Dotace na podnikání – informace 2018

Dotace na podnikání je velice široký pojem, který se dělí na mnoho kategorií a odvětví, mezi kterými si lze dotaci vybrat. Samozřejmě, dotace pro podnikání tady jsou a to minimálně do roku 2020, do kdy jsou „nastaveny“ operační programy. Vy hledáte operační program Podnikání a inovace, platný od roku 2014 do 2020. Samozřejmě, né každá firma bude splňovat podmínky pro čerpání. Je dobré vědět, že většina dotací nejen na podnikání se vyplácí zpětně.

Ve strukturálních fondech Evropské unie jsou do roku 2020 připraveny desítky miliard korun, a tak se zájem podnikatelů postupně zvyšuje. Nově mohou o dotace žádat i malé firmy. Přes sliby českých i evropských úředníků se pravidla při tvorbě žádostí nezjednodušily, což výrazně komplikuje život malým firmám nebo samostatným podnikatelům. Odborníci přesto doporučují prokousat se celým papírováním, neboť subjekty, kterým byly žádosti schváleny, potvrzují, že námaha stojí za to.

Finanční zdroje chybí téměř vždy, a proto dotace z evropských fondů představují příjemný doping, i když se do projektu musí investovat zpravidla padesát procent z vlatních zdrojů. Mít dobrý podnikatelský záměr je základ, chce to však i trochu štěstí. /dotace na podnikání/

Jako nejčastější chyby se v žádostech objevují:

– rozpočet projektu je podhodnocený nebo naopak nadhodnocený
– popis projektu je příliš obecný, není v souladu s vyhlášeným programem
– chybí některé povinné přílohy k žádosti o dotaci nebo přílohy vykazují      formální chyby
– potřebnost projektu není dostatečně doložena např. analýza trhu, očekávaná poptávka po výstupech projektu apod.
– dostatečně není popsána zvolená technologie nebo udržitelnost projektu
– realizační tým a kompetence jednotlivých členů týmu nejsou dostatečně    popsány
– nejasný je harmonogram celého projektu i jeho záměr nebo je nesoulad mezi údaji v žádosti
– marketingová studie je nekvalitní, například popis komunikace s cílovými   skupinami, propagace výstupů, cenová politika
– špatné či nedostatečné jsou ekonomické analýzy projektu, nedostatečný je komentář vypočtených výsledků a tabulek
– projekt prezentuje nepodložená fakta, statistické údaje, parametry strojů apod.

Dotace pro Vaše podnikání existují...

Podle odhadu bankovních institucí by na evropské peníze mohlo dosáhnout až 35 procent českých podnikatelů. Ovšem složitost žádostí a nedostatek času ze strany podnikatelů umozňuje prosperitu různých specializovaných poradenských firem, které často vznikají v rámci bankovních domů. Ty se postarají o celý řetězec procesu od vybrání vhodného dotačních programu, přes vypracování samotné žádosti až po tzv. reporting (dokládání plnění projektového záměru). Poradenské společnosti si poté účtují poplatek (success fee) až v případě schválení dotace.

Dotace na podnikání

Jak upozorňují odborníci, nejčastějším důvodem odmítnutí žádosti je nekvalitní a nedostatečný projektový záměr. Každý záměr musí být navíc ufinancovatelný i bez evropských peněz, a tak nemá smysl vytvářet projekt uměle pouze proto, aby  žadatel peníze z EU získal. Podnikatelé by si také měli dát pozor třeba i na chybějící podpis v příslušné kolonce formuláře nebo na předložení prosté kopie namísto kopie ověřené.

Důležitou součást projektů představují přílohy, kdy si žadatel musí ověřit, jaké přílohy se k žádosti dokládají a v jakém rozsahu a formě. Kvalitně zpracovaná příloha často přináší vyšší bodové hodnocení projektu, což výrazně zvyšuje pravděpodobnost získání dotace v konkurenci s ostatními žádostmi.

Aktuální seznam výhlášených programů zveřejňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím agentury Czechinvest. Další finanční podporu mohou podnikatelé získat v rámci regionálních operačních programů, které vyhlašují jednotlivé kraje. Proto je potřeba sledovat stránky Regionálních rad soudržnosti daného regionu. Dotace na podnikání.

Podnikání s dotacemi – čtěte více zde

Sdílením nám pomůžete, děkujeme

Similar Posts
Dotace na WI-FI pro veřejná místa již na podzim 2018
Už bychom si mysleli, že dotacím pomalu odznívá, ale málem nám unikl dotační program na wifi pro města a obce....
KONEC DOTACÍ!? Vaše názory 2018
Dotace nejsou věčné a nevyčerpatelné. Je pravdou, že míra jejich úspěšného čerpání není nijak závratná, spíše je až nedostačující, nicméně,...
Dotace na ornou půdu
Ještě mě zajímá:Dotace na elektronický kotelDotace na zemědělskou půdu $Co je to Kotlíková dotace?Fotovoltaické tašky na střechu – DotaceKotlíková dotace...

There are no comments yet, add one below.

Zeptejte se na cokoliName

Email

Website

Tato stránka používá cookies Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close