Jak aktivně snižovat nezaměstnanost

Ministerstvo práce a sociálních věcí definovalo své cíle o opatření pro nadcházející programovací období. Naváže na strategii realizovanou prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a soustředí se na problematické oblasti českého trhu práce a dále podpoří aktivní politiku snižování nezaměstnanosti a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb.

Nový programový plán se chce oproti minulosti, mimo jiné, soustředit také na osvětu v oblasti životního stylu. Konkrétně byla definována tato opatření:

  • podpora opatření na trhu práce – využití pružných forem pracovního poměru, zvýšení profesní mobility, vyšší stupeň spolupráce se zaměstnavateli, jejich potřebami, inovativní nástroje;
  • sociální začleňování – zaměření na inkluzivní vzdělávání, znevýhodněné osoby a jejich sociální a pracovní integraci, důraz na poradenství, preventivní opatření, přípravu pracovníků služeb zaměstnanosti a sociální sféry, rozvoj sociálních služeb;
  • podpora zdraví – podpora zdravého a udržitelného životního stylu, zajištění pružného přizpůsobování systému péče o zdraví ekonomickému, sociálnímu a demografickému vývoji; podpora humanizace a deinstitucionalizace zdravotní péče;
  • instituce – modernizace a zefektivnění veřejné správy, včetně podpory zavádění a rozvoje e-governmentu (rozvoj standardů veřejných služeb, zkvalitnění poskytování a dostupnosti služeb, zvyšování kvalifikace zaměstnanců veřejných institucí a informovanosti klientů).

Cílem je více propojit projekty vzdělávacího a inkluzivního charakteru.

  • koordinace opatření pro trh práce a oblast vzdělanosti;
  • koordinace s opatřeními v oblasti sociálního začleňování a boje s chudobou;
  • orientace na komplexní rozvoj lidských zdrojů a přilákání nových lidských zdrojů;
  • užší a cílenější spolupráce s podniky prostřednictvím intervencí v programech celoživotního vzdělávání a technického vzdělávání;
  • systematičtější koordinace podpořených projektů napříč oblastmi a regiony;
  • koordinace plošných opatření vedoucích k dlouhodobému zajištění zdravé pracovní síly pro trh práce

Sdílením nám pomůžete, děkujeme

Similar Posts
Pokladny EET 2017
POKLADNY EET 2017 Všechny kraje mohou ode dneška žádat o dotace pro domácnosti na výměnu starých kotlů za nové –...

There are no comments yet, add one below.

Leave a Reply


Name (required)

Email (required)

Website