Nestátní neziskovky

 

Nestátní nezisková organizace či nevládní nezisková organizace (zkratka NNO nebo NGO z anglického Non-Governmental Organization) je nezisková organizace nezřizovaná státem a na státu nezávislá (anglický termín Non-Governmental Organization vyjadřuje, že orgaizace není zřízena ani lokální či regionální veřejnou správou – local government), která je určena k obecně prospěšné činnosti nebo k neziskové činnosti pro soukromý prospěch. Světová banka poažuje za nevládní neziskové organizace kromě nevládních univerzit a výzkumných pracovišť především organzace, jejichž aktivity „zmírňují utrpení, podporují zájmy chudých, chrání životní prostředí, poskytují základní sociální služby nebo vedou k rozvoji komunit“.

Nestátní nezisková organzace není v České republice oficiální právní termín ani právní forma či status právnické osoby, ale jde o termín již do značné míryustálený ve společensko-ekonomckých textech, sebeoznačení organizací i praxi veřejné správy.

Neziskové organizace nebo lidově neziskovky můžou mít několik podob:

  • spolek
  • ústav
  • sociální družstvo
  • obecně prospěšná společnost
  • nadace nebo nadační fond
  • registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba

Neziskové organizace jsou nezávislé na státu a své úsilí zaměřují na pomoc ve všech oblastech lidského života. Základním motivem činnosti není nikdy návratnost investic, ale vždy dobrá vůle a úsilí pomáhat. Případné zisky jsou investovány zpět do činnosti organizace.

Do neziskového sektoru se řadí například subjekty poskytující veřejné služby, subjekty pracující pro své členy, subjekty financující činnosti ostatních apod. Působí v mnoha veřejně prospěšných oblastech, jako jsou sociální služby, péče o zdravotně postižené, řešení sociálních patologií, ochrana životního prostředí, kultura a ochrana kulturních památek nebo rozvoj komunit. Významnou oblastí neziskové práce je i oblast sportu. Neziskové

Co hledáte o neziskových organizacích

zdravotnické zařízení
nestátní neziskové organizace
co je nestátní nezisková
registr nestátních zdravotnických zařízení
registrace nestátního zdravotnického zařízení
hotel nestátní zdravotnické zařízení

sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky
co je nestátní neziskové

nestátní zdravotnické zařízení třeboň
soukroma nestatni ortopedie

účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky
rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Sdílením nám pomůžete, děkujeme

Similar Posts
Dotace na WI-FI pro veřejná místa již na podzim 2018
Už bychom si mysleli, že dotacím pomalu odznívá, ale málem nám unikl dotační program na wifi pro města a obce....
STROJE
Stroj je obecné označení pro účelová, obvykle mechanická nebo elektromechanická zařízení na přeměny a využití energie, jimiž člověk rozšiřujesvé síly...
Důchodová kalkulačka – Kdy půjdete do důchodu
Důchodová kalkulačka – kdy že půjdete do důchodu? Na čem záleží to, jakou výši důchodu vlastně dostanete? Ještě mě zajímá:Dotace...

There are no comments yet, add one below.

Zeptejte se na cokoliName

Email

Website

Tato stránka používá cookies Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close