zakreslením umístění provozovny – fotovoltaické elektrárny Majetkový vztah k výrobně elektřiny (technologie, stavební část a nezbytná pomocná zařízení), v případě nájemní smlouvy, souhlas vlastníka s provozováním zařízení, postačí též faktura s dokladem o zaplacení Kolaudační rozhodnutí nebo povolení k předčasnému užívání stavby ke zkušebnímu provozu v případě stavebního řízení, nebo i udělení územního souhlasu Revizní zpráva elektrického zařízení Správní poplatek ve výši 1.000,-Kč do výkonu 1MW(kolek) Plná moc oprávněné osoby pokud není žadatelem Výpis z rejstříku trestů žadatele ne starší 6 měsíců, originál nebo ověřená kopie Veškeré výše uvedené náležitosti můžeme vyřídit za vás. Pokud si objednáte zařízení na klíč, vyřízení ve vašem zastoupení je v ceně.

7. krok – smlouva s distribuční společností

Ve finální fázi uzavřete smlouvu s distribuční elektrárenskou společností na dodávku energie (smlouva je zdarma, podepsaná se navrátí do 30 dnů).

8. krok – fakturace

Nyní už jen pravidelně posíláte faktury za vyrobenou energii vaší elektrárenské společnosti. Oni se nikdy nezpozdí, tak teď jim to můžete oplatit!

Více o fotovoltaice a možnosti získání dotace: https://dotace-jednoduse.cz/dotace-solarni-panely-2021

Příspěvek byl publikován v rubrice Solární panely na chatu. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *