Dotace na zemědělskou půdu 2017

Není tajemstvím, že zemědělci nemají svůj úděl lehký. Jejich úspěch se odvíjí často od spousty vnějších vlivů, kterým nemohou vždy zcela zabránit nebo je ovlivnit. Od úrody se pak odvíjí zisk a je často demotivující v činnosti pokračovat, pokud není vidina nějaké podpory nebo naděje na zlepšení.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) proto pomáhá prostřednictvím různých finančních podpor (dotace na zemědělskou půdu) zemědělcům jejich činnost udržet a rozvíjet.

Přímé platby SZIF

Prostřednictvím přímých plateb jsou zemědělcům vypláceny finanční prostředky v různých oblastech. Co se týká zemědělské půdy, pak sem patří jednotná platba na plochu (SAPS).

Žadatel, který bude mít o tuto dotaci zájem, musí splňovat následující podmínky:

–       být fyzickou nebo právnickou osobou

–       aktivním zemědělcem

–       zemědělským podnikatelem

–       mít svou půdu evidovanou v LPIS – Evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

–       tuto půdu obhospodařovat

–       mít pro žádost o platbu minimální výměru půdy o velikosti 1 ha

–       díly půdního bloku (DPB) mít zakresleny v mapě

–       dodržovat celoročně podmínky plateb.

Dotace na zemědělskou půduDotaci lze žádat na následující zemědělské kultury a podkultury, kdy však druh této kultury nemá vliv na výši příspěvku.

Jedná se o standartní ornou půdu, úhor, travní porost a trvalý travní porost, vinici, chmelnici, sad, školku, rychle rostoucí dřeviny, jinou kulturu a zalesněnou půdu.

Pěstovat lze i konopí, v žádosti však musí být uvedena jeho přesná výměra, odrůda a množství osiva.

Žádost o jednotnou platbu na plochu musí zemědělec podat nejpozději k 15. květnu příslušného kalendářního roku na Oddělení příjmu žádostí, nebo elektronicky přes portál SZIF.

Platba dotace je pak vypočtena jako sazba v korunách x způsobilá plocha v ha. Sazba je stanovena Fondem a zveřejněna na jeho internetových stránkách nejpozději 30. listopadu. Způsobilá plocha pak představuje plochu, která splňuje stanovené podmínky. Dotace je následně, po kladném vyřízení žádosti, odeslána na účet žadatele v termínu od 1. prosince do 30. června.

Kromě jednotné platby na plochu zahrnují přímé platby také přechodné vnitrostátní podpory. Jedná se o doplňkové platby a lze zde také žádat o platbu na zemědělskou půdu. Žádost o doplňkovou platbu se podává současně s žádostí o jednotnou platbu  SAPS a taktéž podmínky jsou shodné. Doplňková platba má za cíl dorovnat případné nesouměrnosti v systému plateb z důvodu určitého znevýhodnění.

Podpora nákupu půdy

 

Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond, a.s. (PGRLF) je dalším subjektem, kde mohou zemědělci žádat o dotaci. Aktuálně je otevřen program Podpora nákupu půdy, který může částečně pokrýt úroky z úvěru, který si podnikatel – zemědělec v rámci své činnosti vzal na nákup pozemků. Výše dotace může být až 15 000 EUR. Žádost se podává na předepsaném formuláři tomuto fondu.

Druhým programem jsou Úvěry na nákup půdy.  Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond v tomto případě poskytne zemědělci úvěr na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu. Úvěr může být poskytnut až do výše 5 milionů Kč s dobou splatnosti 25 let.

Bližší informace a konkrétní podmínky spolu s příslušnými formuláři lze získat na internetových stránkách jak Státního zemědělského intervenčního fondu, tak také Podpůrného a garančního lesnického a rolnického fondu, a.s/ Dotace na zemědělskou půdu.

dotace na plynové kotle

Sdílením nám pomůžete, děkujeme

Similar Posts
KONEC DOTACÍ!? Vaše názory 2018
Dotace nejsou věčné a nevyčerpatelné. Je pravdou, že míra jejich úspěšného čerpání není nijak závratná, spíše je až nedostačující, nicméně,...
Dotace na ornou půdu
Ještě mě zajímá:Dotace na solární panelyDotace na novostavbu RD i bytuDotace na zemědělskou půdu $Dotace na zemědělskou půdu 2017Co je...
Fotovoltaické tašky na střechu – Dotace
Stavíte dům nebo už ho dávno máte a ještě jste neslyšeli o Dotaci na fotovoltaické tašky na Vaší střeše? Zbystřete,...

1 Comment

  • Anna Budilovská napsal:

    Dobrý den,
    prosím o sdělení, když uzavírám pachtovní smlouvu, na jakou dobu pachtu ji musím uzavřít ( na dobu určitou na ? let, nebo na dobu neurčitou s ? letou výpovědní lhůtou )tak, aby pachtýř, který na propachtovaných pozemcích provozuje zemědělskou výrobu, měl nárok na dotace.

    Děkuji Budilovská

Zeptejte se na cokoliName

Email

Website

Tato stránka používá cookies Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close