Příspěvky pro zaměstnance a zaměstnavatele

Úřad práce nabízí mnohé nástroje v oblasti zaměstnanosti, které mají přispět ke zřizování nových pracovních míst poskytováním příspěvků zaměstnavatelům při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání, i pomoci uchazečům samotným. Přinášíme Vám aktuální stav k únoru 2014.

V celé ČR je možné žádat o mzdové příspěvky na Společensky účelná pracovní místa, která lze poskytnou pro dlouhodobě nezaměstnané, avšak každý ÚP může podporovat určitý výrobní odbor či skupinu uchazečů. ÚP může uchazeči o zaměstnání poskytnout také příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa, které uchazeč o zaměstnání pro sebe zřídí za účelem zahájení samostatně výdělečné činnosti. Délka podpory v obou případech je půl roku až 1 rok.

Mzdové příspěvky se poskytují i v rámci zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

  • Chráněné pracovní místo, na kterém musí zaměstnavatel zaměstnávat po dobu nejméně 2 let osobu se zdravotním postižením.
  • Příspěvek na zapracování může zaměstnavatel čerpat po dobu tří měsíců a výše příspěvku na zapracování činí nejvýše 4000 Kč (50 % minimální hrubé měsíční mzdy).

Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program může úřad práce poskytnout zaměstnavateli, který přechází na nový výrobní program a nemůže pro své zaměstnance zabezpečit práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. Měsíční příspěvek na jednoho zaměstnance může činit nejvýše polovinu minimální mzdy.

Celostátní projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců je určen zaměstnavatelům, nebo OSVČ bez zaměstnanců, kteří v meziročním srovnání nezaznamenali nižší pokles tržeb než je 5 %. Projekt bude realizován do 31. 8. 2015 a je pro něj vyčleněna částka 900 mil. Kč.

Program Odborná praxe pro mladé do 30 let, poskytuje pro uchazeče v evidenci ÚP déle jak 4 měsíce odbornou praxi u konkrétního zaměstnavatele a pomůže jim tak při vstupu na pracovní trh.

Vzdělávejte se pro stabilitu, podporuje podnikatelské subjekty, které v důsledku hospodářské krize nejsou ve svých provozovnách schopny přechodně přidělovat svým zaměstnancům práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. Podobně znějící program Vzdělávejte se pro růst II, podporuje zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů vybraných odvětví průmyslu a služeb, momentálně je otevřen ve Zlínském, Ústeckém, Jihočeském, Karlovarském, Královéhradeckém, Pardubickém kraji a Kraji Vysočina.

Z Fondu dalšího vzdělávání lze získat dotaci prostřednictvím těchto projektů:

  • Stáže pro mladé
  • Stáže ve firmách
  • Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením
  • Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí

V rámci jednotlivých krajů v ČR jsou vyvíjeny iniciativy a programy jejichž cílem je ulehčit účastníkům plynulý přechod ze zaměstnání do zaměstnání, podporovat zaměstnanost osob starších 50-ti let, mladých do 30-ti let a ulehčit návrat rodičům na trh práce po mateřské dovolené. Další podpora je zaměřena pro uchazeče o práci z řad romských obyvatel, osob bez potřebného vzdělání a se zdravotním omezením. Pokud máte zájem získat bližší a podrobnější informace o aktuálních příspěvcích ve Vašem kraji, neváhejte nás kontaktovat.

Vedeme unikátní databázi dotací na zaměstnance, jenž pravidelně aktualizujeme. S námi Vám neunikne žádná dotační příležitost.

Pro více informací se prosím obraťte na infolinku ÚP ČR – 844 844 803. Kontakty na jednotlivá regionální pracoviště najdete ZDE.

Sdílením nám pomůžete, děkujeme

Similar Posts
Dotace na vzdělávání zaměstnanců – základní informace
Dnes víme, že si firma může požádat o dotaci na zaměstnance. Podmínkou tedy je, aby tito zaměstnanci byli zaregistrováni na...
Dotace na zaměstnance pro rok 2018
Stát podporuje zaměstnanost aktivní politikou zaměstnanosti, která je určována Zákonem
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, v rámci které...
Dotace na zaměstnance – vše co potřebujete znát
Dotace na zaměstnance je poměrně široký pojem, níže můžete vidět rozdělení na spoustu dalších klíčových spojení, která si postupně podrobně...

There are no comments yet, add one below.

Zeptejte se na cokoliName

Email

Website

Tato stránka používá cookies Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close