Nové kotlíkové dotace 2016
Na nové kotlíkové dotace půjde do krajů 9 miliard. Na výměnu starého kotle za peletový stát přispěje žadatelům částkou až 127 500 korun. Ministerstvo životního prostředí v červenci zveřejnilo základní rámec podmínek kotlíkových dotací, které budou nově hradit evropské fondy. Kvůli financování z fondů EU si nejdříve o peníze musí zažádat kraje, které budou následně poskytovat dotace přímo občanům. Ministerstvo zveřejnilo 1. výzvu pro kraje v hodnotě 3 miliardy korun. Kraje musí o dotaci pro občany zažádat do 30. září.

Na co dostanete dotaci:

  •        zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
  •        nová otopná soustava
  •        rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
  •        finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)
  •        služby energetického specialisty
  •        projektová dokumentace

Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace: 150 tis. Kč (tj. maximální výše dotace 127,5 tis. Kč).

Podporovaná zařízení budou uvedena v závazném seznamu vedeném SFŽP

  •        Od 20. 7. 2015 lze do závazného seznamu SFŽP zapisovat tepelná čerpadla a kondenzační kotle na zemní plyn
  •        Kotle na pevná paliva bude možné na seznam zapisovat po oficiálním zveřejnění nařízení EK k Ekodesignu koncem července

Výše podpory:

Kotel výhradně na uhlí                                                      70 %

Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel         75 %

Kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla                  80 %

+ dalších 5 % pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (seznam měst a obcí se znečištěným ovzduším).

Kde a kdy budete žádat:

Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvy pro občany.

Co budu muset určitě povinně doložit:

Žádost o poskytnutí dotace – budou k dispozici na krajských úřadech.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.

Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více.

Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.

Nová Zelená úsporám začne s příjmem žádostí opět na podzim 2015.

www.novazelenausporam.cz

První výzva Nové zelené úsporám pro rok 2015 skončila k 15. červenci. Na rodinné domy bylo podáno 4322 žádostí za více než 995 milionů korun. O Nové zelené úsporám jsem psali v našem článku Nová zelená úsporám 2015 spuštěna.

Na podzim bude spuštěno další kolo žádostí.

„Novou výzvu na NZÚ bude možné od podzimu vhodně kombinovat s připravovanými kotlíkovými dotacemi. V jejich rámci bude možné získat dotace na kotle na pevná paliva – uhlí a biomasu a jejich kombinaci, na plynové kotle, tepelná čerpadla a nově i na mikroenergetická opatření. Výše dotace se bude pohybovat od 70 do 85% a bude odstupňovaná např. podle znečištění ovzduší v místě výměny kotle nebo právě podle druhu paliva. Nejvíce zvýhodněné budou kotle na OZE.“ potvrdil ministr MŽP Brabec.

Sdílením nám pomůžete, děkujeme

Similar Posts
Co obnáší vyřízení kotlíkové dotace?
Kotlíkové dotace jsou stále aktuální a finanční zdroj – dotace, jsou stále nevyčerpané. Již dříve jsme pro Vás sepsali Vaše...
Dotace na plynový kotel
Jestli máte doma starý kotel na tuhá paliva, nebo jiný zdroj vytápění, který je jednak neefektivní a také neekologický, máte...
Kotlíková dotace 2018
Výše kotlíková dotace je odstupňovaná podle typu kotle (na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší, na kotel jen na biomasu...

There are no comments yet, add one below.

Zeptejte se na cokoliName

Email

Website

Tato stránka používá cookies Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close