Program zelená úsporám – nově

Na co lze získat dotaci a postup „JAK“:

Dotační program Nová zelená úsporám je zaměřena na snižování energetické náročnosti budov a úsporu energií. Je možno žádat dotaci na modernizaci vytápění a větrání.
Na co je možné získat státní podporu?

_________________________________________________________________

• Zateplení domu
• Výměnu oken
• Úsporné kotle
• Tepelná čerpadla
• Výstavbu rodinných domů
• Větrání a rekuperace tepla

Jaký je postup pro získání dotace?

dotace zelená úsporám

1. Oslovte odborníka, který vám zpracuje posudek – součástí splnění podmínek pro získání dotace je doložení odborného posudku který se skládá z projektové dokumentace a energetického posudku. Projektovou dokumentaci mohou zpracovávat osoby mající příslušnou autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, které jsou členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) nebo České komory architektů (ČKA).

2. Stavební záměr projednejte se stavebním úřadem

3. Energetický specialista vám musí vyplnit Krycí list technických parametrů – součástí žádosti o dotace z programu Zelená úsporám je také Krycí list technických parametrů, který vypracujte s energetickým specialistou. Ten jej musí také podepsat a vy taktéž.4. Vyplňte žádost o dotaci v programu Zelená úsporám – žádost se podává elektronicky, při vyplňování žádosti je potřeba mít u sebe Krycí list technických parametrů.

5. Vygenerovanou žádost odešlete Fondu – vygenerovanou žádost vytiskněte a podepište, spolu se všemi přílohami doručte osobně či poštou na některé krajské pracoviště Fondu životního prostředí. Nejpozději do 5 dnů od elektronické evidence žádosti

6. Kontrola žádosti – žádost je kontrolována z hlediska úplnosti všech údajů a příloh, v případě nedostatků budete mít lhůtu na opravu

7. Akceptace žádosti – pokud vaše žádost neobsahuje nesrovnalosti, dostanete od Fondu dopis, že je vaše žádost akceptována. Zároveň bude obsahovat lhůtu, kdy je potřeba realizovat veškerá opatření a doložit všechny dokumenty, které jsou nezbytné pro Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Registraci akce a Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu

8. Zajištění odborného technického dozoru – V souladu s podmínkami Zelené úsporám je zajistit si odborný technický dozor. I na ten lze získat státní podporu

9. Nákup materiálů a zajištění dodavatele – U realizace úsporných opatření máte povinnost prokázat soulad technických vlastností použitých materiálů a výrobků s podmínkami Programu doložením patřičných dokumentů. Opatření skupiny A- C musí realizovat dodavatelé s příslušnou odbornou způsobilostí a oprávněním

10. Závěrečné vyhodnocení žádosti – Nejpozději do uplynutí akceptační lhůty pro realizování opatření, která je uvedena v akceptačním dopise je potřeba doložit dokumenty o řádném dokončení realizace

11. Výplata dotace – Vyplacení dotace na váš bankovní účet proběhne do tří týdnů od uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory.

Autorem je paní Světlá, dotační poradkyně.

Sdílením nám pomůžete, děkujeme

Similar Posts
Dotace na ornou půdu
Ještě mě zajímá:Dotace na solární panelyDotace na novostavbu RD i bytuDotace na zemědělskou půdu $Dotace na zemědělskou půdu 2017Co je...
Fotovoltaické tašky na střechu – Dotace
Stavíte dům nebo už ho dávno máte a ještě jste neslyšeli o Dotaci na fotovoltaické tašky na Vaší střeše? Zbystřete,...
Dotace na zemědělskou půdu 2017
Není tajemstvím, že zemědělci nemají svůj úděl lehký. Jejich úspěch se odvíjí často od spousty vnějších vlivů, kterým nemohou vždy...

1 Comment

Leave a Reply


Name (required)

Email (required)

Website