Dotace na solární panely

Alternativní způsoby vytápění rodinných domů, ohřevu vody či zásobování energií jsou v současné době na svém vrcholu. Jelikož se nejedná pouze o moderní trend, ale také o efektivní a šetrné využívání cenných zdrojů, jsou tato ekologická a ekonomická zařízení podporována dotacemi – dotace na solární panely.

V rámci třetí výzvy dotačního programu Nová zelená úsporám, jež je podpořen Státním fondem životního prostředí, je jednou z oblastí také efektivní využití zdrojů energie. Sem mimo jiné spadají dotace na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů.

Pro koho je dotace určena

O dotaci může žádat vlastník rodinného domu, nebo osoba, která aktuálně rodinný dům staví. Žádost lze podat jak před zahájením stavby, nebo úpravy domu, tak i během těchto činností, nebo po jejich skončení.

O jaká zařízení se jedná

Dotace na solární panely se vztahuje na solární termický systém na přípravu teplé vody a také na solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění. Podpora se dá využít také při rozšíření stávajícího solárního systému, na který již byla jednou dotace poskytnuta, konkrétně na rozšíření z pouhého ohřevu teplé vody na přitápění.

Jaká je výše dotace

V případě dotačního programu Nová zelená úsporám platí, že čím více opatření žadatel udělá, tím je dotace, logicky, vyšší. Obecně však platí zásada, že celková výše dotace na jednu žádost činí maximálně 50 % doložených výdajů. U solárního termického systému na přípravu teplé vody se jedná o maximální částku 35 000 Kč, u systému na přípravu teplé vody a přitápění pak částka může činit maximálně 50 000 Kč.

U domů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji se pak výše dotace zvedá ještě o 10 %.

Kromě dotace na solární systémy je možné získat podporu také například na zpracování projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy či na zajištění odborného technického dozoru a podobně. O tyto podpory je nutné žádat vždy současně.

Jak postupovat v případě podání žádosti o dotaci

Dotace na solární panely

V případě, kdy se rozhodnete pro podání žádosti v rámci uvedeného dotačního programu, je vhodné důkladně prostudovat všeobecné dotační podmínky, které jsou k nahlédnutí na internetových stránkách Státního fondu životního prostředí nebo také na oficiálním webu programu Nová zelená úsporám.

Před podáním žádosti je nutné zpracovat projektovou dokumentaci a posudek o energetické náročnosti budovy. Současně musí být vyplněn krycí list technických parametrů, který podrobně popisuje současný stav a navrhovanou změnu.

Samotná žádost se podává v elektronické formě na internetových stránkách www.novazelenausporam.cz . Jedná se spíše o jakousi registraci žádosti, jelikož následně je nutné do pěti dnů doručit vytištěný vyplněný registrační formulář včetně všech požadovaných dokumentů a příloh na krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí. Poté bude probíhat proces kontroly, akceptace a schvalování žádosti. Po tomto procesu, v případě, že bude vše v pořádku a bude kladně rozhodnuto, dojde k registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace. Poté již nic nebrání výplatě dotace na účet žadatele.

V souladu s ustanoveními dotačního programu je nutné zajistit si při provádění prací odborný dozor. Při realizaci opatření, tedy při montáží nového solárního zařízení je nezbytné, aby jak materiály a výrobky, tak i montážní firma odpovídaly požadavkům a podmínkám programu/ Solární panely – dotační informace.

Další: dotace na plynový kotel

Sdílením nám pomůžete, děkujeme

Similar Posts
KONEC DOTACÍ!? Vaše názory 2018
Dotace nejsou věčné a nevyčerpatelné. Je pravdou, že míra jejich úspěšného čerpání není nijak závratná, spíše je až nedostačující, nicméně,...
Dotace na ornou půdu
Ještě mě zajímá:Dotace na solární panelyDotace na novostavbu RD i bytuDotace na zemědělskou půdu $Dotace na zemědělskou půdu 2017Co je...
Fotovoltaické tašky na střechu – Dotace
Stavíte dům nebo už ho dávno máte a ještě jste neslyšeli o Dotaci na fotovoltaické tašky na Vaší střeše? Zbystřete,...

There are no comments yet, add one below.

Zeptejte se na cokoliName

Email

Website

Tato stránka používá cookies Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close