Dotace na vzdělávání zaměstnanců – základní informace

Dnes víme, že si firma může požádat o dotaci na zaměstnance. Podmínkou tedy je, aby tito zaměstnanci byli zaregistrováni na ÚP alespoň 5 měsíců. A co takhle dotace na vzdělávání? Ano, i toto je možné.

Ve firmách se často dochází k názoru, že zaměstnanci nejsou dostatečně proškoleni pro výkon profese. Jsou, ale neustále měnící se trh a nové informace nás doslova nutí neustále se vzdělávat v problematice.

Pro koho je dotace určena?

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace.

Slovo dotace nám mnohdy chybně evokuje, že dostaneme 100% z částky, nebo alespoň většinu. Jak je to u dotací na vzdělávání/ školení?

Příspěvek na vzdělávání

Zaměstnavateli bude hrazeno určité procento nákladů vynaložených na odborný rozvoj zaměstnanců zapojených do projektu. Výše poskytovaného příspěvku se bude odvíjet dle pravidel poskytování veřejné podpory de minimis a blokové výjimky. Vzdělávání bude zajištěno buďto externí firmou nebo interní. Výše příspěvku se odvídí od skutečně vynaloženým mzdovým nákladům lektora podle evidence vzdělávací aktivity.  Stanovený limit bude vycházet z průměrného výdělku vnitropodnikových lektorů v ČR.

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se prosím na: povez@uradprace.cz
Pro více informací, podmínky pro zařazení do třetího kola zde.

Sdílením nám pomůžete, děkujeme

Similar Posts
Dotace na zaměstnance pro rok 2018
Stát podporuje zaměstnanost aktivní politikou zaměstnanosti, která je určována Zákonem
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, v rámci které...
Dotace na zaměstnance – vše co potřebujete znát
Dotace na zaměstnance je poměrně široký pojem, níže můžete vidět rozdělení na spoustu dalších klíčových spojení, která si postupně podrobně...
DOTACE NA NOVÉ PRACOVNÍ MÍSTO
V dnešní době, kdy je vysoká nezaměstnanost je příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa velkou pomocí ze strany státu. Od...

There are no comments yet, add one below.

Zeptejte se na cokoliName

Email

Website

Tato stránka používá cookies Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close