OPŽP pro podnikatele

Operační program Životní prostředí (OPŽP) představuje druhý největší český operační program a nabízí jedinečnou šanci získat finanční podporu na realizaci projektů zaměřených na ochranu a zlepšování životního prostředí. V letech 2007-2013 bude z Fondu soudržnosti (FS) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) uvolněno více než 5 miliard eur. OPŽP je určen širokému spektru zájemců od čistě veřejnoprávních subjektů přes právnické osoby až po nepodnikající fyzické osoby.

Od identifikace záměru k podání žádosti

Pro podnikatele a živnostníky představuje OPŽP jedinečnou příležitost, jak podpořit své záměry ve vybraných oblastech zlepšování životního prostředí. Pro to, aby se zájemce o finanční podporu změnil v žadatele a příjemce, je třeba především připravit kvalitní projektový
záměr/projekt, který bude splňovat podmínky (výběrová kritéria a kritéria přijatelnosti) OPŽP. Zájemce se musí seznámit s několika dokumenty:

  • Programový dokument OPŽP
  • Implementační dokument OPŽP
  • Směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků včetně příloh
  • Závazné pokyny pro žadatele a příjemce
  • Podmínky aktuální výzvy pro předkládání projektů
  • Další relevantní dokumenty pro danou oblast podpory vyplývající z výše uvedených dokumentů

První fáze, tj. příprava, nastavení a zhodnocení projektového záměru/projektu, je zcela klíčová. Důležité je seznámit se se všemi závazky, které vzniknou žadateli/příjemci ve všech fázích projektu, tj. ve fázi přípravy, realizace i provozu (udržitelnosti). Podáním žádosti a přidělením dotace povinnosti příjemce rozhodně nekončí. Nejasnosti a otázky pomohou zájemcům o podporu zodpovědět webové stránky OPŽP, bezplatná zelená linka OPŽP, krajská pracoviště SFŽP nebo regionální poradenská a informační místa (RPIM).

Sdílením nám pomůžete, děkujeme

Similar Posts
O zlatě
Zlato (latinsky Aurum, chemická značka prvku Au) je chemicky odolný, velmi dobře tepelně i elektricky vodivý, ale poměrně měkký drahý...
Dotace na elektromobily a na podnikání
Dotace na elektromobily a na podnikání dotace na elektromobily na elektromobil státní dotace na elektromobily Sdílením nám pomůžete,...
vzdělávání seniorů dotace
Stačí jen zapátrat ve svém okolí a možná se budeme divit, jaké možnosti vzdělávání se nabízejí úplně blízko. Například v městě...

There are no comments yet, add one below.

Leave a Reply


Name (required)

Email (required)

Website