Důchodová kalkulačka – Kdy půjdete do důchodu

Důchodová kalkulačka – kdy že půjdete do důchodu? Na čem záleží to, jakou výši důchodu vlastně dostanete?

Na všechno, co potřebujete vědět existují kalkulačky – to, jakou výši důchodu dostanete – ale pozor, nemá moc smysl to zjišťovat, pokud Vám do důchodu chybí ještě několik let. Informace se mohou změnit a za pár let nic nemusí být již aktuální.

Při výpočtu důchodu se počítá s příjmem z tzv. rozhodného období, které je stanoveno na 30 let.

Pro nárok na důchod je samozřejmostí dosažení důchodového věku. Pro muže a bezdětné ženy to je minimálníě 63 let. Tato podmínka platí jen pro ty, kteří se narodili po roce 1953 a později.Do důchodu je rovněž možnost odejít předčasně a to 3 roky před dosažením Vašeho důchodového věku.

Abych to tedy shrnul, výše Vašeho důchodového věku závisí na třech bodech:

  • Na výší výdělků během života – oněch 30 let
  • Délce doby pojištění
  • Důchodový věk

Při výpočtech se počítá s různými koeficienty a různými faktory, takže pokud chcete vědět přesnou výši částky, využijte kalkulačku.

Zajímavosti:

-Průměrný důchodový příjem k roku 2016 dosahuje na částku 11 460 Kč a vyšší a je vyplácen polovině všech důchodců.

-Jestliže chcete do důchodu ještě letos, měli byste mít odpracovaných 33 let.

TOTO JSOU UŽITEČNÉ ODKAZY:

Penzijní fond je fond, do něhož se v průběhu zaměstnaneckého pracovního poměru přidává peněžní částka a od níž jou vypláceny platby na podporu odchodu do důchodu ze zaměstnání ve formě pravidelných plateb. Důchodem může bt „plán definovaných požitků“, kdy je osobě vyplácena pevná částka, nebo „plán definovaných příspěvků“, na záklaě kterého se investuje pevná částka a stává se dostupným v důchodoém věku. Důchodová kalkulačka – Kdy půjdete do důchodu Důchody by neměly být zaměňovány s odstupným; bývalá částka je zpravidla vyplácena v pravidelnýh splátkách po skončení důchodu, zatímco druhá se zpravidla vyplácí jako pevná částka po nedobrovolném ukončení pracovního poměru před odchodem do důchodu.
Důchodová kalkulačka - Kdy půjdete do důchodu

Pojmy „penzijní plán“ a „starobní důchod“ mají tndenci odkazovat na důchod poskytnutý při odchodu do důchodu. Plány na odchoddo důchodu mohou být vytvořeny zaměstnavateli, pojišťovnami, vládou nebo jinými institucemi, jako jsou sdruní zaměstnavatelů nebo odborové organizace. Pojmenované penzijní plány ve Spojených státech jsou běžně známé jao důchodové systémy ve Spojeném království a Irsku a penzijní plán v Austrálii a a Novém Zélandu. Starobní důchody jsou typicky ve formě zaručené životn anuity, čímž se pojišťuje proti riziku dlouhověkosti. Důchodová kalkulačka – Kdy půjdete do důchodu

 

Sdílením nám pomůžete, děkujeme

Similar Posts
STROJE
Stroj je obecné označení pro účelová, obvykle mechanická nebo elektromechanická zařízení na přeměny a využití energie, jimiž člověk rozšiřujesvé síly...
Nestátní neziskovky
  Nestátní nezisková organizace či nevládní nezisková organizace (zkratka NNO nebo NGO z anglického Non-Governmental Organization) je nezisková organizace nezřizovaná...
Dotace pro začínající firmy – Aktuálně
Získání kapitálu na zahájení podnikání – rozjezd firmy, je jedním ze závaznějšího zauzlení začínajících businessmanů. Je reálné získání dotace od...

There are no comments yet, add one below.

Zeptejte se na cokoliName

Email

Website

Tato stránka používá cookies Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close