Solární panely – Ušetřím? Má to nevýhody? Jak na instalaci?

Kolik se solárními panely mohu ušetřit?

Otázka, která napadá většinu z vás, lajků i potenciálních zájemců o koupi Solárních panelů/ nikoli dotace na ně. Cena se samozřejmě liší a záleží na mnoha kritériích, takže přesný výpočet zde úvézt nemůžu. Investice je obrovsky výhodná, ale zpočátku velmi drahá. Návratnost se počítá do 6-10 let.!

Pár informací, které na tomto webu ještě nejsou:

Panely obracejte směrem na jih, se sklonem ke slunci 40-60°.
Solární panely se krom výroby elektrické energie, často používají na ohřev Vašich bazénů.
Je jedno, kdy si solární panel pořídíte. I kdyby rok před prodejem nemovitosti, budoucí majitelé domu budou jistě rádi, když bude jejich dům takto moderně vybaven.

Instalace je velice jednoduchá…
Většinou za Vás instalaci Solárního panelu provede sama firma, u které jste si toto zařízení pořídili. Instalace je jednoduchá, takže za ni neplatíte žádné další poplatky. (Bohužel na nákup od tohoto roku nedostanete ani žádnou dotaci, ale jak jsem už psal v příspěvku “výhody solárních panelů”, toto si můžeme vykompenzovat 20ti letou zárukou)
I přes jednoduchou instalaci Vám zde přináším návod (v aj), jak na instalaci panelu na střeše.

Nesporné výhody
Je typický, letní horký den, 27°C ve stínu. Jaká je teplota uvnitř domu se solárním panelem?
Dům chráněný Solárnímy panely má určitou výhodu – pohodlí. Až 97% sálajícího tepla ze slunce se od těchto panelů odráží. Uvnitř pak máte teplotu až o 8°C nižší. (dotace)

Nižší náklady na energii S domem se Solárními panely dostáváme také nižší účty. Dům je také více atraktivnější pro jeho potenciální kupce. Tak malé náklady na pořízení jsou výbornou investicí do budoucna. 20 let záruky! Někteří výrobci Solárních panelů nabízejí i 20 let záruky, což je skutečný plus pro tento výrobek. Solární panel je teplo odrážející laminátová fólie, vyrábějící se ve dvou verzích – pro vnější a vnitřní zabudování.

Mezi její vlastnosti a nesporné výhody patří:

 

Redukuje tepelné záření o 97%
Snižuje půdní teploty až o 8°C
zvyšuje se efektivita tepelného podrubí v domě
Prodlužuje životnost tepelného/klimatizačního potrubí
Zvyšuje úroveň pohodlí
Snižuje náklady na chlazení
Pomáhá udržet teplo během zimy
Nevyžaduje žádnou údržbu – nekazí se
Čím je vyšší teplota vzduchu, tím se zvyšuje efektivita Solárních panelů
Výhody pro stavitele domů se Solárními panely:
Domy se solárními panely mají velkou výhody oproti konkurenci, která toto zařízení nenabízí.
Ideální pro opláštění střechy a stěn.
Nezvyšuje náklady na práci
levné
Světlo ze solárních panelů není nepříjemné na zrak

Přednosti solárních akumulátorů:

vyšší odolnost proti hlubokému vybíjení

nízký minimální nabíjecí proud

nízké samovybíjení (1-3% za měsíc)

dlouhá životnost (vysoký počet pracovních cyklů)

vysoká akumulace el. energie (disponibilní povrch elektrod)

gelové – žádné riziko vytečení při překlopení

dobré ekologické vlastnosti (nízké emise nabíjecího plynu)

minimální nároky na údržbu (doplnění elektrolytu 1x ročně)

o 60% větší cyklovatelnost než startovací a trakční akumulátory

A další…

Výhody a nevýhody

Solární energie zaujala v poslední době výsadní postavení mezi alternativními zdroji energie. Důvodů, proč tomu tak je, lze nalézt hned několik.

Výhody a nevýhody solárních panelů

Především jde o velmi čistou, ekologicky nezávadnou a hlavně nevyčerpatelnou energii, která může do budoucna v drtivé většině překonat jiné, vyčerpatelné zdroje energie. Nevýhodou může být vyšší prvotní investice do solárních panelů, což je způsobeno zejména využívaným materiálem. Výroba fotovoltaických článků do solárních panelů, kdy je využíván především křemík, je totiž poměrně nákladná.

Na druhou stranu však větší využívání solární energie vede ke snižování spotřeby jiných zdrojů energie, získávaných například z fosilních paliv. Do budoucna je tak zaručena návratnost vašich investic.
Používání solární energie si získalo oblibu i u rodinných domů zejména díky své snadné montáži, minimální údržbě, tichosti, ale také vysokými výkupními tarify. Ty jsou nejvyšší ze všech obnovitelných zdrojů.

Pro srovnání, pro úplné uspokojení potřeb jedné domácnosti je potřeba instalovat solární panely o celkové velikosti zhruba 30 m2. Pokud by tak byla zastavěna plocha o velikosti celé ČR, pak by fotovoltaické solární panely zcela uspokojily potřebu naší země.

Solární panel se odkazuje na panel určený pro absorpci sluneční paprsky jako zdroj energie pro výrobu elektrické energie nebo topení.

Fotovoltaické (ve zkratce PV) modulu je zabalen, připojený montáž typicky 6 x 10 solárních článků. Solární Fotovoltaické panely představují solárních panelů fotovoltaického systému, který generuje a dodává solární elektřinu v komerčních a rezidenčních aplikacích. Každý modul je hodnocen jeho výstupní stejnosměrný proud, který za standardních testovacích podmínek a obvykle se pohybuje v rozmezí od 100 do 365 wattů. Účinnost modulu určuje oblast modulu daného stejný jmenovitý výkon – 8% účinnost 230 watt modul bude mít dvojnásobek plochy 16% účinné 230 wattů modulu. Existuje několik solárních panelů k dispozici, které jsou přesahující účinnost 19%. Jednotlivý solární modul může produkovat pouze omezené množství energie; Většina zařízení obsahuje více modulů. Fotovoltaický systém obvykle obsahuje panel nebo pole solárních panelů, solární střídač a někdy baterii a / nebo solární tracker a propojovací kabely.

Cena solární energie, spolu s baterií pro skladování i nadále klesat, takže v mnoha zemích je levnější než běžné využívání fosilních paliv elektřiny z rozvodné sítě.
Dotace na – solární panely a typy:

  • na karavan
  • k bazénu
  • fotovoltaický solární panel
  • na výrobu elektřiny
  • solární panely na střechu
  • teplovzdušné solární panely

Solární energie

Solární panely získávají v poslední době stále větší oblibu. Je to logické, neboť jde o získávání energie ze slunečního svitu, tudíž se jedná o velice levně získanou energii, navíc bez jakékoliv zátěže na životní prostředí. Solární panely lze proto dnes stále častěji zahlédnout jak na úředních budovách, průmyslových stavbách, tak na rodinných domcích a domech.

Typy solárních panelů

Solární panely se rozlišují dle technologie výroby fotovoltaických článků na polykrystalické , monokrystalické a amorfní . Panely lze rozdělit také podle výkonu. Vyrábějí se panely o nominálních výkonech 10Wp až 300Wp. Nejběžnější typy používané na instalace v našich zeměpisných šířkách je panel polykrystalický s výkonem 180-245 Wp.

Polykrystalické

Polykrystalické solární panely se vyznačují velkým výkonem s účinností konverze 14%. Jejich výkon je na vysoké úrovni i po mnoha letech. Po 10 letech výrobci zpravidla garantují 90% původního výkonu, i po 25 letech pak tento typ solárních panelů pracuje na 80% původního výkonu. Jsou využitelné zejména pro menší odklony od jihu. Cennou vlastností těchto panelů je rovněž i jejich univerzální využití v klimatických podmínkách.

Monokrystalické

Monokrystalické panely jsou zřejmě neúčinnějším druhem solárních panelů. Jejich využívání je doporučeno při přímé orientaci na jih. Výkon takového panelu je garantován na 90% procent po 10 letech a na 80% po 25 letech používání.

Amorfní

Amorfní panely, které jsou vyráběny jako tenkovrstvé, mají účinnost konverze 8% a vyznačují se vysokým výkonem. Rovněž i u tohoto typu panelů výrobce garantuje výkon po 10 letech 90%, po 25 letech pak 80%.

Výkonnostní garance

Výrobci u solárních panelů poskytují tzv. výkonnostní garanci, kdy zaručují, že i po 25 letech provozu fotovoltaických článků bude jejich výkon na 80% jejich nominálního výkonu. Přitom návratnost těchto fotovoltaických zařízení se udává okolo 3 let. Samotné fotovoltaické články solárních panelů pak mají životnost více jak 30 let.

Fotovoltaické články jsou vyráběny z křemíkové krystalické mřížky (polykrystalické), napařované křemíkové vrstvy (amorfní) či z jednoho křemíkového krystalu (monokrystalické). Mohou být také vyráběny z vodivých polymerů, slitin na bázi India a Galia či sloučeniny na bázi Kadmia.

Do budoucna se pak počítá s využitím nekřemíkové technologie, kdy budou fotovoltaické články panelů vyráběny pomocí nanočástic. Důvodem této změny je potřeba nahradit energeticky náročný, nedostatkový a také velmi drahý křemík.

Vysvětlení solárních panelů – převzatý text

Jak funguje solární PV (fotovoltaický) systém?
Některé materiály mohou být vyrobeny, když na ně dopadne světlo; toto se nazývá fotovoltaický efekt. Solární panely využívají tento efekt k přeměně energie ze slunečního záření na stejnosměrou elektrickou energii. Jednotka měniče pak tuto hodnotu změní. Typická instalace zahrnuje několik panelů spojených dohromady v poli.

Typy solárních panelů

Monokrystlické panely jsou typicky erné barvy a mají reputaci pro vyšší účinnost než multicrystalické (nebo polykrystalické) modely, které jsou obvykle tmavé a mají lepší teplotní toleranci (viz níže uvedená účinnost). Rozdíly ve výrobních procesech křmíkových článků v každém případě. V praxi to není nutně jasná výhod ani v cestě; jako u většiny výrobků s vysokou technologií, jsou solární panely složitou sestavou nebo mnoha komponentami a celkový výkon závisí na více než jen typu buňky.
Interdigitované solární články s zpětným kontaktem (IBC) nebo solární články se zadním kontaktem jsou alternativní nebo standardní solární články. Mohou dosáhnout vyšší účinnosti, takže nejsou žádné kontaktní kovové pružky, které by zabránily vnikání světla na povrch buňky. Panely Sunpower v našem testu používají buňky IBC.


Tenké sluneční články jsou vyrobeny z tenké vrstvy nebo fotovoltaického materiálu (jako je amorfní křemík, telurid kadmia nebo měď-indium-gallium-selenid) na základní desce ze skla, kovu nebo jiné látky. Tato technologie se vyvíjí a zároveň slibuje flexibilnější aplikace než standardní solární panely, je mnohem méně účinná a je v budovách na střeše divná. Používá se v různých rozsáhlých i malých aplikacích, od budov integrovaných fotovoltaických systémů až po solární kalkulačky a zahradní lampy.


Účinnost


Jedná se jednoduše o měření výkonu panelu (ve wattech) oproti jeho ploše. Obecně platí, že čím vyšší je efektivita, tím nižší náklady na instalaci. Nicméně, pokud máte dostaek místa, může být pro vás ekonomičtější.
To může být překvapení, ale solární panely jsou určeny k tomu, aby byly na střechu umístěny na přímém slunečnm světle, protože se zvětšují díky vlivu fotovoltaického efektu. Takže budete mít někdy méně energie na panelech v mírném dni (a nezapomeňte, dokonce i při 25 ° C, vaše střešní panely by mohly pracovat při 40 ° C výše). Výkony solárních pnelů jsou založeny na standardních podmínkách (teplota panelu 25 ° C). Některé panely mají lepší teplotní toleranci než jiné, a proto jsou lepší volbou v horkém klimatu. Správná instalace je také důležitá; to je důvod, proč by panely měly být instalovány způsobem, který to dovolí

Sdílením nám pomůžete, děkujeme

Similar Posts
Solární ohřev vody
Solární ohřev vody (SWH) je přeměna slunečního záření na obnovitelné energie pro ohřev vody pomocí solárního kolektoru. Solární ohřev vody...
Thermo-solární akumulátory – nabíječky
Stejně jako jiné obnovitelné zdroje, solární energie není stále k dispozici. V důsledku toho je akumulace systémy jsou velmi důležité...
Solární sprcha – taška
taška – úspora vody a plynu při kempování Pokud tak učiníte trochu kempování a myšlenka jít na dny bez křoviny...

There are no comments yet, add one below.

Zeptejte se na cokoliName

Email

Website

Tato stránka používá cookies Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close